REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuparcel.shippingmethod.list

Zwraca listę dopuszczalnych typów dostawy podawanych jako argument "shipping_id" do metod tworzących paczki.

        array call(string $session_id, "parcel.shippingmethod.list", array())
    

Parametry wejściowe

Wartość zwracana

  • Tablica (wektor) zawierająca tablice asocjacyjne o strukturze: (array)

Uwagi

  • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość array('error' ⇒ -2) - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów. W celu zapewnienia kompatybilności typów zwracanych obiektów kod błędu jest sygnalizowany przez tablicę asocjacyjną zawierającą klucz 'error'

Rzucane wyjątki SoapFault

  • W przypadku braku dostępu do odczytu dla modułu 'sprzedaż', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**

Uwagi

  • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)