REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuuser.group.save

Aktualizuje grupę

    array call(string $session_id, "user.group.save", array($id, $data, $force = false))
  

Parametry wejściowe

 • id (int) - identyfikator grupy
 • data (array) - tablica asocjacyjna z danymi obiektu o strukturze:
  • name (string) - nazwa grupy
  • discount (float) - procent rabatu
  • price_level (int) - poziom cenowy (1-3)
 • force (boolean) - czy wymusić aktualizację obiektu mimo istniejącej blokady innego administratora

Wartość zwracana

 • status operacji: (int)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych grupy w formie tablicy, rzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku podania nieistniejącej grupy, wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Object 'usergroup' identified as id: '{$id}' does not exist**
 • W przypadku braku dostępu do modyfikowania dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)