Efaktury jak wystawiac 2018 rok

Wystawiasz faktury VAT? Centralny Rejestr Faktur czeka na twoje dokumenty z niecierpliwością.

Mamy w Polsce 1,7 mln podatników VAT, z których każdy fakturuje w inny sposób, używa innych systemów księgowych, w inny sposób wysyła faktury” – mówi w rozmowie z „Gazetą Prawną” Wojciech Śliż, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. To dlatego m.in. powstała inicjatywa stworzenia Centralnego Rejestru Faktur – który będzie bazą budowaną w oparciu o Jednolite Pliki Kontrolne, wysyłane od lutego 2018 roku przez wszystkich przedsiębiorców.

Przeczytaj więcej o nowych zmianach i Jednolitym Pliku Kontrolnym

Zdaniem dyrektora, Centralny Rejestr Faktur będzie miejscem zbioru informacji o wszystkich wystawianych w Polsce fakturach. Taki sposób dokumentowania transakcji będzie miał odzwierciedlenie w plikach JPK_VAT, co pomoże wyeliminować szarą strefę i unowocześnić system kontroli skarbowej. A to oznacza nowe obowiązki dla osób takie dokumenty wystawiających.

Jak podkreślają komentatorzy, celem powyższych działań Ministerstwa Finansów jest nałożenie na wszystkich sprzedających i świadczących usługi obowiązku wystawiania e-faktur, czyli elektronicznych dokumentów, które pozwalają na automatyczny odczyt danych. Skany, zdjęcia dokumentów wklejone do plików tekstowych – to wszystko pójdzie w niepamięć. Zakończy się też możliwość wystawiania faktur z datą wstecz.

Jak wystawiać?

Zmieni się coś jeszcze. Projektowany art. 106b ust. 4 ustawy o VAT przewiduje: „W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej”. A to znaczy – jak zauważa serwis Podatki.egospodarka.pl – że ustawodawca chce tym samym walczyć z nadużyciem w zakresie wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlania w istniejącym stanie faktycznym.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Legis dodaje: „W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość generowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy, stosowanie tego przepisu będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. W pozostałych przypadkach nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego wydrukowanego przez kasę rejestrującą dla nabywcy będącego podatnikiem. Podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę, w takim przypadku będzie musiał zadeklarować sprzedawcy w momencie sprzedaży, że jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym, tylko – że chce otrzymać fakturę”.

Jeśli jednak ktoś będzie się domagał wystawienia faktury do paragonu dla osób prywatnych, gdy paragon nie będzie zawierał NIPu nabywcy, takiego numeru nie trzeba będzie podawać na wystawionej fakturze.

Co zaś z tymi, którzy w 2018 roku założą firmę na próbę, ale bez rejestrowania działalności? Kupujący będzie się domagał od nich paragonu lub faktury, ale skoro sprzedawca nie ma zarejestrowanej działalności, nie będzie mógł ich wystawić. A może jednak…? Z tego co dziś wiadomo, wymagana będzie uproszczona ewidencja sprzedaży za dany dzień. Czekamy jeszcze na jednoznaczną informację ze strony Ministerstwa Finansów, ale wszystko wskazuje na to, że będzie tak jak określiła to niedawno Krajowa Informacja Skarbowa: „podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług jest zobowiązany wystawić dokument, który będzie zawierał dane wymagane dla faktury. Dokument taki będzie również uznawany za fakturę w rozumieniu ww. ustawy, niezależnie od tego czy zostanie nazwany rachunkiem czy fakturą”.

Gdzie wystawiać?

Oczywiście, że przy użyciu zaufanych narzędzi. Jeśli sprzedajesz na platformie Shoper – skorzystaj z łatwej integracji z odpowiednim systemem do fakturowania Favato. W zależności od potrzeb – możesz go używać w pakiecie Prostym (tylko obsługa faktur i darmowy program testowy przez 30 dni) lub Pełnym (oprócz faktur również obsługa magazynu i darmowy program testowy przez 30 dni) – w każdym znajdziesz na pewno obsługę JPK_VAT i niezbędne wsparcie techniczne w tym zakresie.

Wypróbuj Favato: jeden program, który daje masę korzyści

Co jeszcze?

Warto w tym miejscu dodać, że JPK, Centralny Rejestr Faktur to jedno, ale od 1 kwietnia obowiązywać też będzie tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Jak informuje Ministerstwo Finansów: „firma będzie mogła wskazać na przelewie, że kwota VAT ma zostać wpłacona na specjalny rachunek kontrahenta kontrolowany przez fiskusa”.

Dyrektor Wojciech Śliż z Departamentu Podatku od Towarów i Usług uzupełnia: „Od 1 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca posiadający firmowe konto będzie miał dodatkowo założony rachunek VAT. Jeśli nabywca jego towaru bądź usługi zdecyduje się na podzieloną płatność, na ten rachunek wpłynie kwota podatku. Oczywiście strony umowy mogą dowolnie ustalić sposób płatności, również na zwykłych zasadach. Na tym właśnie polega dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności. Zakładamy jednak, że system się rozpowszechni, gdyż nabywcy będą zainteresowani jego stosowaniem”. Jak bardzo? Czas pokaże.