Aplikacja: Import wariantów i atrybutów

Przy pomocy aplikacji możesz zaimportować i przypisać do istniejących produktów zestaw atrybutów lub wariantów poprzez plik CSV. Wystarczy, że w pliku CSV zdefiniujesz kody produktów, do których mają zostać przypisane konkretne atrybuty lub warianty.

I. Jak zainstalować aplikację:

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego sklepu.
 2. Przejdź do zakładki “Aplikacje > Aplikacje”.
 3. Następnie kliknij w ikonę “Zainstaluj” na omawianej aplikacji.
 4. Zapoznaj się z działaniem aplikacji, a następnie zaakceptuj regulaminu usługi App Store.
 5. Aby zainstalować aplikację wciśnij “Instaluj”.

II. Jak importować dane z plik CSV

Import atrybutów i wariantów jest możliwy tylko dla istniejących już produktów w sklepie. Plik CSV musi posiadać kodowanie UTF-8!

 1. Przejdź do zakładki “Aplikacje > Moje Aplikacje”.
 2. Kliknij w ikonę importu.
 3. Zdecyduj, czy import ma dotyczyć atrybutów czy wariantów. Dodaj też język, dla którego ma zostać zaimportowany plik, dodaj plik CSV, a następnie kliknąć “Importuj”.

III. Przykładowe pliki CSV

Przykładowy plik CSV można pobrać w menu aplikacji

IV. Opis pól pliku wariantów

Pole Nazwa w pliku(domyślnie) Typ danych
Kod produktu product_code tekst, cyfry
Kod wariantu option_code tekst, cyfry
Nazwa zestawu wariantów option_group tekst, cyfry
Cacha wariantu option_(cyfra) tekst, cyfry, rozdzielone znakiem |
Magazyn stock cyfry
Waga weight cyfry
Sposób podawania ceny price_mode “-1” – odejmuje wartość z kolumny “price”
“0” – pozostawia cenę bez zmian
“1” – dodaje wartość z kolumny “price”
Procentowa zmiana ceny price_percent “0” – nie zmieniaj ceny procentowo
“1” – wprowadza cenę z kolumny “price”
Cena wariantu price cyfry
Aktywność active “1” -Tak / “0” – Nie
Wariant domyślny default “1” -Tak / “0” – Nie tylko jeden wariant może być domyślny

Jeżeli cena wariantów ma być taka sama jak produktu głównego należy ustawić price_mode: 0, a pole price pozostawić puste.

V. Tworzenie wariantów w pliku csv
Cechy wariantów należy utworzyć w kolumnie “option”, w przypadku importu więcej niż jednej cechy należy utworzyć odpowiednią liczbę kolumn (option_1, option_2, option_3 itd.), układ danych w kolumnie:

 1. Dla pola select:
  rodzaj pola wyboru | nazwa cechy | wartość cechy
 2. Dla pola color:
  rodzaj pola wyboru | nazwa cechy | wartość cechy | kod koloru

VI. Opis pól pliku atrybutów

Pole Nazwa w pliku(domyślnie) Typ danych
Kod produktu product_code tekst, cyfry
Zestaw atrybutów attributes_group tekst, cyfry
Atrybuty attributes tekst, cyfry

VII. Tworzenie atrybutów w pliku csv
Poszczególne atrybuty zestawu należy utworzyć w kolumnie “attributes”, poszczególne atrybuty rozdzielamy przecinkami, układ danych w kolumnie:
atrybut_1=wartosć,atrybut_2=wartość

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂