Wypróbuj za darmo

  Shoper Płatności: Wymagania formalne i konfiguracyjne

  Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku formalnego Shoper Płatności i wykonaniem przelewu weryfikacyjnego sprawdź czy spełniasz wymagania formalno – konfiguracyjne i uzupełnij brakujące informacje. Jeżeli uruchamiasz także płatność kartą, zwróć uwagę na punkt 7. Dodatkowe wymagania do uruchomienia kart płatniczych.

  Weryfikacja wniosków dla przelewów natychmiastowych jest realizowana do 24 godzin w dni robocze, weryfikacja wniosków dla kart płatniczych to 30 dni.

  Czas weryfikacji to czas, jaki upływa od wypełnienia przez ciebie wniosku i wysłania przelewu weryfikacyjnego do momentu, w którym sprawdzamy czy twój wniosek jest kompletny i możemy aktywować usługę.

  Czas aktywacji to moment w którym uruchamiamy usługę i staje się ona dostępna w twoim sklepie. O aktywacji usługi poinformujemy cię drogą e-mailową.

  Czas aktywacji jest standardowo zbliżony do czasu weryfikacji, zależy jednak od kompletności danych formalnych i konfiguracyjnych w twoim sklepie, dlatego może się wydłużyć.

  Zastosowanie się do poniższych wymagań przed wypełnieniem wniosku Shoper Płatności znacznie przyspieszy proces weryfikacji i aktywacji usługi.

  Po weryfikacji wymagań i uzupełnieniu brakujących informacji przystąp do konfiguracji Shoper Płatności i wypełnienia wniosku weryfikacyjnego według tej instrukcji.

  Checklista wymagań Shoper Płatności:

  1. Ogólne:
   • opłać abonament sklepu;
   • ustaw widoczność sklepu dla klientów – w zakładce Ustawienia > Ogólne > Nazwa i status sklepu, suwak powinien być przesunięty w lewo jak na poniższym zrzucie
    Shoper Płatności - wymagania formalne i konfiguracyjne
   • sprawdź, czy konfiguracja sklepu pozwala klientowi na poruszanie się po wszystkich dostępnych na stronie zakładkach;
   • uzupełnij wszystkie zakładki sklepu oraz strony informacyjne sformułowanymi przez ciebie informacjami, nie zostawiaj pustych stron i treści przykładowych takich jak na poniższym przykładzie
    Shoper Płatności - wymagania formalne i konfiguracyjne
   • na stronie głównej lub na stronie informacyjnej w stopce – Formy płatności, dodaj baner Shoper Płatności z logotypami. Banery pobierzesz z tej strony – jeżeli uruchamiasz tylko przelew natychmiastowy wybierz Baner płatności on-line, jeżeli uruchamiasz także płatność kartą wybierz Baner płatności online + płatności kartą;
   • na stronie głównej lub na stronie informacyjnej Kontakt i dane firmy zamieść kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu;
   • upewnij się, że sklep posiada polską wersję językową oraz polską walutę – jest to wymóg.
  2. Asortyment:
   • wskaż we wniosku Shoper Płatności branżę zgodną ze sprzedawanym przez ciebie asortymentem;
   • upewnij się, że nie sprzedajesz produktów niedozwolonych. Pełna lista takich produktów znajduje się tutaj;
   • dodaj minimum 5 produktów – jeżeli planujesz sprzedawać mniej, to po wypełnieniu wniosku skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość o tytule Do działu Shoper Płatności na adres [email protected];
   • zweryfikuj, czy każdy produkt / usługa w twoim sklepie zawiera wymagane informacje – zobacz punkt 8. Wymagane informacje na karcie produktu;
   • usuń z asortymentu sklepu produkty testowe.
  3. Koszyk:
   • włącz możliwość składania zamówień – w zakładce Ustawienia > Obsługa zamówień > Zamówienia i koszyk > Ograniczenia zakupów, suwak powinien być przesunięty w lewo jak na poniższym zrzucie
    Shoper Płatności - wymagania formalne i konfiguracyjne
   • upewnij się, że podczas dodawania produktu do koszyka nie są dołączane automatycznie żadne dodatkowe, płatne produkty, ponieważ jest to niedozwolone;
   • jeżeli uruchamiasz także płatność kartą, upewnij się że nie doliczasz dodatkowej opłaty w koszyku za tą formę płatności, ponieważ jest to niedozwolone.
  4. Regulamin sklepu:
   • upewnij się, że sklep posiada regulamin. Jeżeli nie masz jeszcze regulaminu sklepu, skorzystaj z aplikacji Shoper Regulaminy, dzięki której wygenerujesz wszystkie potrzebne do uruchomienia wniosku zapisy wymienione w dalszej części;
   • zweryfikuj czy w regulaminie zawarty jest poprawny NIP firmy;
   • zamieść w regulaminie nazwę oraz adres firmy takie same jak we wniosku aktywacyjnym;
   • zawrzyj w regulaminie zapis dotyczący operatora płatności Autopay, przykładowo: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.
  5. Polityka prywatności:
   • upewnij się, że sklep posiada politykę prywatności. Jeżeli nie masz jeszcze polityki prywatności sklepu, skorzystaj z aplikacji Shoper Regulaminy, dzięki której wygenerujesz politykę prywatności oraz wszystkie potrzebne do uruchomienia wniosku zapisy wymienione w dalszej części;
   • zweryfikuj czy w polityce prywatności zawarty jest poprawny NIP firmy;
   • zamieść w polityce prywatności nazwę oraz adres firmy takie same jak we wniosku aktywacyjnym;
   • zamieść informację w jakim celu i jakie przetwarzane są dane osobowe klientów – postanowienia ogólne, cel i podstawa zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO;
   • pamiętaj aby odwołać się do aktualnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
  6. Inne:
   • upewnij się, że sklep posiada informację o zwrotach i reklamacjach towaru. Jeżeli nie masz jeszcze zasad zwrotów i reklamacji sklepu, skorzystaj z aplikacji Shoper Regulaminy, dzięki której wygenerujesz takie zapisy;
   • zweryfikuj, czy informujesz klienta o 14-dniowym czasie odstąpienia od umowy. Jeżeli sprzedajesz towar, który nie podlega temu prawu sprawdź, czy wyczerpująco informujesz o tym klienta sklepu;
   • opisz jasno proces reklamacyjny;
   • poinformuj o czasie realizacji zamówienia;
   • zawrzyj informację o zwrocie na rachunek źródłowy i podaj jego numer;
   • wymień formy płatności dostępne w twoim sklepie.

   UWAGA: Powyższe informacje mogą być elementem regulaminu sklepu lub osobnymi stronami informacyjnymi sklepu, np. Zwroty i reklamacje, Formy płatności, Czas realizacji zamówienia.

  7. Dodatkowe wymagania do uruchomienia kart płatniczych:
   • zawrzyj w regulaminie sklepu zapis informujący o tym, że operator płatności Autopay, jest podmiotem obsługującym karty, przykładowo: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. ;
   • dodaj na stronie głównej lub na stronie informacyjnej w stopce – Formy płatności baner Shoper Płatności z logotypami kart płatniczych (Visa, MasterCard). Banery pobierzesz z tej strony – wybierz Baner płatności online + płatności kartą;
   • zamieść w regulaminie lub na stronie informacyjnej Czas realizacji zamówienia informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji / zaksięgowania / uznania środków na rachunku sklepu, przykładowo:
    > Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
    > W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   • zamieść z regulaminie lub na stronie informacyjnej Zwroty i reklamacje informację o zwrocie na rachunek przypisany do karty płatniczej zamawiającego, przykładowo:
    > sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności;
    > w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
    > Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   • wyszczególnij w regulaminie obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;
   • wprowadź w regulaminie pełną nazwę i adres siedziby twojej firmy oraz numery rejestrowe (NIP, REGON). Jeżeli sprzedajesz meble lub elektronikę podaj również adresu magazynu;
   • na stronie głównej lub na stronie informacyjnej Kontakt i dane firmy zamieść kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu;
   • zamieść informację w jakim celu i jakie przetwarzane są dane osobowe klientów – postanowienia ogólne, cel i podstawa zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO;
   • pamiętaj aby odwołać się do aktualnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych;
   • określ warunki reklamacji, gwarancji lub zwrotu towaru / usługi, zawrzyj informacje na temat przysługujących klientowi praw w zakresie reklamacji oraz wskaż kontakt reklamacyjny;
   • Brak zapisów niedozwolonych dotyczących wyłączenia rękojmi – w regulaminie sklepu nie mogą znajdować się poniższe zapisy dotyczące przedsiębiorcy uprzywilejowanego:
    > Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oraz do 1 roku od wydania towaru;
    > Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona;
    > Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona;
    > Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona;
    > Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu;
    > W stosunku do Klientów będącymi Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona;
    > Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego oraz do 1 roku od wydania towaru;
    > W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
   • Zapis o rękojmi – regulamin sklepu powinien zawierać zapisy dotyczące rękojmi tj. czas obowiązywania rękojmi, zasady składania reklamacji na podstawie rękojmi, czas na jej złożenie, odpowiedzialność sprzedawcy;
   • W koszyku musi znajdować się checkbox do akceptacji regulaminu. W sklepie musi być ustawione poprawne linkowanie do regulaminu i polityki prywatności w koszyku (w koszyku sklepu linki do regulaminu oraz polityki prywatności muszą przenosić do odpowiednich stron informacyjnych);
   • Brak pustych zakładek w sklepie – wszystkie zakładki np. Promocje, Nowości oraz kategorie w sklepie muszą mieć dodane produkty. Puste zakładki należy uzupełnić lub wyłączyć ich aktywność w panelu sklepu;
   • Adres do zwrotów – adres do zwrotów podany na stronie powinien być identyczny jak adres firmy;
   • Brak zapisu niedozwolonego dotyczącego reklamacji: Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
  8. Wymagane informacje na karcie produktu:
   • nazwa towaru / usługi;
   • zdjęcie produktu / obrazujące usługę;
   • cena wraz z walutą oraz informacja o tym czy zawiera wszystkie dodatkowe koszty, w tym podatki;
   • nazwa producenta lub importera;
   • opis głównej cechy użytkowej;
   • skład produktu, materiał z którego jest wykonany;
   • obowiązkowa informacja o certyfikatach, jeżeli sprzedawane produkty wykorzystywane są do zwalczania COVID-19;
   • dokładny skład produktów w przypadku środków spożywczych i suplementów oraz informacja o tym, że są zgłoszone do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS);
   • obowiązkowa informacja w opisie produktu o przyjmowaniu zużytych, w przypadku sprzedaży akumulatorów oraz tonerów do drukarek;
   • obowiązkowy regulamin produktu (lub link do regulaminu) w opisie, w przypadku sprzedaży kart podarunkowych;
   • obowiązkowa informacja o składzie w przypadku odzieży;
   • informacja o wszystkich dostępnych formach i kosztach dostawy – może być zamieszczona w opisie lub aktywowana w zakładce Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny > Szczegóły produktu > Informacje o produkcie > Koszt dostawy
    Shoper Płatności - wymagania formalne i konfiguracyjne
   • informacja o ewentualnych ograniczeniach / opóźnieniach eksportu wynikających z warunków pandemicznych. Jeżeli opóźnienia dotyczą części produktów, wystarczy informacja na karcie produktu. Jeżeli opóźnienia dotyczą całości asortymentu informacja powinna być widoczna na stronie głównej oraz w regulaminie sklepu.
  9. Produkty i branże zakazane w przypadku płatności kartą:
   • leki na receptę;
   • utwory muzyczne i / lub filmowe bez posiadania licencji i wymaganych zezwoleń;
   • loterie i gry hazardowe;
   • broń i amunicja, za wyjątkiem broni niewymagającej zezwolenia na sprzedaż (nóż do 10 cm);
   • wyroby tytoniowe i akcesoria, e-papierosy;
   • przekazy o treści pornograficznej;
   • alkohol bez wymaganej licencji;
   • narkotyki i inne substancje psychoaktywne lub związane z narkotykami (w tym nasiona i sadzonki roślin), akcesoria;
   • towary podrabiane;
   • pożyczki, usługi finansowania, transfer pieniędzy;
   • linie lotnicze;
   • kupowanie lajków;
   • płatne bramki SMS;
   • branża travel, szkolenia stacjonarne na czas COVID-19;
   • produkty zawierające obraźliwe treści;
   • produkty wykorzystujące wizerunek lub twórczość bez umowy licencyjnej;
   • gry online;
   • usługa wirtualnego biura – rejestracja siedziby wielu firm pod tym samym adresem;
   • dropshipping (informacja o tym czy sklep sprzedaje w modelu dropshippingu powinna znaleźć się regulaminie, łącznie z dokładnym czasem dostawy).

   Pełna lista produktów zakazanych w przypadku płatności kartą znajduje się tutaj w § 2.

  Przetestuj sklep internetowy
  Shoper przez 14 dni za darmo

  Podając maila akceptujesz Regulamin i Politykę Prywatności