REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuproduct.related.list.create

Tworzy produkty powiązane dla wskazanego produktu

    array call(string $session_id, "product.related.list.create", array($id, $data))
  

Parametry wejściowe

 • id
 • data (array) - Lista identyfikatorów produktów do powiązania

Wartość zwracana

 • (void)

Uwagi

 • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość **-2** - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów.

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku braku dostępu do edycji dla modułu 'produkty', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**
 • W przypadku próby pobrania nieistniejącego produktu, wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Object 'product' identified as id: '{$id}' does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)