Poziome menu kategorii – rozwijalne kategorie w nagłówku

    1. Przejdź do Wygląd i treści > Linki w nagłówku i stopce (pozostań w Nagłówek).
    2. Kliknij w pole Wybierz link oraz wybierz [wszystkie kategorie], kliknij w przycisk Dodaj.
    3. Jest także możliwość wstawienia poszczególnych kategorii do nagłówka. Aby tego dokonać przejdź do Wygląd i treści > Linki w nagłówku i stopce. Kliknij w pole Wybierz link oraz wybierz kategorię którą chcesz dodać do nagłówka, kliknij w przycisk Dodaj. Pamiętaj jednak, że poziomo rozwijały będą się tylko kategorie główne.

    Zmiana frazy „Menu” oraz innych, dostępna jest w zakładce: Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki. Opis edycji fraz językowych, opisany został w osobnym artykule: kliknij

    Zagadnienie edycji menu (w tym menu nagłówka) przedstawiliśmy w wideoporadniku: