Premium: Wielomagazynowość – jak zarządzać stanami magazynowymi

  Funkcjonalność dostępna tylko w pakietach Premium – kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o usłudze Premium

  Znajdujesz się w 3 z 7 artykułów na temat funkcjonalności wielomagazynowości.
  Zapoznaj się także z pozostałymi:
  1. Jak skonfigurować wielomagazynowość
  2. Jak tworzyć magazyny
  4. Składanie zamówienia przez klienta a zachowanie magazynów
  5. Tworzenie zamówienia przez sprzedawcę a zachowanie magazynów
  6. Procesowanie zamówienia przez obsługę sklepu
  7. Informacje dodatkowe


  W momencie aktywacji wielomagazynowości, w edycji karty produktu w zakładce Dane podstawowe, znika sekcja Magazyn (oraz co za tym idzie możliwość uzupełniania stanu magazynowego produktu) i zostaje zastąpiona osobną zakładką Magazyn, w której zarządzasz ustawieniami magazynowymi produktu
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi

  Ustalenie stanu w magazynach i przesunięcie MM na karcie produktu


  Ustalenie stanu w magazynach na karcie produktu

  Jeżeli chcesz ustalić stan magazynowy produktu w poszczególnych magazynach, wpisz liczbę produktu na danym magazynie i zapisz u dołu ekranu
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Przesunięcie MM na karcie produktu

  Jeżeli chcesz przesunąć towar między magazynami (MM), kliknij PRZENIEŚ przy magazynie z którego będziesz przenosić produkty, określ ile sztuk produktu chcesz przenieść i wskaż magazyn docelowy, zapisz zmiany.
  Poniższy widok obrazuje przeniesienie 2 sztuk produktu z magazynu Podstawowego, do magazynu Głównego
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi

  W przypadku wariantów magazynowych ustalenie stanu magazynowego poszczególnego wariantu oraz przesunięcie międzymagazynowe odbywa się w taki sam sposób, czynności tej należy jednak dokonać bezpośrednio w edycji konkretnego wariantu magazynowego
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi

   

  Zarządzanie magazynami na liście asortymentu

  Widok liczby produktów w poszczególnych magazynach na liście asortymentu

  Domyślnie na liście produktów aktywna jest kolumna Suma stanów magazynowych.
  Przejdź na listę asortymentu w zakładce Obsługa sklepu > Produkty i zdefiniuj, które dodatkowe magazyny chcesz uwidocznić w formie kolumn
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Efekt po zaakceptowaniu zmian
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Widok możesz zapisać klikając ZAPISZ WIDOK w prawym górnym rogu, nad listą asortymentu aby użyć go ponownie
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Ustalenie stanu w magazynach i przesunięcie MM na liście asortymentu

  Przejdź na listę asortymentu w zakładce Obsługa sklepu > Produkty i w kolumnie magazynu w którym chcesz dokonać zmian, kliknij w ikonę ołówka, pojawiającą się po najechaniu kursorem na pole ze stanem magazynowym danego produktu
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Wybór Zmień pozwala wpisać stałą liczbę, wpisując np. 10 powodujesz, że od momentu zapisania zmiany, w magazynie Podstawowym będzie 10 sztuk tego produktu
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Wybór Przenieś pozwala na określenie, ile sztuk produktu z aktualnie edytowanego magazynu ma zostać przeniesionych do docelowego magazynu, który wskażesz.
  Poniższy widok obrazuje przykład: 2 sztuki produktu zostają przeniesione z magazynu Podstawowego do magazynu Głównego
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi

  Filtrowanie po magazynach na liście asortymentu

  Na liście asortymentu możesz filtrować produkty po dostępności w określonych magazynach
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Przykładowy wynik filtrowania produktów z kategorii Sukienki w magazynie Podstawowym z uwidocznioną kolumną magazynu Podstawowego wygląda tak
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Kolumna Suma stanów magazynowych aktywna jest domyślnie na liście produktów.

  Zarządzanie magazynami na liście asortymentu za pomocą multiakcji

  Zmiana stanu magazynowego za pomocą multiakcji

  Zaznacz na liście asortymentu produkty, dla których chcesz zmienić stan magazynowy i z menu multiakcji wybierz Zmień stan magazynowy
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Określ, czy chcesz:

  • Zmienić aktualny stan magazynowy – na inną, stałą liczbę,
  • Zwiększyć aktualny stan magazynowy o – zwiększyć stan magazynowy o X sztuk w stosunku do obecnego,
  • Zmniejszyć aktualny stan magazynowy o – zmniejszyć stan magazynowy o X sztuk w stosunku do obecnego
   Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi

  Wybierz, dla którego magazynu chcesz dokonać zmiany. Możesz dokonać jej od razu, bądź zaplanować na konkretny dzień i godzinę. Operację potwierdź, klikając WYKONAJ.


  Przesunięcie MM za pomocą multiakcji

  Zaznacz na liście asortymentu produkty, których stan magazynowy chcesz przenieść do innego magazynu i z menu multiakcji wybierz Przenieś do innego magazynu
  Wielomagazynowość - jak zarządzać stanami magazynowymi
  Określ, ile produktów chcesz przenieść, wskaż magazyn źródłowy i docelowy, ustal czy zmiany chcesz dokonać od razu, bądź zaplanować na konkretny dzień i godzinę. Operację potwierdź, klikając WYKONAJ.

  Zarządzanie magazynami na liście asortymentu za pomocą importu / exportu pliku CSV

  Pole / pola wielomagazynowości w pliku CSV oznaczone jest jako stock_warehouse_*
  (* to ID magazynu widoczne w edycji ustawień danego magazynu).

  Jeżeli wielomagazynowość jest aktywna w sklepie, to pole stock wyświetlające standardowy stan magazynowy produktu przy wyłączonej wielomagazynowości, nie jest możliwe do użycia, należy je wyłączyć w ustawieniach profilu importu / exportu. Próba importu / exportu pliku CSV z aktywną wielomagazynowością i użytym polem stock poskutkuje komunikatem błędu. Komunikat błędu pojawi się również w przypadku próby importu / exportu pliku CSV z dezaktywowanym magazynem.

  Instrukcja zarządzania plikami CSV oraz opis pól dostępne są tutaj oraz tutaj  Przejdź do kolejnego artykułu Składanie zamówienia przez klienta a zachowanie magazynów >>
  << Wróć do poprzedniego artykułu Jak tworzyć magazyny