REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuuser.save

Aktualizuje użytkownika

    array call(string $session_id, "user.save", array($id, $data, $force = false))
  

Parametry wejściowe

 • id (int) - identyfikator
 • data (array) - tablica asocjacyjna z danymi obiektu o strukturze:
  • email (string) - email użytkownika
  • password (string) - hasło użytkownika
  • firstname (string) - imię użytkownika
  • lastname (string) - nazwisko użytkownika
  • discount (float) - rabat indywidualny % - <0, 99.99>
  • active (int) - aktywność - 0|1
  • group_id (int) - identyfikator grupy
  • verify_email (int) - czy email użytkownika jest zweryfikowany - 0|1
  • comment (string) - uwagi
  • addresses (array) - tablica w formacie [id_adresu] => [dane]
   • (0-9)+ () - tablica asocjacyjna z danymi obiektu o strukturze:
    • company_name (string) - nazwa firmy
    • tax_id (string) - NIP
    • firstname (string) - imię
    • lastname (string) - nazwisko
    • street_1 (string) - adres
    • street_2 (string) - adres c.d
    • city (string|int) - miasto
    • zip_code (string) - kod pocztowy
    • state (string|int) - województwo
    • country_code (string) - kod kraju - ISO 3166-2
    • country (string|int) - kraj
    • pesel (string) - PESEL - brane pod uwagę jeśli opcja Konfiguracja -> Sprzedaż -> Zakupy -> "Włącz obsługę numeru PESEL dla osób fizycznych" jest aktywna
    • phone (string) - numer telefonu
    • default (int) - domyślny dla płatności - 0|1 - w przypadku podania pojedyńczego adresu ustawiany jest na 1
    • shipping_default (int) - (opcjonalny) - domyślny dla wysyłki - 0|1 - w przypadku podania pojedyńczego adresu ustawiany jest na 1
  • additional_fields () - pola dodatkowe
   • 0-9+) (int|string) - identyfikator pola dodatkowego => wartość:
    • 0|1) () -
    • ----> dla "pola tekstowego" (string) -
    • ----> dla "pola wyboru" (string) - nazwa pola wyboru
 • force (boolean) - czy wymusić aktualizację obiektu mimo istniejącej blokady innego administratora

Wartość zwracana

 • status operacji: (int)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych klienta w formie tablicy, rzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku braku dostępu do edycji dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**
 • W przypadku podania nieistniejącego użytkownika, wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Object 'user' identified as id: '{$id}' does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)