Oferta publiczna Shoper

Zapisy dla inwestorów indywidualnych od 22 do 28 czerwca 2021

Shoper S.A. to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych oferuje m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności.

Lider polskiego rynku

Lider polskiego rynku platform e-commerce udostępnianych w modelu SaaS

Lider polskiego rynku

Kompleksowy ekosystem rozwiązań dla e-commerce

Lider polskiego rynku

Ponad 20 tys. aktywnych klientów na platformie

Lider polskiego rynku

Firma rośnie razem z klientami dzięki rozliczeniom pay-as-you-grow

Poznaj nas

Menadżerowie Oferty

mBank
Wood & Company
PKO Biuro maklerskie

Konsorcjum detaliczne

PKO Biuro maklerskie
mBank Biuro Maklerskie
BOSSA

Harmonogram oferty

Termin Zdarzenie
21 czerwca 2021 r. Publikacja Prospektu
21 czerwca 2021 r. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
22 – 28 czerwca 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 28 czerwca 2021 r. do godziny 23:59)
29 czerwca 2021 r. Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
30 czerwca – 2 lipca 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
5 lipca 2021 r. Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżerów Oferty
5 lipca 2021 r. Przydział Akcji Sprzedawanych
około 9 lipca 2021 r. Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji

Informacje o Shoper

Lider polskiego rynku

Shoper to lider na polskim rynku platform e-commerce udostępnianych w modelu SaaS, który umożliwia przedsiębiorcom wygodne, szybkie i łatwe założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online.

Kompleksowe rozwiązanie dla sprzedawców

Oferta Spółki jest kompleksowa i obejmuje udostępnianą w formie abonamentu platformę Shoper, a także szereg usług dodatkowych zorientowanych na zwiększenie efektywności sprzedaży sklepów działających na jej platformie.

Ponad 20 tys. aktywnych sklepów na platformie

Liczba użytkowników platformy Shoper przekracza 20 tys. i jest zróżnicowana pod względem reprezentowanych przez dane sklepy branż, co uniezależnia Spółkę od pojedynczych klientów i pozwala uniknąć efektu sezonowości.

Oprogramowanie w modelu SaaS

Model biznesowy Shoper jest oparty na modelu SaaS co przekłada się na jego wysoką skalowalność i osiąganie coraz wyższych poziomów marż wraz ze wzrostem liczby klientów oraz generowanej w ich sklepach sprzedaży.

Usługi dodatkowe w modelu pay-as-you-grow

Spółka poza udostępnianym abonamentem na platformę Shoper, oferuje także usługi dodatkowe w ramach modelu pay-as-you-grow (PAYG), skorelowanych bezpośrednio z liczbą zamówień lub wielkością obrotów (GMV) generowanych przez sklepy na platformie.

Usługi dodatkowe oferowane przez Shoper w modelu PAYG wspierają klientów w takich kluczowych obszarach jak płatności (Shoper Płatności), marketing (Shoper Kampanie) czy logistyka (Shoper Przesyłki).

Wysoki poziom i dynamika wzrostu wartości GMV

Wartość GMV wygenerowana przez klientów bezpośrednich w 2020 roku wyniosła 4 mld zł, co przekłada się na wzrost o 87% r/r (nie uwzględnia przychodów sklepów sprzedawanych przez partnerów Spółki na zasadzie private label oraz nie uwzględnia przychodów generowanych przez integrację z zewnętrznymi marketplace).

Wsparcie sprzedaży wielokanałowej

Spółka poprzez partnerstwa z kluczowymi marketplace polskimi i zagranicznymi jak m.in. Allegro i Amazon, promuje sprzedaż wielokanałową (omnichannel) wśród swoich klientów, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

Selected financial data of Shoper

PLN thousands I kw. 2021 I kw. 2020 2020 2019 2018
Sales revenues 15 807 9 243 46 945 27 856 20 515
Profit (loss) / from operating activities 5 543 3 272 16 655 5 445 4 294
Net profit (loss) 4 548 2 363 12 492 3 917 2 992

Development strategy

Utrzymanie wiodącej pozycji

Utrzymanie wiodącej pozycji rynkowego lidera oferującego oprogramowanie w modelu SaaS

Dynamiczne zwiększanie bazy

Dynamiczne zwiększanie bazy użytkowników platformy Shoper

Wzrost udziału przychodów

Wzrost udziału przychodów pochodzących z modelu PAYG (pay-as-you-grow)

Rozwój oferty

Development of offerings to support multi-channel sales

Shareholding structure

Shareholder NUMBER OF SHARES** NUMBER OF VOTES** % OF THE SHARE CAPITAL ** % OF VOTES AT GM**
Krzysztof Krawczyk 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
Rafał Krawczyk 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
Modhaus 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
KFF 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
V4C 7 089 340 7 089 340 24,8618% 25,2155%
Other 7 731 628 7 731 628 27,1142% 27,5000%
Total 28 515 000 28 115 000 100% 100%

* Including 100,000 series D shares of the Company which are non-voting (so-called silent shares)

** Does not include the shares of the Company, which may be issued as part of the Incentive Schemes established at the Company

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty

Akcjonariusze

Shareholders Krzysztof Krawczyk, Rafał Krawczyk, Modhaus, KFF and V4C are parties to an agreement dated 2 nd March 2021, which from the date of obtaining by Shoper S.A. the status of a public company within the meaning of Article 4 sec. 20 of the Act on Public Offering constitutes an agreement referred to in Article 87 sec. 1 point 5 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, dated 29 July 2005.

Dokumenty do pobrania