Raporty Standardowe w Google Analytics 4

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2024

Po zalogowaniu do nowej usługi GA4 trafiamy na stronę z podsumowaniem raportów, która odpowiada wcześniejszej stronie głównej. Znajdziemy tu podstawowe dane dotyczących ruchu w witrynie.

Podsumowanie raportów

Po najechaniu myszką na „belkę” po lewej stronie rozwinie się główne menu z działami:

 • Raporty – tutaj znajdują się prekonfigurowane raporty, 
 • Eksplorowanie – to część z możliwością budowania dedykowanych raportów,
 • Reklamy – z raportami poświęconymi atrybucji i ścieżkom konwersji,    
 • Konfiguracja – z dostępem do edycji zdarzeń i konwersji.
Podsumowanie raportów statystyk w GA4
Rys 1. Podsumowanie raportów statystyk w GA4.
Podsumowanie raportów statystyk w GA4
Rys 1. Podsumowanie raportów statystyk w GA4.

Raporty standardowe podzielone są na kategorie:

 • Podsumowanie raportów
 • Czas rzeczywisty,
 • Cykl życia (zbierający raporty o pozyskiwaniu, zaangażowaniu i generowaniu przychodu),   
 • Użytkownik (dane demograficzne i technologie).

W standardowych raportach mamy możliwość dodawania segmentów raportowania, dzięki opcji Dodaj porównanie.

Dodawanie porównania w przeglądzie raportów Google Analytics 4
Rys 2. Dodawanie porównania w przeglądzie raportów Google Analytics 4.
Dodawanie porównania w przeglądzie raportów Google Analytics 4
Rys 2. Dodawanie porównania w przeglądzie raportów Google Analytics 4.
Kliknij opcję: Dodaj nowe porównanie
Rys 3. Kliknij opcję: Dodaj nowe porównanie.
Kliknij opcję: Dodaj nowe porównanie
Rys 3. Kliknij opcję: Dodaj nowe porównanie.

Po dodaniu segmentu zostaje on włączony we wszystkich odwiedzanych raportach aż do momentu usunięcia.

Po prawej stronie każdego z widoków możliwe jest wybranie zakresu dat dla wyświetlanych raportów.

Wybierz zakres dat dla wyświetlonych raportów w Google Analytics 4
Rys 4. Wybierz zakres dat dla wyświetlonych raportów w Google Analytics 4.
Wybierz zakres dat dla wyświetlonych raportów w Google Analytics 4
Rys 4. Wybierz zakres dat dla wyświetlonych raportów w Google Analytics 4.

Obok wyboru zakresu dat dostępny jest Edytor porównań – skrót do edycji segmentów. Obok opcji edytowania porównań znajduje się opcja udostępniania raportów przy pomocy linku.

Kolejną ikoną są Trendy, czyli szybki dostęp do wykrytych automatycznie najważniejszych zmian w danych oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące raportów.

Opcje: edytor porównań, udostępnianie raportów, trendy
Rys 5. Opcje: edytor porównań, udostępnianie raportów, trendy.
Opcje: edytor porównań, udostępnianie raportów, trendy
Rys 5. Opcje: edytor porównań, udostępnianie raportów, trendy.

Na stronie głównej raportów znajdują się widgety najważniejszych z nich. Każdy z nich ma odnośnik prowadzący do raportów szczegółowych związanych z danym głównym.

Kliknij opcję: Wyświetl raport dotyczący pozyskiwania użytkowników
Rys 6. Kliknij opcję: Wyświetl raport dotyczący pozyskiwania użytkowników.
Kliknij opcję: Wyświetl raport dotyczący pozyskiwania użytkowników
Rys 6. Kliknij opcję: Wyświetl raport dotyczący pozyskiwania użytkowników.

Czas rzeczywisty

Raporty w części Czas Rzeczywisty pozwalają zobaczyć podsumowanie działań użytkowników w ostatnich 30 minutach. Dzięki opcji: Wyświetl podsumowanie użytkownika możemy prześledzić zdarzenia wywołane przez losowo wybranego użytkownika.

Raport czas rzeczywisty w Google Analytics 4
Rys 7. Raport czas rzeczywisty w Google Analytics 4.
Raport czas rzeczywisty w Google Analytics 4
Rys 7. Raport czas rzeczywisty w Google Analytics 4.

W raportach dotyczących użytkowników można zmienić raportowany wymiar. Raporty te są bardzo przydatne w czasie przeprowadzania testów konfiguracji.

Jak zmienić raportowany wymiar w raportach: Czas rzeczywisty?
Rys 8. Zmiana raportowanego wymiaru w raporcie: Czas rzeczywisty.
Jak zmienić raportowany wymiar w raportach: Czas rzeczywisty?
Rys 8. Zmiana raportowanego wymiaru w raporcie: Czas rzeczywisty.

Cykl życia > Pozyskiwanie

Cykl życia > Pozyskiwanie > Pozyskiwanie użytkowników ogółem

Raport zbiera najważniejsze informacje o źródłach ruchu. Po kliknięciu w linki poniżej każdego z widgetów z podsumowaniem można zobaczyć bardziej szczegółowe raporty, nie wszystkie z nich są dostępne z menu po prawej stronie.

Wyświetlanie szczegółowych raportów pozyskiwania użytkowników oraz pozyskiwania ruchu
Rys 9. Wyświetlanie szczegółowych raportów pozyskiwania użytkowników oraz pozyskiwania ruchu.
Wyświetlanie szczegółowych raportów pozyskiwania użytkowników oraz pozyskiwania ruchu
Rys 9. Wyświetlanie szczegółowych raportów pozyskiwania użytkowników oraz pozyskiwania ruchu.

Cykl życia > Pozyskiwanie > Pozyskiwanie użytkowników

Domyślnym wymiarem podstawowym dla pozyskiwania użytkowników jest Pierwszy użytkownik – medium, czyli medium pierwszego pozyskania użytkowników w witrynie.

Domyślnie Analytics przypisuje udział w pozyskanych konwersjach korzystając z modelu atrybucji ostatniego kliknięcia w wielu kanałach. Model ten ignoruje wizyty bezpośrednie i przypisuje pełny udział w pozyskaniu ostatniemu kanałowi, w którym użytkownik wykonał kliknięcie.

Wymiar Pierwszy użytkownik – medium można zmienić klikając w strzałkę ukazaną na poniższym zrzucie, plusikiem natomiast możemy dodać wymiar dodatkowy.

Zmiana wymiaru na inny lub dodanie wymiaru dodatkowego
Rys 10. Zmiana wymiaru na inny lub dodanie wymiaru dodatkowego.
Zmiana wymiaru na inny lub dodanie wymiaru dodatkowego
Rys 10. Zmiana wymiaru na inny lub dodanie wymiaru dodatkowego.

Raport pozyskiwania przedstawia dane dotyczące zaangażowania:

 • Sesja z zaangażowaniem to sesja, która trwa co najmniej 10 sekund, zawiera co najmniej 1 zdarzenie konwersji i obejmuje co najmniej 2 wyświetlenia strony;
 • Współczynnik zaangażowania to odsetek sesji z zaangażowaniem;
 • Sesje z zaangażowaniem na użytkownika to średnia liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika;
 • Średni czas zaangażowania to średni czas, przez jaki strona internetowa była aktywna w przeglądarce (może być liczona na sesję, na użytkownika lub dla całego ruchu).
Przykład raportów zaangażowania użytkowników
Rys 11. Przykład raportów zaangażowania użytkowników.
Przykład raportów zaangażowania użytkowników
Rys 11. Przykład raportów zaangażowania użytkowników.

W prawej części raportu dostępne są też dane dotyczące realizacji celów.

 • liczba zdarzeń (wszystkie) to liczba wywołań pojedynczego zdarzenia lub ogólna liczba wywołanych zdarzeń;
 • konwersje (wszytkie) to liczba wywołań pojedynczego zdarzenia konwersji lub ogólna liczba wywołanych zdarzeń konwersji.

W przypadku zarówno zdarzeń jak i konwersji możemy wybrać konkretne zdarzenia:

Wybór zdarzeń dla konwersji i liczby zdarzeń
Rys 12. Wybór zdarzeń dla konwersji i liczby zdarzeń.
Wybór zdarzeń dla konwersji i liczby zdarzeń
Rys 12. Wybór zdarzeń dla konwersji i liczby zdarzeń.

Definicje wszystkich wymiarów i danych znajdziesz w dokumentacji Google.

Zaangażowanie

W raporcie Zaangażowanie widzimy podsumowanie dotyczące aktywności użytkowników na stronie. Można stąd przejść do raportu zdarzeń, konwersji, stron oraz raportów w czasie rzeczywistym (w prawej części ekranu).

Raporty zaangażowania: Zdarzenia, Konwersje, Strony i ekrany
Rys 13. Raporty zaangażowania: Zdarzenia, Konwersje, Strony i ekrany.
Raporty zaangażowania: Zdarzenia, Konwersje, Strony i ekrany
Rys 13. Raporty zaangażowania: Zdarzenia, Konwersje, Strony i ekrany.

W raporcie Zdarzeń dostajemy podsumowanie najważniejszych zdarzeń, domyślnym wymiarem jest nazwa wydarzenia. W Konwersjach dostępne jest podsumowanie zdarzeń, oznaczonych jako konwersje. Raport Strony i ekrany zbiera informację na temat interakcji użytkownika ze stroną, domyślnym wymiarem jest tytuł strony.

W raporcie możemy oprócz tego analizować wymiary takie jak:

 • wyświetlenia na użytkownika – średnia liczba ekranów aplikacji lub stron internetowych wyświetlanych przez każdego użytkownika;
 • średni czas zaangażowania – średni czas, przez jaki strona internetowa była aktywna w przeglądarce;
 • przewinięcia przez unikalnego użytkownika – liczba unikalnych użytkowników, którzy co najmniej raz przewinęli 90% głębokości strony;
 • liczba zdarzeń (z możliwością wyboru raportowanych zdarzeń z listy); 
 • konwersje (z możliwością wyboru konwersji z listy);
 • łączne przychody.

Generowanie przychodu

Odpowiedniki raportów, które w wersji Universal Analytics znajdowały się w części E-commerce, można znaleźć w zakładce Generowanie przychodu.

Raporty generowania przychodu w Google Analytics 4
Rys 14. Raporty generowania przychodu w Google Analytics 4.
Raporty generowania przychodu w Google Analytics 4
Rys 14. Raporty generowania przychodu w Google Analytics 4.

Zdarzenia i parametry potrzebne do generowania raportów w tej kategorii  przesyłane są dzięki integracji. Pełna lista zdarzeń i parametrów dostępna jest w artykule: Konfiguracja Google Analytics 4.

W sekcji: Generowaniu przychodu ogółem można przejść do raportów:

 • listy produktów;
 • transakcji według listy produktów;
 • nazwy promocji;
 • wykorzystanych kuponów.
Raporty listy produktów,
transakcji wg listy produktów,
nazwy promocji,
wykorzystanych kuponów
Rys 15. Raporty listy produktów, transakcji wg listy produktów, nazwy promocji, wykorzystanych kuponów.
Raporty listy produktów,
transakcji wg listy produktów,
nazwy promocji,
wykorzystanych kuponów
Rys 15. Raporty listy produktów, transakcji wg listy produktów, nazwy promocji, wykorzystanych kuponów.

Listą produktów może być strona kategorii produktów lub moduły cross- i up-sellingowe. Dane dostępne dla tego raportu to: 

 • wyświetlenia listy produktów,
 • kliknięcia listy produktów,
 • współczynnik klikalności listy produktów, 
 • dodania do koszyka,
 • momenty płatności, 
 • zakupy e-commerce,
 • przychody z produktu.
Przykład raportu listy produktów (Generowanie przychodu)
Rys 16. Przykład raportu listy produktów (Generowanie przychodu).
Przykład raportu listy produktów (Generowanie przychodu)
Rys 16. Przykład raportu listy produktów (Generowanie przychodu).

Wymiarem podstawowym raportu Promocji (w UA nazywana promocją wewnętrzną) jest nazwa promocji produktu. Z rozwijanej listy można wybrać zamiennie identyfikator promocji produktu lub promocja produktu – nazwa kreacji.

Dane dostępne w tym raporcie to: 

 • wyświetlenia promocji produktu – liczba wyświetleń jednostki reklamowej, np. bannera na stronie;
 • kliknięcia promocji produktu – liczba kliknięć w banner; 
 • współczynnik klikalności promocji produktu – liczba użytkowników, którzy wybrali co najmniej jedną promocję, podzielona przez liczbę użytkowników, którzy widzieli te same promocje;
 • dodanie do koszyka;
 • momenty płatności – liczba przypadków rozpoczynania przez użytkowników procesu płatności;
 • zakupy e-commerce;
 • przychody z produktu.
Przykład raportu promocji (Generowanie przychodu)
Rys 17. Przykład raportu promocji (Generowanie przychodu).
Przykład raportu promocji (Generowanie przychodu)
Rys 17. Przykład raportu promocji (Generowanie przychodu).

Raport Kupon zamówienia dotyczy wartości przesyłanej przez zmienną coupon, czyli standardowo nazwę kuponu rabatowego wykorzystanego przy transakcji.

Przykład raportu kupon (Generowanie przychodu)
Rys 18. Przykład raportu kupon (Generowanie przychodu).
Przykład raportu kupon (Generowanie przychodu)
Rys 18. Przykład raportu kupon (Generowanie przychodu).

W raporcie Zakupy e-commerce podstawowym wymiarem jest nazwa produktu. Możemy analizować dane również dla wymiarów:

 • identyfikator elementu;
 • 2-, 3-, 4-, 5- kategoria produktu;
 • marka produktu.

Dane dostępne w raporcie:

 • wyświetlenia elementu – liczba wyświetleń produktu lub listy produktów;
 • dodania do koszyka;
 • współczynnik dodania do koszyka po obejrzeniu;
 • zakupy e-commerce;
 • współczynnik zakupień po obejrzeniu;
 • liczba sprzedanych egzemplarzy;
 • przychody z produktu.
Przykład raportu zakupy e-commerce (Generowanie przychodu)
Rys 19. Przykład raportu zakupy e-commerce (Generowanie przychodu).
Przykład raportu zakupy e-commerce (Generowanie przychodu)
Rys 19. Przykład raportu zakupy e-commerce (Generowanie przychodu).

Utrzymanie

W raporcie Utrzymanie znajdziemy dane dotyczące nowych i powracających użytkowników oraz raport kohort dla utrzymania użytkowników.

Kohorta to grupa użytkowników, którzy mają wspólną cechę określoną w danym raporcie za pomocą wymiaru Analytics. Na przykład wszyscy użytkownicy z tą samą datą pozyskania należą do tej samej kohorty.

Raport analizy kohortowej pozwala wyodrębnić i przeanalizować zachowania w obrębie danej kohorty.

Przykład podstawowych danych prezentowanych w raporcie: Zaangażowanie > Utrzymanie
Rys 20. Przykład podstawowych danych prezentowanych w raporcie: Zaangażowanie > Utrzymanie.
Przykład podstawowych danych prezentowanych w raporcie: Zaangażowanie > Utrzymanie
Rys 20. Przykład podstawowych danych prezentowanych w raporcie: Zaangażowanie > Utrzymanie.

Dane demograficzne

Raport dotyczący demografii pozwala przyjrzeć się bliżej językowi, lokalizacji, płci i zainteresowaniom użytkowników. Zainteresowania określone są na podstawie przeglądanych stron i historii zakupów internetowych. Dane o lokalizacji pobierane są z IP użytkowników.

Jeśli w raporcie lub eksploracji brakuje danych, może to być spowodowane tym, że Google Analytics stosuje próg ilości danych. Stosowanie tych progów zapobiega ustaleniu przez osoby wyświetlające raport lub eksplorację tożsamości poszczególnych użytkowników na podstawie danych demograficznych, zainteresowań i innych sygnałów pochodzących z danych. Zdarza się to głównie w przypadku stron o małym ruchu.

Raport Szczegółowe dane demograficzne oferuje zestawienie dla domyślnego wymiaru Kraj. Inne wymiary, które można wybrać:

 • region;
 • miasto;
 • język;
 • wiek;
 • płeć;
 • zainteresowania.

Dane dostępne w raporcie to standardowy zestaw dla raportów GA 4:

 • użytkownicy; 
 • nowi użytkownicy;
 • sesje z zaangażowaniem;
 • współczynnik zaangażowania;
 • sesje z zaangażowaniem na użytkownika; 
 • średni czas zaangażowania;
 • liczba zdarzeń (z możliwością wyboru raportowanego zdarzenia z listy);
 • wszystkie konwersje; 
 • łączne przychody.
Przykład danych prezentowanych w raporcie: Dane demograficzne
Rys 21. Przykład danych prezentowanych w raporcie: Dane demograficzne.
Przykład danych prezentowanych w raporcie: Dane demograficzne
Rys 21. Przykład danych prezentowanych w raporcie: Dane demograficzne.

Technologie

W części Technologie możemy analizować odwiedzających użytkowników pod kątem urządzeń, z których korzystają. Dane te pozwalają priorytetyzować optymalizację stron dla urządzeń o największym ruchu lub przychodach.

W raporcie Informacje ogólne związane z technologią mamy dostęp do podsumowania ruchu pod kątem:

 • platformy (Internet / Aplikacje);
 • system operacyjny;
 • kategoria urządzenia;
 • przeglądarka;
 • rozdzielczość ekranu;
 • modelu urządzenia.

Dla każdego z tych wymiarów można przejść do bardziej szczegółowego raportu klikając link pod widgetem.

W raporcie Szczegóły związane z technologią dostępne są dane dotyczące zaangażowania użytkowników oraz konwersji.

Podstawowym wymiarem jest Przeglądarka. Z listy rozwijanej możemy wybrać także inne wymiary do analizy:

 • kategoria urządzenia;
 • model urządzenia;
 • rozdzielczość ekranu;
 • wersja aplikacji;
 • platforma;
 • wersja systemu operacyjnego;
 • kategoria platformy lub urządzenia;
 • system operacyjny;
 • system operacyjny i jego wersja.
Warto zapamiętać!
W powyższym poradniku zostało wyjaśnione:
 • jakie raporty standardowe oferuje Google Analytics 4?
 • co tak naprawdę te raporty przedstawiają?
 • jakie inne wymiary do analizy posiadają?
Udostępnij artykuł:

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności