Aktualizacja cen i stanów magazynowych – Shoper Manager

Informujemy, że wsparcie techniczne dla aplikacji Shoper Manager zostało zakończone z dniem 31.03.2017 r. Zalecaną formą integracji jest aplikacja LEO.

Ta funkcjonalność pozwala zsynchronizować stany magazynowe i ceny produktów w Subiekcie ze sklepem. Ceny i stany magazynowe zostaną pobrane z Subiekta i zapisane w aplikacji Shoper Manager. Można wybrać czy synchronizować same ceny, same stany magazynowe czy wszystko. Przy synchronizacji należy wybrać magazyn/y oraz poziom cenowy. Jeśli zostanie wybrany więcej niż jeden magazyn, stan magazynowy jest sumą stanów z wybranych magazynów.

Aby zmiany były widoczne w sklepie należy wykonać synchronizację danych (Zakładka Dane > Synchronizuj ze sklepem).

W przypadku wystąpienia błędu synchronizacji, produkty, które zostały pominięte, zostaną oznaczone na czerwono. Należy sprawdzić, czy ceny są dodatnie oraz czy stany magazynowe nie są ujemne. Jeśli tak, należy poprawić te wartości i ponownie wykonać synchronizację.

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂