REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuuser.info

Zwraca rekord użytkownika

    array call(string $session_id, "user.info", array($id, $info = false, $addresses = false, $groups = false, $additionalFields = false))
  

Parametry wejściowe

 • id
 • info
 • addresses
 • groups
 • additionalFields

Wartość zwracana

 • Zwracana jest tablica w formacie: (array)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku braku dostępu do odczytu dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**
 • W przypadku próby pobranie informacji o nieistniejącym użytkowniku, wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Object 'user' identified as id: '{$id}' does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)