General meetings

Information on planned General Meetings of Shareholders

Date Downloads
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej - Grzegorz Szatkowski 2022-05-30 Download
Grzegorz Szatkowski - resume 2022-05-30 Download
Appendix 2 to the Notice of the AGM 2022-05-05 Download
Appendix 3 to the Notice of the AGM 2022-05-05 Download
Announcement and agenda of AGM 31 May 2022 2022-05-05 Download
Drafts of resolutions AGM 31 May 2022 2022-05-05 Download
Numbers of shares 2022-05-05 Download
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej - Mirosław Pyrzyna 2022-05-05 Download
Mirosław Pyrzyna – życiorys 2022-05-05 Download
Mirosław Pyrzyna – resume 2022-05-05 Download
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper 31 maja 2022 2022-05-04 Download
Załącznik nr 1 do ogłoszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper 2022-05-04 Download
Załącznik nr 2 do ogłoszenia ZWZA Uchwały 21 zmiana Statutu 2022-05-04 Download
Załącznik nr 3 do ogłoszenia ZWZA Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu 2022-05-04 Download
Załącznik nr 4 do ogłoszenia ZWZA Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 2022-05-04 Download
Pełnomocnictwo Shoper ZWZA 2022 2022-05-04 Download
Power of Attorney AGM 2022-05-04 Download
Regulamin zdalnego udziału w WZA 2022-05-04 Download
Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa zdalnego WZA 2022-05-04 Download
Załącznik nr 1 do regulaminu zdalnego udziału ZWZA Wymagania techniczne 2022-05-04 Download
Informacja o liczbie akcji 2022-05-04 Download
Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2022-05-04 Download
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu Rady Nadzorczej za 2021 rok 2022-05-04 Download
Regulamin Walnego Zgromadzenia Shoper SA 2022-05-04 Download
Opinia biegłego rewidenta sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022-05-04 Download
I call on shareholders to file share documents with the Company 2020-09-30 Download
General Meeting of Shareholders on 28.09.2020 2020-09-28 Download
General Meeting of Shareholders on 25.06.2020 2020-06-25 Download