Dropshipping: Import produktów z Apilo do Shoper

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2024

Opisy produktów tworzone przez sztuczną inteligencję? Teraz to możliwe! Wypróbuj aplikację: Opisy AI od Apilo. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdziesz tutaj: Generator opisów produktów i ofert z pomocą ChatGPT.

Po zaimportowaniu produktów z hurtowni do Apilo zgodnie z instrukcją (Jak pobrać produkty z hurtowni do Apilo?), należy je zaimportować do sklepu Shoper, a następnie włączyć synchronizację ilości między hurtownią a sklepem Shoper.

W tym artykule opisujemy dwa sposoby przeniesienia produktów z Apilo do sklepu Shoper.

Przeniesienie produktów za pomocą pliku CSV

Zaloguj się do panelu Apilo.
Przejdź do: Towary i usługi (A) > Eksport (B) i pobierz plik: CSV Shoper (C).
Panel Apilo > Towary i usługi > Eksport
Rys 1. Ściągnij odpowiedni plik z produktami do sklepu Shoper.
Panel Apilo > Towary i usługi > Eksport
Rys 1. Ściągnij odpowiedni plik z produktami do sklepu Shoper.
W polu: Magazyn (A) wybierz hurtownię, z której chcesz wgrać produkty do sklepu Shoper. Kliknij przycisk: Eksportuj (B), aby zapisać plik z produktami na komputerze.
Panel Apilo > Towary i usługi > Eksport > Plik CSV
Rys 2. Wykonaj eksport towarów za pomocą wygenerowanego pliku CSV z panelu Apilo.
Panel Apilo > Towary i usługi > Eksport > Plik CSV
Rys 2. Wykonaj eksport towarów za pomocą wygenerowanego pliku CSV z panelu Apilo.
Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu Shoper.
W zakładce: Obsługa sklepu (A) > Produkty (B) w prawym górnym rogu kliknij: WIĘCEJ i z rozwijanej listy wybierz opcję: Importuj (C).
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Więcej > Importuj
Rys 3. Importuj listę produktów z Apilo w Panelu administracyjnym sklepu Shoper.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Więcej > Importuj
Rys 3. Importuj listę produktów z Apilo w Panelu administracyjnym sklepu Shoper.
Wskaż Dodawanie i aktualizacja produktów (z Kodem kreskowym) (A), wybierz plik do importu (B) – wyeksportowany wcześniej z panelu Apilo i kliknij: IMPORTUJ (C).
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Więcej > Import > Wybierz plik
Rys 4. Znajdź plik CSV, który pobrałeś z Apilo i załącz go przy imporcie towarów w sklepie Shoper.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Więcej > Import > Wybierz plik
Rys 4. Znajdź plik CSV, który pobrałeś z Apilo i załącz go przy imporcie towarów w sklepie Shoper.

Włącz synchronizację w panelu Apilo

Po dodaniu produktów do sklepu przejdź do włączenia synchronizacji w panelu Apilo, dzięki której:

 • produkt wyprzedany z hurtowni zostanie wyłączony w sklepie. To ograniczy ryzyko sprzedaży produktu, którego nie ma na stanie,
 • zmiana ceny w hurtowni spowoduje zmianę ceny w sklepie. Dzięki temu nie sprzedasz produktu po niekorzystnej kwocie w razie podwyżki,
 • ponowne pojawienie się produktu w hurtowni spowoduje zmianę statusu produktu w sklepie z: Nieaktywny na: Aktywny.

W celu włączenia synchronizacji utwórz relację między produktami w sklepie, a produktami w magazynie Apilo:

Zaloguj się do panelu Apilo.
Przejdź do zakładki: Towary i usługi (A) > Produkty (B), a następnie w prawym górnym rogu kliknij: Import produktów/ofert > Platformy (C).
Panel Apilo > Towary i usługi > Produkty > Import produktów/ofert > Platformy
Rys 5. Przejdź do importu produktów/ofert dla dostępnych kanałów sprzedaży.
Panel Apilo > Towary i usługi > Produkty > Import produktów/ofert > Platformy
Rys 5. Przejdź do importu produktów/ofert dla dostępnych kanałów sprzedaży.
Zobaczysz listę kanałów sprzedaży. Kliknij przycisk: Importuj znajdujący się w kolumnie: Akcja przy kanale sprzedaży, który jest twoim sklepem internetowym.
Panel Apilo > Towary i usługi > Produkty > Import produktów/ofert > Platformy > Importuj
Rys 6. W kolumnie: Akcja znajduje się przycisk, który służy do importu danych.
Panel Apilo > Towary i usługi > Produkty > Import produktów/ofert > Platformy > Importuj
Rys 6. W kolumnie: Akcja znajduje się przycisk, który służy do importu danych.

W formularzu:

 • Import produktów – zaznacz: Nie (A). Produkty zostały wcześniej zaimportowane do Apilo z hurtowni. Nie potrzebujesz ponawiać tego działania. Opcja może posłużyć w przypadku kiedy zajdzie potrzeba przeniesienia produktów ze sklepu Shoper do Apilo,
 • Import ofert (aukcji) – zaznacz: Tak (B), aby pobrać do Apilo informacje o produktach wgranych do sklepu plikiem CSV,
 • Import ceny zakupu – zaznacz: Tak (C), jeśli chcesz zaimportować ceny zakupu.
Panel Apilo > Towary i usługi > Produkty > Import produktów/ofert > Platformy > Importuj > Formularz
Rys 7. Zaznacz czego ma dotyczyć import produktów dla danego kanału sprzedaży.
Panel Apilo > Towary i usługi > Produkty > Import produktów/ofert > Platformy > Importuj > Formularz
Rys 7. Zaznacz czego ma dotyczyć import produktów dla danego kanału sprzedaży.

Import może potrwać od kilkunastu minut do kilku godzin. Sprawdź status importu w zakładce: Administracja > Zadania. Jeśli import zakończył się prawidłowo, zobaczysz status: Zakończony.

Gdy import się zakończy przejdź do: Towary i usługi (A) > Relacje produktów (B).

Tabela przedstawia relacje między produktem w sklepie, a produktem z hurtowni w magazynie Apilo (C):

 • Produkt na ofercie – produkt występujący po stronie sklepu Shoper,
 • Produkt Apilo – produkt z magazynu Apilo (hurtowni), pod który został podłączony produkt ze sklepu Shoper,
 • Kanał sprzedaży – nazwa kanału sprzedaży z którego pochodzi produkt z kolumny 1,
 • Rodzaj połączenia – po jakim kodzie nastąpiło połączenie między produktami,
 • Automatyczna aktualizacja – jakie dane mają być aktualizowane między hurtownią, a sklepem.
Panel Apilo > Towary i usługi > Relacje produktów
Rys 8. Zapoznaj się z tabelą przedstawiające relacje produktów w sklepie Shoper i Apilo.
Panel Apilo > Towary i usługi > Relacje produktów
Rys 8. Zapoznaj się z tabelą przedstawiające relacje produktów w sklepie Shoper i Apilo.
Zaznacz rekordy (A) i użyj przycisku: Automatyczna aktualizacja (B), aby włączyć synchronizację stanów/cen/wznawiania pomiędzy hurtownią, a produktami w sklepie Shoper:
 • Aktualizacja stanu magazynowego – zmiana ilości w bazie hurtowni spowoduje wgranie ilości do sklepu,
 • Aktualizacja ceny – zmiana ceny w bazie hurtowni spowoduje wgranie nowej ceny do sklepu,
 • Automatyczne wznawianie – ponowne pojawienie się produktu w hurtowni spowoduje zmianę statusu produktu w sklepie z: Nieaktywny na: Aktywny.
Panel Apilo > Towary i usługi > Relacje produktów > Automatyczna aktualizacja
Rys 9. Zaktualizuj stany magazynowe/ceny oraz włącz automatyczne wznawianie produktów w sklepie Shoper.
Panel Apilo > Towary i usługi > Relacje produktów > Automatyczna aktualizacja
Rys 9. Zaktualizuj stany magazynowe/ceny oraz włącz automatyczne wznawianie produktów w sklepie Shoper.

Wgranie produktów do sklepu Shoper za pomocą formularza

Opisana metoda pozwala na wgranie do sklepu do 50 produktów jednorazowo. Sposób polecany jest w celu dogrania do sklepu pojawiających się w Apilo nowych produktów.

Zaloguj się do panelu Apilo.
Przejdź do zakładki: Sprzedaż (A) > Shoper (B) > Wystaw (C). Zaznacz te produkty na liście (E), które nie zostały jeszcze wystawione do sklepu. Kliknij przycisk: Wystaw (F).

Możesz posłużyć się filtrem: Wystawiony wybierając opcje: Nie (D).

Panel Apilo > Sprzedaż > Shoper > Wystaw
Rys 10. Wybierz niedostępne produkty w sklepie Shoper i je grupowo wystaw.
Panel Apilo > Sprzedaż > Shoper > Wystaw
Rys 10. Wybierz niedostępne produkty w sklepie Shoper i je grupowo wystaw.
Wskaż sklep czyli Kanał sprzedaży (A) do którego chcesz wysłać wskazane produkty i uzupełnij ustawienia dotyczące produktów:
 • Kategoria sklepu (C) – wskaż kategorię do której ma być przypisany produkt po stronie sklepu Shoper,
 • Producent (D) – wskaż producenta do którego ma być przypisany produkt po stronie sklepu Shoper,
 • Kopiuj (E) – dzięki tej opcji nie musisz ręcznie uzupełniać kategorii/producenta dla kolejnych produktów na liście. Jeśli produkty występują w tej samej grupie asortymentowej, możesz przenieść ustaloną przy 1 produkcie kategorię i producenta do kolejnych produktów,
 • Automatyczna aktualizacja (B) – zaznacz, jakie dane Apilo ma automatycznie (cyklicznie) aktualizować z hurtowni do sklepu Shoper. Zaoszczędzisz czas włączając automatyczne zaznaczenie wybranych pól w formularzu wystawiania. W tym celu przejdź do: Administracja > Ustawienia Ogólne > Manager sprzedaży > Domyślnie zaznaczona automatyczna aktualizacja.
Panel Apilo > Sprzedaż > Shoper > Wystaw > Formularz oferty
Rys 11. Wprowadź odpowiednie ustawienia w formularzu oferty dla sklepu Shoper.
Panel Apilo > Sprzedaż > Shoper > Wystaw > Formularz oferty
Rys 11. Wprowadź odpowiednie ustawienia w formularzu oferty dla sklepu Shoper.
Po uzupełnieniu danych kliknij: Zapisz u dołu strony. Produkty pojawią się w sklepie do kilkudziesięciu minut.
Panel Apilo > Sprzedaż > Shoper > Wystaw > Formularz oferty > Zapisz
Rys 12. Po zapisaniu formularza oferty, produkty pojawią się w sklepie internetowym Shoper.
Panel Apilo > Sprzedaż > Shoper > Wystaw > Formularz oferty > Zapisz
Rys 12. Po zapisaniu formularza oferty, produkty pojawią się w sklepie internetowym Shoper.

Wideo: import produktów z Apilo do sklepu internetowego Shoper

Obejrzyj jak zaimportować produkty z hurtowni Apilo do sklepu internetowego Shoper na YouTube:

Wideo poradnik: dostępne sposoby importu produktów z Apilo do Shoper

Artykuły powiązane z hurtownią Apilo

Mogą zainteresować cię również poniższe artykuły Centrum pomocy na temat platformy do zarządzania e-sprzedażą Apilo:

Warto zapamiętać!
W powyższym artykule zostało wyjaśnione:
 • Jak zaimportować dane produktów z pliku CSV?
 • Jak zaimportować dane produktów z poziomu formularza oferty w Apilo?
 • Wideo poradnik: jak wgrać asortyment do sklepu internetowego za pośrednictwem panelu Apilo?
 • Jakie artykuły zawierają inne przydatne informacje o platformie Apilo?
Udostępnij artykuł:

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności