Contact

Corporate name: Shoper Spółka Akcyjna

Legal form: spółka akcyjna

KRS: 0000395171

Tax Identification Number: 945-215-69-98

Statistical ID number (REGON): 121495203

Registered office: 31-154 Kraków, Władysława Łokietka 79

Date of registration: 1.09.2011

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

Kapitał zakładowy: 2 851 500 zł (wpłacony w całości)

Bank account

Alior Bank SA

Łopuszańska 38D • 02-232 Warszawa

SWIFT: ALBPPLPW

PLN: PL84 2490 0005 0000 4530 4984 1729

EUR: PL92 2490 0005 0000 4600 4398 9240

USD: PL97 2490 0005 0000 4600 5932 1649

E-mail adress: