REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsulogin

Umożliwia uwierzytelnienie użytkownika podającego login i hasło.

        string login(string username, string password)
    

Parametry wejściowe

  • username (string) - login użytkownika
  • password (string) - hasło użytkownika

Wartość zwracana

  • status operacji: (array)

Uwagi

  • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)

Przykład wywołania w PHP

<?php

$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'http://shop.example.com/webapi/json/');
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$params = Array(
	"method" => "login",
	"params" => Array("api", "test")
);

// zakodowanie parametrów dla metody POST
$postParams = "json=" . json_encode($params);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);

// dekodowanie rezultatu w formacie JSON do tablicy result
$data = curl_exec($c);
$result = (Array)json_decode($data);

// sprawdzenie, czy wystąpił błąd
if (isset($result['error'])){
	echo "Wystąpił błąd: " . $result['error'] . ", kod: " . $result['code'];
} else {
	// wyświetlenie wyniku
	$session = $result[0];
	echo "Identyfikator sesji użytkownika: " . $session;
}

curl_close($c);

?>