REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuuser.group.list.create

Tworzy listę grup

    array call(string $session_id, "user.group.list.create", array($list))
  

Parametry wejściowe

 • list (array) - lista tablic asocjacyjnych zawierających dane grup o strukturze:
  • name (string) - nazwa grupy
  • discount (float) - procent rabatu
  • price_level (int) - poziom cenowy (1-3)

Wartość zwracana

 • tablica zawierająca dodatnie identyfikatory dodanych obiektów lub kody błędów: (array)

Uwagi

 • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość **-2** - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów.

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych kategorii w formie tablicy, rzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku nie podania danych w formie tablicy lub przekazania pustej tablicy, wyrzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku braku dostępu do dodawania dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)