Premium: Wielomagazynowość – jak tworzyć magazyny

  Funkcjonalność dostępna tylko w pakietach Premium – kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o usłudze Premium

  Znajdujesz się w 2 z 7 artykułów na temat funkcjonalności wielomagazynowości.
  Zapoznaj się także z pozostałymi:
  1. Jak skonfigurować wielomagazynowość
  3. Jak zarządzać stanami magazynowymi
  4. Składanie zamówienia przez klienta a zachowanie magazynów
  5. Tworzenie zamówienia przez sprzedawcę a zachowanie magazynów
  6. Procesowanie zamówienia przez obsługę sklepu
  7. Informacje dodatkowe


  Przejdź do zakładki Ustawienia > Produkty > Magazyny, zapoznaj się z treściami widocznymi na stronie, zaznacz Włącz obsługę wielu magazynów i zapisz
  Wielomagazynowość - jak tworzyć magazyny
  Wraz z utworzeniem magazynu podstawowego pojawią się zakładki Lista magazynów (omówiona w punkcie 1) oraz Realizacja zamówień (omówiona w punkcie 2).

  1. W zakładce Lista magazynów możesz dodawać nowe magazyny i edytować już istniejące
   Wielomagazynowość - jak tworzyć magazyny
   Magazyn podstawowy jest domyślnie aktywny, pod przyciskiem edycji znajdziesz następujące sekcje i ich pola:

   • Dane podstawowe:
    • Nazwa – podaj pełną nazwę firmy używaną zewnętrznie, np. w dokumentach przewozowych. Nazwa będzie również wyświetlana w koszyku sklepu przy metodzie wysyłki odbiór osobisty z tego magazynu, jeśli nie wprowadzisz innych danych adresowych dla odbioru osobistego w opisanej niżej sekcji;
    • Nazwa skrócona – podaj krótką, wewnętrzna nazwę, która pozwoli na odróżnienie magazynu w panelu administracyjnym, np. w tabelach, multiakcjach, filtrach itp. Nazwa będzie widoczna tylko dla ciebie;
    • Aktywność – status wyłącza całkowicie magazyn z wszelkich funkcjonalności modułu wielomagazynowości, takich jak brak możliwości wykonania zwrotu na ten magazyn czy ustawień sztuk na magazynie. Wyłączenie aktywności magazynu nie powoduje usunięcia stanu magazynowego produktów.
   • Realizacja zamówień:
    • Uwzględniaj asortyment tego magazynu w procesie zakupowym – określ, czy asortyment danego magazynu ma być brany pod uwagę podczas tworzenia / składania zamówienia;
    • Dostarcza towar bezpośrednio do klientów – określ, czy dany magazyn (np. punkt sprzedaży stacjonarnej) jest w stanie wysłać przesyłkę bezpośrednio do klienta lub umożliwić odebranie zamówienia w ramach odbioru osobistego;
    • Metody dostaw z tego magazynu + Wybór dostawy – określ, które formy dostawy sklepu (utworzone wcześniej w zakładce Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy dostawy) mają być dostępne dla zamówień które korzystają z tego magazynu;
    • Przyjmuje towar z innych magazynów – określ, czy dany magazyn ma przyjmować towar z przesunięcia z innych magazynów;
    • PRZESYŁANIE DO INNYCH MAGAZYNÓW

     Przy przesyłaniu towaru z tego magazynu do innych dodaj X godzin do czasu realizacji zamówienia
     – umożliwia doliczenie dodatkowego czasu do standardowego czasu dostawy, jeżeli magazyn ten bierze udział w zamówieniu.

     PRZYKŁAD Posiadasz magazyny w Rzeszowie i Krakowie. Klient złożył zamówienie na produkty dostępne w obu magazynach – by wysłać mu jedną kompletną paczkę, musisz przesłać produkty z jednego do drugiego. Takie działanie może wymagać dodatkowego czasu, dlatego możesz go opcjonalnie doliczyć.


     Przy przesyłaniu towaru z tego magazynu do innych dodaj X zł do kosztu realizacji zamówienia
     – umożliwia naliczenie dodatkowej opłaty do standardowego kosztu dostawy zamówienia, jeżeli magazyn ten bierze udział w zamówieniu.

     PRZYKŁAD: Posiadasz magazyn, który musi przesłać produkt do drugiego magazynu, aby ten skompletował całość i wysłał zamówienie do klienta. Takie działanie może być obarczone dodatkowym kosztem transportu, dlatego możesz opcjonalnie naliczyć dodatkową opłatę za dostawę.

    • ZWROTY
     Magazyn przyjmuje towar odesłany przez klientów – określ, czy dany magazyn ma przyjmować zwroty z zamówień na swój stan. Zazwyczaj sklepy z wieloma magazynami definiują jeden magazyn do którego przyjmują zwroty, ponieważ wygodniej zarządzać zwrotami w obrębie jednego magazynu, stanowiska, etatu i kompetencji.
   • Dane adresowe:
    • Kraj, miasto, adres, kod pocztowy, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, NIP firmy, dodatkowe informacje o odbiorze osobistym – uzupełnij dane kontaktowe, które będą wykorzystywane na etykiecie nadawczej podczas tworzenia przesyłki.

    Zwróć uwagę na pole Dodatkowe informacje o odbiorze osobistym – jeżeli dany magazyn umożliwia odbiory osobiste, wpisz tutaj przydatne dla klientów informacje, które pomogą w wyborze tej formy dostawy, np. godziny otwarcia lub kontakt. Zostaną one wyświetlone razem z adresem
    Wielomagazynowość - jak tworzyć magazyny
    Wielomagazynowość - jak tworzyć magazyny
    Dodatkowo zwróć uwagę na poniższe zależności dotyczące odbiorów osobistych:
    – jeżeli dane adresowe pozostawisz puste, klient w koszyku zobaczy nazwę magazynu,
    – jeżeli w danych adresowych uzupełnisz tylko Adres, klient w koszyku zobaczy nazwę magazynu,
    – jeżeli w danych adresowych uzupełnisz tylko Miasto, klient w koszyku zobaczy nazwę magazynu,
    – jeżeli w danych adresowych uzupełnisz tylko Adres linia 2, klient w koszyku zobaczy nazwę magazynu,
    – jeżeli w danych adresowych uzupełnisz tylko Adres + Adres linia 2, klient w koszyku zobaczy nazwę magazynu,
    – jeżeli w danych adresowych uzupełnisz tylko Miasto + Adres, klient w koszyku zobaczy adres magazynu, do którego może zgłosić się po odbiór zamówienia,
    – jeżeli w danych adresowych uzupełnisz tylko Miasto + Adres linia 2, klient w koszyku zobaczy nazwę magazynu,
    – jeżeli w danych adresowych uzupełnisz tylko Miasto + Adres + Adres linia 2, klient w koszyku zobaczy adres magazynu do którego może zgłosić się po odbiór zamówienia.
    Wielomagazynowość - jak tworzyć magazyny
    Wielomagazynowość pozwala na podporządkowywanie jednej dostawy typu odbiór osobisty do jednego magazynu.

    PRZYKŁAD: Odbiór osobisty A będzie powiązany z magazynem X. Jeżeli chcesz udostępnić kilka odbiorów osobistych (czyli utworzyć kilka form dostawy o tym typie), np. odbiór osobisty A, odbiór osobisty B do wyboru w koszyku, to każdy z nich musi być połączony z osobnymi magazynami (- z jednego odbioru osobistego może korzystać tylko jeden magazyn). Odbiór osobisty A będzie powiązany z magazynem X, a odbiór osobisty B będzie powiązany z magazynem Y. Odbiór osobisty A (lub B) nie może jednocześnie być powiązany z magazynem X oraz Y.

    Dane adresowe należy uzupełnić szczególnie w przypadku, kiedy z danego magazynu możliwa jest wysyłka towaru do klienta, co pozwoli na automatyzację wysyłki towaru zamówionego w sklepie (również po API), z danego magazynu. Zalecamy wprowadzanie wszystkich możliwych danych, zwłaszcza miasta, adresu oraz kodu pocztowego.

  2. W zakładce Realizacja zamówień określasz zachowanie magazynów sklepu, podczas kompletowania / realizacji zamówień oraz zwrotów
   Wielomagazynowość - jak tworzyć magazyny
   W sekcji Wysyłka zamówień wybierz, czy system powinien:

   • Zbierać wszystkie części zamówienia w jednym magazynie, który wyśle całe zamówienie do klienta: wykorzystując jak najmniej magazynów lub zgodnie z priorytetem;
   • Wysyłać do klienta części zamówień bezpośrednio z magazynów wysyłkowych: wykorzystując jak najmniej magazynów lub zgodnie z priorytetem.
    Przed dokonaniem wyboru zapoznaj się z opisem opcji oraz podanym przykładem dostępnymi w tym miejscu
    Wielomagazynowość - jak tworzyć magazyny

   W sekcji Zwrot zamówień zdecyduj, do którego magazynu mają zostać odesłane produkty ze zwrotów – domyślnie jest nim magazyn podstawowy
   Wielomagazynowość - jak tworzyć magazyny
   Aby dany magazyn mógł przyjmować zwroty musi mieć zaznaczoną opcję w konfiguracji Magazyn przyjmuje towar odesłany przez klientów
   Wielomagazynowość - jak tworzyć magazyny
   Magazyn zwrotów możesz usunąć, ale najpierw musisz wyznaczyć inny magazyn zwrotów i wskazać w jego konfiguracji, że przyjmuje towar odesłany przez klientów.

  Przejdź do kolejnego artykułu Jak zarządzać stanami magazynowymi >>
  << Wróć do poprzedniego artykułu Jak skonfigurować wielomagazynowość