Jak dodać atrybuty produktów

Atrybuty produktu to zestaw jego cech. Atrybuty są niezwykle przydatne na przykład do przedstawiania specyfikacji technicznej produktu, lub do filtracji produktów wyświetlanych na stronie sklepu. Ułatwiają również wprowadzenie danych, ze względu na możliwość tworzenia np. opcji do wyboru.

Instrukcja dodania zestawu atrybutów

 1. Przejdź do Asortyment > Atrybuty produktów i kliknij w przycisk dodaj zestaw atrybutów

  Przycisk
 2. Wypełnij pole Nazwa oraz zaznacz pole Aktywność (daje możliwość korzystania z zestawu atrybutów, przełącza z trybu edycji w tryb do użycia) i ewentualnie opcję Pokaż w opcjach przeglądania (daje klientom możliwość filtracji produktów z danej kategorii po tych atrybutach) oraz kliknij Zapisz

  Dane podstawowe zestawu atrybutów
 3. Z menu, które się pojawi po lewej stronie, wybierz zakładkę Kategorie oraz zaznacz wszystkie kategorie, w których tworzone atrybuty będą mogły być używane, po czym kliknij Zapisz

  Należy zaznaczyć każdą kategorię oraz podkategorię, w której zestaw atrybutów ma być używany. Nie wystarczy zaznaczenie kategorii nadrzędnej.

  Wybór kategorii, w których dostępne będą stworzone atrybuty
 4. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Atrybuty i kliknij przycisk dodaj atrybut

  Przycisk dodania atrybutu
 5. Wypełnij formularz po czym kliknij Zapisz

  Formularz dodawania nowego atrybutu

Nazwa – nazwa atrybutu widoczna na karcie produktu po stronie sklepu, oraz w edycji atrybutów produktu, Typ – do wyboru są trzy opcje:

 • pole tekstowe – z dowolnym tekstem
 • pole zaznacz – widoczne na karcie produktu jako Tak / Nie
 • lista wyboru – możliwość zdefiniowana większej ilości opcji do wyboru

Wartość domyślna / Domyślnie zaznaczony / Wybór domyślny – definiuje domyślny stan pola, Aktywny – daje możliwość korzystania z danego atrybutu (przełącza z trybu edycji w tryb do użycia), Opis – opis atrybutu widoczny tylko dla administratora, w edycji atrybutów danego produktu.

Jeśli atrybutów ma być więcej, powtórz kroki 4 i 5.

Instrukcja dodania atrybutów do produktu

 1. Przejdź do Asortyment > Produkty i za pomocą filtrów wyświetl produkt, dla którego chcesz dodać atrybut.

  Pamiętaj, że do kategorii, w której znajduje się produkt, musi wcześniej zostać przypisany odpowiedni zestaw atrybutów. Można to zrobić w Asortyment > Atrybuty produktów wchodząc w edycję konkretnego zestawu atrybutów w zakładce Kategorie.

 2. Wejdź w jego edycję klikając na nazwę, bądź z rozwijanego menu w kolumnie Akcje

 3. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Atrybuty i zaznacz checkbox przy nazwach zestawów atrybutów, które chcesz aktywować. Rozwinie się lista atrybutów.

  Jak dodać zestaw atrybutów do wybranego produktu.
 4. Uzupełni pola wymaganymi informacjami i kliknij Zapisz

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂