REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsusubscriber.group.delete

Usuwa grupę

    array call(string $session_id, "subscriber.group.delete", array($id, $force = false))
  

Parametry wejściowe

 • id (int) - identyfikator grupy
 • force (boolean) - czy wymusić usunięcie obiektu mimo istniejącej blokady innego administratora

Wartość zwracana

 • status operacji: (int)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku braku dostępu do usunięcia dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**
 • W przypadku próby pobrania informacji o nieistniejącej grupie, wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Object 'subscribergroup' identified as id: '{$id}' does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)