Ceny promocyjne w wariantach magazynowych

  Aby cena promocyjna produktu działała również dla wariantów magazynowych, należy w ustawieniach zmiany ceny wariantu magazynowego używać znaków dynamicznych: “+”,”-” lub pozostawić pole podstawowa puste, w zależności od oczekiwanego efektu.

  1. Przejdź do edycji produktu z wariantem magazynowym w Obsługa sklepu > Produkty, a następnie wybierz zakładkę Warianty
   Asortyment > Produkty
  2. Edytuj wybrany wariant magazynowyAsortyment > Produkty
  3. W sekcji zmiana ceny, w polu podstawowa wprowadź cenę używając “+” (jeżeli chcesz zwiększyć cenę wariantu w stosunku do ceny produktu głównego) lub “-” (jeżeli chcesz obniżyć cenę wariantu w stosunku do ceny produktu głównego) i kliknij ZAPISZ

   Jeżeli promocja ma nie obejmować wybranych lub wszystkich wariantów, należy polu podstawowa wpisać statyczną cenę wariantu – mechanizm tworzenia promocji pominie takie przypadki

   Jeżeli cena wariantu ma być taka sama jak cena główna produktu i ma na nią zadziałać mechanizm tworzenia promocji, wówczas pole podstawowa pozostaw puste

   Zmina ceny w wariancie magazynowym

  Dzięki zastosowaniu znaków “+”, “-” lub pozostawieniu pustego pola podstawowa promocja zostanie zastosowana również dla wariantów magazynowych

  O tym jak tworzyć promocje przeczytasz w tej instrukcji

  Cena promocyjna wariantu na karcie produktu