Kilka dni temu EDISONDA opublikowała wyniki badań eytrackingowych nad mailingami i newsletterami z różnych branż. Na podstawie wyciągniętych wniosków można przygotować zestaw wskazówek ułatwiających opracowanie skutecznego mailingu. Oto one.

1. Aby tekst mailingu był skuteczny kluczowe informacje należy umieszczać na górze – jako pierwsze przyciągają uwagę (wzorzec F);

2. Należy unikać jednolitych bloków tekstu – nie będą efektywnie przekazywać informacji;

3. W sposób czytelny należy odróżniać nagłówki od treści oraz przedstawiać je w możliwie najbardziej zwięzły sposób (stosowanie wyróżników, słów-kluczy);

4. Dobrze jest również zastosować wyróżniki kolorystyczne czy graficzne (inna wielkość czcionki) pozwalające skupić na nich wzrok;

5. Tekst wprowadzający powinien być zwięzły i krótki – w przeciwnym razie może zostać pominięty przez czytających. Czasem zamiast tekstu warto rozważyć umieszczenie zachęcającego elementu graficznego;

6. Jeśli zamierzamy pokazać dane liczbowe zaprezentujmy je w postaci cyfrowej – dzięki temu skupią uwagę i będzie znacznie łatwiej wyłowić je z tekstu. Ponadto im większe liczby – tym czytający nadaje im większe znaczenie;

7. Ważne jest by wszystkie elementy (przyciski call-to-action, logotyp), które mają za zadanie zachęcić użytkownika do działania (odwiedzenia danej strony www) były łatwe do zauważenia – lepiej je umieścić w górnej części komunikatu;

8. Jeżeli zależy nam na wyróżnieniu jednej rzeczy (produktu, informacji) powinniśmy zastosować układ dwukolumnowy – jest bardziej efektywny przy takich założeniach oraz umieścić daną rzecz w lewym górnym rogu;

9. Umieszczanie elementów graficznych (np. strzałek) może pomóc pokierować uwagą czytelnika w pożądanej przez nas kolejności;

10. Ważne elementy mailingu warto umieszczać w przestrzeni wolnej od innych, przykuwających uwagę, wtedy ich oddziaływanie będzie większe a czytający nie będzie miał wrażenia przytłoczenia treścią;

11. Jeśli decydujemy się zamieścić zdjęcia – postarajmy się by były unikatowe, estetyczne i adekwatne do treści. Czytelnicy mają tendencję do ignorowania elementów graficznych, które zbytnio przypominają swoją forma reklamę;

12. Zdjęcia, które nie wnoszą nic do treści mailingu mogą odciągać czytelnika od zasadniczego przekazu;

13. Jeżeli w newsletterze wykorzystujemy twarz jakiejś osoby lub postaci – jej wzrok, kierunek spojrzenia będzie kierował uwagę czytelnika na obszar, który chcemy wyróżnić;

 

Powyższa lista jest zestawieniem ogólnych prawidłowości stosowanych przy tworzeniu wysyłek mailingowych. Nie wszystkie będą miały jednoczesne zastosowanie, jednak przygotowując wysyłkę warto zwrócić uwagę na sposób i jakość prezentowanych w niej treści.

 

Dodatkowe informacje:

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2013 roku na próbie 54 osób, studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (rekrutacja prowadzona była metodą kuli śnieżnej). Każdy badany otrzymał niewielkie wynagrodzenie za udział w eksperymencie.

 

EDISONDA to wyspecjalizowane w testowaniu użyteczności, badaniach eyetracking i projektowaniu interakcji w Internecie studio User Experience z Krakowa.

 

Całość raportu do pobrania dostępna pod poniższym linkiem. Tam również więcej informacji o samej metodzie badawczej.