Import produktów z Subiekt GT

Informujemy, że wsparcie techniczne dla aplikacji Shoper Manager zostało zakończone z dniem 31.03.2017 r. Zalecaną formą integracji jest aplikacja LEO.

Import produktów, umożliwia pobranie produktów z Subiekt GT do Shoper Managera. Importowane są produkty wraz z:

 • nazwą
 • kodem (symbolem)
 • ceną
 • stanem magazynowymi (z możliwością uwzględnienia rezerwacji)
 • opisem (krótkim i rozszerzonym)
 • zdjęciami
 • jednostką miary
 • stawką VAT
 • wagą
 • kodem PKWiU

Możemy wybrać typy produktów do importu (towar, usługa itp.), grupy towarów, czy mają być importowane tylko aktywne produkty i czy importować tylko produkty z zaznaczonym polem pozycja dla sklepu internetowego.

W konfiguracji importu ustalamy poziom cenowy, magazyny, sposób importu zdjęć (wszystkie, główne, żadne) oraz dopasowanie kategorii.

Kategorie dopasowywane są na jeden z trzech sposobów:

 1. grupa w Subiekcie to kategoria główna w sklepie (produkt zostanie dodany do kategorii o takiej nazwie jak grupa do której należy w Subiekcie; jeśli taka kategoria nie istnieje to zostanie dodana)
 2. grupa w Subiekcie to kategoria główna w sklepie, a cecha to jej podkategoria (podobnie jak powyżej, z tym że jeśli istnieje podkategoria z nazwą taką jak cecha produktu, produkt zostanie dodany do tej podkategorii)
 3. dopasowanie ręczne (do kategorii można ręcznie przypisać grupy i cechy z Subiekta; przy imporcie aplikacja automatycznie dopasuje kategorię, która spełnia warunki; jeśli nie uda się dopasować żadnej kategorii, zostanie wybrana kategoria główna w sklepie o nazwie takiej jak grupa produktu; jeśli taka kategoria nie istnienie to zostanie dodana)

Po zaimportowaniu produktów możemy je przeglądnąć w tabeli (zostaną dodane na końcu i podświetlone na zielono). Istnieje możliwość usunięcia zaimportowanego produktu (lub wielu produktów) o ile nie wykonano synchronizacji ze sklepem (na wybranym produkcie prawy klawisz myszy a następnie Usuń produkt).

Aby produkty zostały dodane do sklepu należy wykonać synchronizację danych (Zakładka Dane > Synchronizuj ze sklepem).

Jeśli po synchronizacji danych zostało wyświetlone ostrzeżenie o pominięciu niektórych produktów, należy sprawdzić poprawność danych w tabeli. Produkty przy których wystąpił błąd zostaną oznaczone na czerwono. Należy sprawdzić, czy ceny są dodatnie oraz czy stany magazynowe nie są ujemne. Jeśli tak, należy poprawić te wartości i ponownie wykonać synchronizację.

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂