Wielomagazynowość w Shoper – kontrola i zarządzanie magazynami

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2024

Co to jest wielomagazynowość?

Wielomagazynowość dostępna już dla sklepów Shoper Premium jest rozbudowaną funkcjonalnością, dzięki której można jeszcze lepiej zarządzać stanami magazynowymi produktów. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w przypadku produktów, które znajdują się w różnych lokalizacjach. Mogą to być na przykład punkty sprzedaży stacjonarnej lub magazyny zewnętrzne znajdujące się poza lokalizacją głównego magazynu.

Wprowadzenie narzędzia wielomagazynowości pozwoli na optymalizację planu logistycznego, kosztów oraz sprawniejsze zarządzanie stanami magazynowymi. Zastosowanie tego rozwiązania może być pomocne w uniknięciu sprzedaży ponad stan, czyli w sytuacji, kiedy zostaje sprzedany produkt, którego nie posiadasz już w magazynie.

Pozwala ona na rozdzielenie stanów magazynowych produktów twojego sklepu pomiędzy lokalizacjami, które można zdefiniować w panelu administracyjnym. Usługa obsługi wielu magazynów w Shoper  daje również  możliwość integracji z systemami księgowo-magazynowymi, takimi jak Subiekt GT czy Comarch ERP. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Wielomagazynowość w sklepie internetowym Shoper
Wielomagazynowość w sklepie internetowym Shoper

Omawiana funkcjonalność pozwala ustalić, które magazyny będą realizować zamówienia składane w twoim sklepie, który magazyn będzie korzystać z danej formy dostawy, a który obsługiwać zwroty.

Definiując dla swojego asortymentu stany magazynowe (istnieje możliwość wykonania tego ręcznie, zaimportowania do sklepu odpowiedniego pliku CSV czy też wykorzystać integrację ze swoim systemem księgowo-magazynowym) i wybierając, w jaki sposób system ma priorytetyzować lokalizacje magazynów oraz dokonywać przesunięć produktów między magazynami, usprawnisz logistykę i zadbasz o koszty w swoim sklepie.

W aktualizacjach stanów magazynowych możesz korzystać z importu oraz eksportu plików CSV. Premium: Jak skonfigurować wielomagazynowość?

Kiedy Wielomagazynowość może pomóc?

Obsługa wielu magazynów w sklepach internetowych Shoper
Obsługa wielu magazynów w sklepach internetowych Shoper

Zastosowanie funkcjonalności Wielomagazynowość, w znaczący sposób ułatwia zarządzanie magazynami znajdującymi się w różnych lokalizacjach fizycznych i wirtualnych. Wspomaga również zarządzanie stanami towaru w punktach sprzedaży stacjonarnej oraz odbioru osobistego.

Jest to również świetne narzędzie, które pomoże w obsłudze wysyłki z magazynu własnego w połączeniu z magazynami zewnętrznymi w usłudze fulfilment (która polega na obsłudze zamówień przez zewnętrznego operatora) czy też magazynami dostawców hurtowych w systemie dropshippingowym.

Punkt stacjonarny to też magazyn

Sklep internetowy to nie zawsze jedyny element własnego biznesu. Łączenie sprzedaży stacjonarnej ze sprzedażą online jest aktualnie bardzo częstym rozwiązaniem. E-sklep posiadający punkt odbioru osobistego zyskuje dodatkowy atut i przewagę nad konkurencją. Zarządzanie jednak większą liczbą punktów sprzedaży, które również obsługują możliwość odbioru osobistego, wiąże się z koniecznością kontrolowania stanów magazynowych. 

Przy braku dodatkowych rozwiązań technologicznych, mogą wystąpić błędy związane z różnicami w liczbie produktów w danym magazynie. Dzięki wykorzystaniu usługi Wielomagazynowości możesz w prosty sposób oddzielić wszystkie punkty sprzedaży i ustalić dla nich priorytet oraz stany magazynowe. Rozwiązanie to pozwala zdecydować, które magazyny (także te w punktach stacjonarnych) będą mogły uczestniczyć w realizacji zamówienia i które magazyny będą odpowiedzialne za korzystanie z danej formy dostawy.

W ten sposób można zakomunikować klientowi, że dany produkt, oprócz innych form dostawy, jest dostępny również w sklepie stacjonarnym czy w punkcie, z którego można odebrać zamówiony towar bez potrzeby oczekiwania na kuriera.

Konfiguracja odbioru osobistego dla zamówień w sklepie Shoper
Rys 1. Przykład konfiguracji możliwości odbioru osobistego w sklepie Shoper.
Konfiguracja odbioru osobistego dla zamówień w sklepie Shoper
Rys 1. Przykład konfiguracji możliwości odbioru osobistego w sklepie Shoper.

Poniżej przykład możliwości wyboru dwóch punktów odbioru (w sklepie domkove.pl):

Przykład dwóch punktów odbioru podczas zamawiania produktów w sklepie
Rys 2. Dwa punkty odbioru podczas zamawiania w sklepie internetowym.
Przykład dwóch punktów odbioru podczas zamawiania produktów w sklepie
Rys 2. Dwa punkty odbioru podczas zamawiania w sklepie internetowym.

Co ważne, wszystkie informacje o produktach można w łatwy sposób odnaleźć w panelu administracyjnym sklepu. Dzięki temu kontrola stanów magazynowych, przesunięcia magazynowe i zarządzanie towarem są zawsze łatwo dostępne i wygodne.

Towar własny, fulfillment, dropshipping

W celu poszerzenia oferty sklepu można stosować usługi związane z zaangażowaniem podmiotów zewnętrznych. Rozwijając swój biznes online, nie da się uniknąć jego rozbudowy o elementy związane z logistyką. Jeśli dobry biznes online rośnie, rośnie też jego asortyment i oferta.

Załóżmy na przykład, że prowadzisz sklep z zabawkami dla dzieci, który prężnie się rozwija, uzupełniasz asortyment o kolejne nowości, produkty, o które pytali klienci oraz największe hity sezonowe. Powierzchnia magazynowa nie jest jednak nieskończona, a zapotrzebowanie na nowy towar cały czas rośnie. W takim przypadku wartym rozważenia rozwiązaniem może okazać się usługa fulfilmentu. Kiedy z niej skorzystamy, opieka nad towarem oraz duża część procesu realizacji zamówienia po stronie zewnętrznego usługodawcy będą wygodne, ale w takiej sytuacji nie zawsze masz możliwość kontroli stanów magazynowych.

Kolejnym rozwiązaniem pozwalającym przetestować nowy asortyment bez ryzyka zamrożenia pieniędzy w postaci zalegających produktów na półkach, może być dropshipping. Staje się on coraz bardziej popularny, bo dzięki temu modelowi sprzedaży część procesu sprzedażowego, związana z logistyką wysyłki, jest po stronie hurtownika.

Jeżeli chcesz mieć kontrolę nad rozbudowanymi procesami wysyłkowym wystarczy że wykorzystasz możliwości rozbudowanego systemu gospodarki magazynowej. Wyznaczenie osobnych magazynów pozwoli przyspieszyć działanie i pomoże kontrolować procesy magazynowe w przypadku częściowego lub całościowego zarządzania nimi poprzez podmioty zewnętrzne

Obsługa wielu magazynów w sklepach internetowych Shoper
Obsługa wielu magazynów w sklepach internetowych Shoper

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z dodatkowych rozwiązań logistycznych przedstawionych powyżej lub masz już 2 modele sprzedaży, Wielomagazynowość doskonale wpisuje się w ten układ jako wsparcie, którego koszt  wdrożenia i uruchomienia z pewnością będzie niższy niż rozpoczęcie działalności polegającej na dropshippingu od zera.

Nieprawidłowe skonfigurowanie magazynów może poskutkować niską konwersją w sklepie. Premium: Jak skonfigurować wielomagazynowość?

Przesunięcia międzymagazynowe i kompletacja zamówień

Prowadzenie sklepu internetowego, który posiada wielu dostawców bądź wiele magazynów rozmieszczonych w odrębnych lokalizacjach, wymaga dobrego zarządzania na poziomie logistycznym. Czas oraz koszty związane z kompletacją zamówienia mogą być zróżnicowane.

Wielomagazynowość pozwala doliczyć do zamówienia odpowiednią dopłatę związaną z kosztami transportu oraz czas potrzebny do realizacji zamówienia dla konkretnego, wcześniej zdefiniowanego, magazynu. Przykładem może być branża meblarska w e-commerce, w przypadku której jeden sklep jest niejednokrotnie zaopatrywany przez kilku lub kilkunastu różnych dostawców. Mogą oni różnić się czasem oczekiwania oraz ceną transportu.

Czynniki te zatem warto wziąć pod uwage korzystając z Wielomagazynowości.  Obsługa wielu magazynów w Shoper pozwala również zdecydować i wskazać, z którego magazynu chcesz wysłać przesyłkę. Każda branża ma swoją specyfikę oraz pewne wymagania, dlatego jeżeli twoi klienci preferują dostawę całości zamówienia, można to w prosty sposób skonfigurować, natomiast jeżeli wolą dostawę części zamówień z różnych magazynów, również masz taką możliwość. Wielomagazynowość pozwala ci na kompletację i wysyłkę zamówienia w całości lub w części, wskazując tylko konkretne ilości.

Opcje wysyłki zamówień w całości lub w części
Rys 3. Wysyłanie zamówień z magazynów w całości lub w części.
Opcje wysyłki zamówień w całości lub w części
Rys 3. Wysyłanie zamówień z magazynów w całości lub w części.

Przesunięcia między magazynami mogą również okazać się przydatne podczas kompletacji zamówienia przy odbiorze osobistym. Przykładowo w sytuacji, w której klient chce odebrać produkt w sklepie w Krakowie, a ty posiadasz te produkty w magazynach w Warszawie oraz Rzeszowie. Również w takim przypadku możesz opcjonalnie doliczyć koszt transportu oraz odpowiednią ilość czasu.

Wzrost ceny oraz czasu realizacji - kompletacja zamówień z jednego magazynu
Rys 4. Zwiększenie ceny oraz czasu realizacji wynikające z kompletacji zamówienia w jednym magazynie.
Wzrost ceny oraz czasu realizacji - kompletacja zamówień z jednego magazynu
Rys 4. Zwiększenie ceny oraz czasu realizacji wynikające z kompletacji zamówienia w jednym magazynie.

W wielu branżach nie ma potrzeby lub nie ma możliwości (w przypadku np. gabarytów towaru), by dostawa została dostarczona do klienta jako kompletne zamówienia. System w takiej sytuacji pozwala na wysyłkę z pominięciem tego kroku. Przy wysyłce części zamówienia bezpośrednio z magazynów wysyłkowych, koszt transportu zwielokrotni się zgodnie z wartościami podanymi w ustawieniach usługi Wielomagazynowości.

Inne koszty wysyłki podczas wysyłania z wielu magazynów
Rys 5. Zwielokrotnienie kosztów wysyłki, gdy wysyłki wychodzą z wielu magazynów niezależnie.
Inne koszty wysyłki podczas wysyłania z wielu magazynów
Rys 5. Zwielokrotnienie kosztów wysyłki, gdy wysyłki wychodzą z wielu magazynów niezależnie.

Operacje przesunięć pomiędzy magazynami (czy to fizycznymi, czy wirtualnymi) można wykonywać na poziomie karty produktu.

Przeniesienie stanu magazynowego dla produktu w sklepach internetowych Shoper
Rys 6. Przesunięcie między magazynami na karcie produktu w sklepie Shoper.
Przeniesienie stanu magazynowego dla produktu w sklepach internetowych Shoper
Rys 6. Przesunięcie między magazynami na karcie produktu w sklepie Shoper.

Kontrolowanie stanów magazynowych także odbywa się na poziomie panelu administracyjnego, w sekcji karty produktu czy też listy asortymentowej, na której z łatwością odflitrować można dostępność w wybranych magazynach. Masowych zmian dokonasz za pomocą multiakcji. Jest to łatwo dostępne i szybkie rozwiązanie, dzięki któremu obsługa przesunięć międzymagazynowych (w skrócie MM) będzie wygodniejsza dla ciebie, a twoi klienci będą mieli jasną i klarowną ścieżkę zakupową, dotyczącą kompletacji zamówienia, procedur i kosztów z nią związanych

Przenoszenie stanów magazynowych produktów w sklepie Shoper
Rys 7. Widok stanów magazynowych produktu w Panelu administracyjnym sklepu Shoper.
Przenoszenie stanów magazynowych produktów w sklepie Shoper
Rys 7. Widok stanów magazynowych produktu w Panelu administracyjnym sklepu Shoper.

W przypadku wariantów magazynowych ustalenie stanu magazynowego poszczególnego wariantu oraz przesunięcie międzymagazynowe odbywa się w taki sam sposób. Czynności tej należy jednak dokonać bezpośrednio w edycji konkretnego wariantu magazynowego.

Zwróć uwagę na to, aby koszty, które mogą wynikać z przesunięcia produktów pomiędzy magazynami, nie były zbyt wysokie. Taki zabieg może spowodować, że klient nie będzie chciał sfinalizować zakupu. Wyjątkiem są branże, w których wyższe koszty dostawy są standardową procedurą.

Zarządzanie wieloma magazynami w Shoper

Wielomagazynowość w Shoper, poza wyżej opisanymi zaletami, pomaga też usprawnić codzienną pracę w sklepie na innych obszarach. Przykładem jest opcja wydzielenia osobnego magazynu do obsługi zwrotów towaru.

Obsługa jednego dedykowanego obszaru zdefiniowanego do przyjęcia zwrotów jest wygodniejsza z perspektywy zarówno logistycznej, jak i kompetencji oraz etatu. Lepsze zarządzanie środowiskiem magazynowym to również ułatwione i przyspieszone, ponowne wprowadzenie produktu do obiegu.

Priorytety magazynów można w łatwy sposób zmieniać metodą drag&drop (przeciągnij i upuść). Im wyżej znajdują się na liście, tym wyższy priorytet wysyłkowy będą mieć. Wielomagazynowość w pakiecie Shoper Premium pozwala na aktywację aż do 50 różnych magazynów dla sklepu, dzięki czemu można usprawnić procesy logistyczne nawet w bardziej rozbudowanych sklepach z zaawansowanym systemem magazynowania towaru.

Prowadzisz sklep internetowy i jednocześnie sprzedaż stacjonarną, korzystasz z usług firm zewnętrznych czy też prowadzisz biznes online, który pracuje na dużym wolumenie zamówień – przetestuj usługę Wielomagazynowości w pakiecie Shoper Premium. Lepsze zarządzanie magazynami oraz kontrola przepływu i kompletacji zamówień są ogromnie ważne w biznesie, w którym czas dostawy jest jednym z podstawowych elementów dobrze prosperującego sklepu internetowego.

Warto zapamiętać!
W powyższym poradniku zostało wyjaśnione:
  • czym jest wielomagazynowość?
  • w jakich przypadkach warto ją wprowadzić?
  • na co warto zwrócić uwagę podczas korzystania z funkcjonalności?
Udostępnij artykuł:

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności