Aplikacja: Integracja Amazon

Aplikacja AppStore „Integracja z Amazon” konsoliduje sklep z platformą Amazon. Integracja dotyczy regionu europejskiego Amazon, obejmującego następujące serwisy:

 • amazon.de
 • amazon.es
 • amazon.fr
 • amazon.it
 • amazon.co.uk
 • Funkcjonalności aplikacji:

  Konfiguracja

 • Dostęp do Amazon (autoryzacja za pomocą Seller id i MWSAuthTokena wygenerowanego dla developer id podawanego przez aplikację).
 • Aktywacja / dezaktywacja integracji z poszczególnymi rynkami.
 • aktywacja / dezaktywacja importu ofert (listingów) z Amazon.
 • Możliwość włączenia importu ofert nieaktywnych.
 • Import zamówień z Amazon – aktywacja / dezaktywacja.
 • Możliwość zdefiniowania domyślnych parametrów zaimportowanego zamówienia: statusu oraz metod dostawy i płatności.
 • Tworzenie nowych ofert w Amazon

 • „Wyślij do Amazon”: na ekranie listy produktów w sklepie aplikacja dodaje opcje (multiakcja oraz pojedyncza akcja) inicjujące eksport produktów ze sklepu do Amazon.
 • Eksport, o którym mowa powyżej oparty jest o mechanizm feed-ów przesyłanych „w tle”. Amazon, przetwarzając dane zawarte w feed-zie, dodaje nowe listingi lub aktualizuje istniejące (stan magazynowy, cena).
 • ASIN – nadawany przez Amazon identyfikator produktu unikalny dla danego rynku ustalany jest na podstawie „kodu kreskowego” (EAN, UPC, ISBN) produktu zapisanego sklepie.
 • Aplikacja wyświetla raport z informacjami o błędach wykrytych w czasie zapisywania danych mających posłużyć do wygenerowania feed-a (m. in.: lista produktów, dla których nie odnaleziono ASIN; lista produktów, w przypadku których nie jest znany kod kreskowy; lista produktów których stan magazynowy = 0).
 • Import ofert z Amazon

 • Aplikacja dodaje nowe produkty w sklepie na podstawie listingów w Amazon. Produkt zostaje uznany za nowy wówczas, gdy posiada SKU odmienne od kodów wszystkich produktów w sklepie.
 • Uwaga: nowo utworzone produkty nie posiadają kodu kreskowego (Amazon go nie udostępnia).

  Import zamówień z Amazon

 • Aplikacja, w regularnych odstępach czasu, dokonuje importu nowych zamówień z Amazon.
 • Dowiązanie sklepowych produktów do pozycji sklepowego zamówienia utworzonego na podstawie danych z Amazon dokonywane jest na podstawie SKU / Kodu produktu.
 • Eksport numerów listów przewozowych do Amazon

 • Aplikacja, w regularnych odstępach czasu, generuje i wysyła do Amazon feed-a, zawierającego zbiorczą informację o nowo utworzonych w sklepie przesyłkach do zamówień zaimportowanych z Amazon.
 • Instalacja aplikacji

  1. W panelu administracyjnym przejdź do zakładki Aplikacje —> Aplikacje.
  2. Wyszukaj aplikację Integracja Amazon, a następnie kliknij “Zainstaluj”:
  3. Po akceptacji regulaminu Appstore kliknij Instaluj:
  4. Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się ona w zakładce Aplikacje —> Moje aplikacje. Kliknij w ikonę konfiguracji
  5. Pojawi się pierwszy ekran aplikacji gotowej do działania:

  Konfiguracja aplikacji

  Konfiguracja po stronie Amazon

  Zaloguj się na koncie biznesowym Amazon. (Pamiętaj – na amazon.com musisz mieć konto PRO – biznesowe).

  Zaloguj się do Sellercentral (jako “główny menadżer konta” / główny użytkownik)

  https://sellercentral.amazon.co.uk/apps/manage

  Wybierz: Settings, a następnie: User Permissions

  Następnie: Visit Manage Your Apps

  Następnie: Authorize new developer (w sekcji “Third-party developer and apps”), kliknij button “Authorize new developer“.

  W panelu Amazon autoryzuj Shopera (Dreamcommerce), następnie uzupełnij:

  Developer’s Name: Dreamcommerce SA
  Developer ID: 196798965378

  Następnie:

 • zaakceptuj zgody
 • zanotuj dane z https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/mws/registration/register-summary.html
 • na stronie: https://sellercentral.amazon.co.uk/apps/manage w kolumnie MWS Auth Token: View (lub odpowiednik)
 • zanotuj (przykładowa postać: amzn.mws.bdf5b5fe-1d21-9109-dbd5-7y95be83v448)
 • Ostatecznie powinien zostać wyświetlany ekran:

  Teraz masz komplet danych. Skopiuj swój “Seller ID” oraz “MWS Authorisation Token” i…

  Dokończ konfigurację w panelu Shoper

  Wróć do aplikacji w panelu administracyjnym sklepu i uzupełnij konfigurację:

  Zaznaczasz rynki, na których chcesz sprzedawać i rozpocznij sprzedaż.

  Czy artykuł okazał się pomocny?
  TAK
  NIE

  W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

  + = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂