Wypróbuj za darmo

  Shoper Płatności: Wymagania formalne i konfiguracyjne

  W ramach usługi Shoper Płatności możesz uruchomić w swoim sklepie dwie bramki płatnicze: Autopay oraz Przelewy24. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosków aktywacyjnych i wykonaniem przelewu weryfikacyjnego sprawdź czy spełniasz wymagania formalno – konfiguracyjne i uzupełnij brakujące informacje.

  Uwaga: Jeżeli uruchamiasz także płatność kartą, zwróć uwagę na punkt 7. Dodatkowe wymagania do uruchomienia kart płatniczych.

  Info: Weryfikacja wniosków dla przelewów natychmiastowych jest realizowana do 24 godzin w dni robocze, weryfikacja wniosków dla kart płatniczych może potrwać do 30 dni.

  Czas weryfikacji to czas, jaki upływa od wypełnienia przez ciebie wniosku, wysłania przelewu weryfikacyjnego oraz niezbędnych dokumentów do momentu, w którym następuje weryfikacja czy twój wniosek jest kompletny i możliwa jest aktywacja danej bramki płatniczej.

  Czas aktywacji to moment w którym uruchomiona jest usługa i staje się ona dostępna w twoim sklepie. Informacja o aktywacji usługi jest wysyłana drogą mailową.

  Czas aktywacji jest standardowo zbliżony do czasu weryfikacji, zależy jednak od kompletności danych formalnych i konfiguracyjnych w twoim sklepie, dlatego może się wydłużyć.

  Zastosowanie się do poniższych wymagań przed wypełnieniem wniosku Autopay czy Przelewy24 w ramach Shoper Płatności znacznie przyspieszy proces weryfikacji i aktywacji usługi.

  Po weryfikacji wymagań i uzupełnieniu brakujących informacji przystąp do konfiguracji Shoper Płatności i wypełnienia wniosku do danej usługi według poniższych instrukcji.

  Checklista wymagań dla aktywacji Shoper Płatności

  1. Ogólne:
   • Opłać abonament sklepu,
   • ustaw widoczność sklepu dla klientów – w zakładce Ustawienia > Ogólne > Nazwa i status sklepu, suwak powinien być przesunięty w lewo jak na poniższym zrzucie,
   • sprawdź, czy konfiguracja sklepu pozwala klientowi na poruszanie się po wszystkich dostępnych na stronie zakładkach,
   • uzupełnij wszystkie zakładki sklepu oraz strony informacyjne sformułowanymi przez ciebie informacjami, nie zostawiaj pustych stron i treści przykładowych takich jak na poniższym przykładzie
   • na stronie głównej lub na stronie informacyjnej w stopce – Formy płatności, dodaj odpowiednie banery ilustrujące dostępne dla kupujących kanały płatności.Banery AutopayBanery Przelewy24
   • na stronie głównej lub na stronie informacyjnej Kontakt i dane firmy zamieść kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu,
   • upewnij się, że sklep posiada polską wersję językową oraz polską walutę – jest to wymóg.
  2. Asortyment
   • wskaż we wniosku Shoper Płatności branżę zgodną ze sprzedawanym przez ciebie asortymentem,
   • upewnij się, że nie sprzedajesz produktów niedozwolonych lub wysokiego ryzyka – jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z opiekunem Shoper. Listę zakazanych branż dla danej bramki płatniczej,
   • dla bramki płatniczej Autopay dodaj minimum 5 produktów – jeżeli planujesz sprzedawać mniej, to po wypełnieniu wniosku skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość o tytule Do działu Shoper Płatności na adres [email protected],
   • dla bramki płatniczej Przelewy24 nie ma dolnego limitu liczby produktów,
   • zweryfikuj, czy każdy produkt / usługa w twoim sklepie zawiera wymagane informacje – zobacz punkt 8. Wymagane informacje na karcie produktu,
   • usuń z asortymentu sklepu produkty testowe.
  3. Koszyk
   • Włącz możliwość składania zamówień – w zakładce Ustawienia > Obsługa zamówień > Zamówienia i koszyk > Ograniczenia zakupów, suwak powinien być przesunięty w lewo jak na poniższym zrzucie:
   • upewnij się, że podczas dodawania produktu do koszyka nie są dołączane automatycznie żadne dodatkowe, płatne produkty, ponieważ jest to niedozwolone,
   • jeżeli uruchamiasz także płatność kartą, upewnij się że nie doliczasz dodatkowej opłaty za tę formę płatności (warunkowo dopuszczalne jest stosowanie opłat serwisowych, ale wymaga to adnotacji w regulaminie).
  4. Regulamin sklepu
   • Upewnij się, że sklep posiada regulamin. Jeżeli nie masz jeszcze regulaminu sklepu, skorzystaj z aplikacji Shoper Regulaminy, dzięki której wygenerujesz wszystkie potrzebne do uruchomienia wniosku zapisy wymienione w dalszej części,
   • zweryfikuj czy w regulaminie zawarty jest poprawny NIP firmy,
   • zamieść w regulaminie nazwę oraz adres firmy takie same jak we wniosku aktywacyjnym,
   • zawrzyj w regulaminie zapis dotyczący operatora płatności Autopay S.A. / PayPro S.A., przykładowo: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A / PayPro S.A.
  5. Polityka prywatności
   • Upewnij się, że sklep posiada politykę prywatności. Jeżeli nie masz jeszcze polityki prywatności sklepu, skorzystaj z aplikacji Shoper Regulaminy, dzięki której wygenerujesz politykę prywatności oraz wszystkie potrzebne do uruchomienia wniosku zapisy wymienione w dalszej części,
   • zweryfikuj czy w polityce prywatności zawarty jest poprawny NIP firmy,
   • zamieść w polityce prywatności nazwę oraz adres firmy takie same jak we wniosku aktywacyjnym,
   • zamieść informację w jakim celu i jakie przetwarzane są dane osobowe klientów – postanowienia ogólne, cel i podstawa zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO
   • pamiętaj aby odwołać się do aktualnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
  6. Inne
   • Upewnij się, że sklep posiada informację o zwrotach i reklamacjach towaru. Jeżeli nie masz jeszcze zasad zwrotów i reklamacji sklepu, skorzystaj z aplikacji Shoper Regulaminy, dzięki której wygenerujesz takie zapisy,
   • zweryfikuj, czy informujesz klienta o 14-dniowym czasie odstąpienia od umowy. Jeżeli sprzedajesz towar, który nie podlega temu prawu sprawdź, czy wyczerpująco informujesz o tym klienta sklepu,
   • opisz jasno proces reklamacyjny,
   • poinformuj o czasie realizacji zamówienia,
   • zawrzyj informację o zwrocie na rachunek źródłowy i podaj jego numer,
   • wymień formy płatności dostępne w twoim sklepie.

   UWAGA: Powyższe informacje mogą być elementem regulaminu sklepu lub osobnymi stronami informacyjnymi sklepu, np. Zwroty i reklamacje, Formy płatności, Czas realizacji zamówienia.

  7. Dodatkowe wymagania do uruchomienia kart płatniczych
   • Zawrzyj w regulaminie sklepu zapis informujący o tym, że operator płatności Autopay S.A / PayPro S.A., jest podmiotem obsługującym karty, przykładowo: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A / PayPro S.A.
   • dodaj na stronie głównej lub na stronie informacyjnej w stopce – Formy płatności odpowiedni baner Shoper Płatności z logotypami kart płatniczych (Visa, MasterCard). Banery znajdziesz poniżej:
    Banery Autopay
    Banery Przelewy24
   • zamieść w regulaminie lub na stronie informacyjnej Czas realizacji zamówienia informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji / zaksięgowania / uznania środków na rachunku sklepu, przykładowo: Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności; W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
   • zamieść z regulaminie lub na stronie informacyjnej Zwroty i reklamacje informację o zwrocie na rachunek przypisany do karty płatniczej zamawiającego, przykładowo: Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności; W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego; Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   • wyszczególnij w regulaminie obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, MasterCard,
   • wprowadź w regulaminie pełną nazwę i adres siedziby twojej firmy oraz numery rejestrowe (NIP, REGON). Jeżeli sprzedajesz meble lub elektronikę podaj również adresu magazynu,
   • na stronie głównej lub na stronie informacyjnej Kontakt i dane firmy zamieść kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu,
   • zamieść informację w jakim celu i jakie przetwarzane są dane osobowe klientów – postanowienia ogólne, cel i podstawa zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO,
   • pamiętaj aby odwołać się do aktualnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,
   • określ warunki reklamacji, gwarancji lub zwrotu towaru / usługi, zawrzyj informacje na temat przysługujących klientowi praw w zakresie reklamacji oraz wskaż kontakt reklamacyjny,
   • brak zapisów niedozwolonych dotyczących wyłączenia rękojmi – w regulaminie sklepu nie mogą znajdować się poniższe zapisy dotyczące przedsiębiorcy uprzywilejowanego:>Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oraz do 1 roku od wydania towaru>Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona>Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona>Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona>Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu>W stosunku do Klientów będącymi Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona>Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego oraz do 1 roku od wydania towaru>W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy
   • Zapis o zasadach gwarancji oraz zasady dot. zgodności towaru/ treści cyfrowej/ usługi z umową (dawniej rękojmia) – regulamin sklepu powinien zawierać zapisy dotyczące: gwarancji oraz zasad dot. zgodności towaru/treści cyfrowej/usługi z umową (dawniej rękojmia), czas obowiązywania tych zasad, zasady składania reklamacji dotyczące zgodności towaru, czas na jej złożenie, odpowiedzialność sprzedawcy

    Info: Skorzystaj z aplikacji Shoper Regulaminy, aby wygenerować regulamin zawierający wszystkie wymagane zapisy.

   • W koszyku musi znajdować się checkbox do akceptacji regulaminu. W sklepie musi być ustawione poprawne linkowanie do regulaminu i polityki prywatności w koszyku (w koszyku sklepu linki do regulaminu oraz polityki prywatności muszą przenosić do odpowiednich stron informacyjnych)
   • Brak pustych zakładek w sklepie – wszystkie zakładki np. Promocje, Nowości oraz kategorie w sklepie muszą mieć dodane produkty. Puste zakładki należy uzupełnić lub wyłączyć ich aktywność w panelu sklepu
   • Adres do zwrotów – adres do zwrotów podany na stronie powinien być identyczny jak adres firmy
   • Brak zapisu niedozwolonego dotyczącego reklamacji: Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy
  8. Wymagane informacje na karcie produktu
   • Nazwa towaru / usługi,
   • zdjęcie produktu / obrazujące usługę,
   • cena wraz z walutą oraz informacja o tym czy zawiera wszystkie dodatkowe koszty, w tym podatki,
   • nazwa producenta lub importera,
   • opis głównej cechy użytkowej,
   • skład produktu, materiał z którego jest wykonany,
   • obowiązkowa informacja o certyfikatach, jeżeli sprzedawane produkty wykorzystywane są do zwalczania COVID-19,
   • dokładny skład produktów w przypadku środków spożywczych i suplementów oraz informacja o tym, że są zgłoszone do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS),
   • obowiązkowa informacja w opisie produktu o przyjmowaniu zużytych, w przypadku sprzedaży akumulatorów oraz tonerów do drukarek,
   • obowiązkowy regulamin produktu (lub link do regulaminu) w opisie, w przypadku sprzedaży kart podarunkowych,
   • obowiązkowa informacja o składzie w przypadku odzieży,
   • informacja o wszystkich dostępnych formach i kosztach dostawy – może być zamieszczona w opisie lub aktywowana w zakładce Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny > Szczegóły produktu > Informacje o produkcie > Koszt dostawy
   • informacja o ewentualnych ograniczeniach / opóźnieniach eksportu wynikających z warunków pandemicznych. Jeżeli opóźnienia dotyczą części produktów, wystarczy informacja na karcie produktu. Jeżeli opóźnienia dotyczą całości asortymentu informacja powinna być widoczna na stronie głównej oraz w regulaminie sklepu.
  9. Produkty i branże zakazane w przypadku płatności kartą

   Zakazane branże w Autopay

   1. leki na receptę
   2. utwory muzyczne i / lub filmowe bez posiadania licencji i wymaganych zezwoleń
   3. loterie i gry hazardowe
   4. broń i amunicja, za wyjątkiem broni niewymagającej zezwolenia na sprzedaż (nóż do 10 cm)
   5. wyroby tytoniowe i akcesoria, e-papierosy
   6. przekazy o treści pornograficznej
   7. alkohol bez wymaganej licencji
   8. narkotyki i inne substancje psychoaktywne lub związane z narkotykami (w tym nasiona i sadzonki roślin), akcesoria
   9. towary podrobione
   10. pożyczki, usługi finansowania, transfer pieniędzy
   11. linie lotnicze
   12. kupowanie lajków
   13. płatne bramki SMS
   14. branża travel, szkolenia stacjonarne na czas COVID-19
   15. produkty zawierające obraźliwe treści
   16. produkty wykorzystujące wizerunek lub twórczość bez umowy licencyjnej
   17. gry online
   18. usługa wirtualnego biura – rejestracja siedziby wielu firm pod tym samym adresem
   19. dropshipping (informacja o tym czy sklep sprzedaje w modelu dropshippingu powinna znaleźć się regulaminie, łącznie z dokładnym czasem dostawy). Pełna lista produktów zakazanych w przypadku płatności kartą znajduje się tutaj w paragrafie 2

   Zakazane branże w Przelewy24

   1. Linie lotnicze
   2. Działalność zorientowana na pornografię
   3. usługi internetowe lub telefoniczne związane z erotyką
   4. usługi towarzyskie, matrymonialne
   5. nielegalne produkty/usług lub te usługi, które są powiązane, wspierane lub służą nielegalnej działalności
   6. działalność oferująca negatywną opcję przedłużenia usługi bezpłatnie lub za niską cenę
   7. gry online – wszystkie działalności oznaczone kodem MCC 7995
   8. branże o następujących metodach działania
    • akwizycja obnośna
    • piramidy finansowe i wielopoziomowe systemy dystrybucji wykorzystujące marketing bezpośredni
    • łańcuszek listów zachęcający potencjalnego posiadacza karty do dokonania darowizny na rzecz osoby trzeciej i zachęcanie innych do zrobienia tego samego
    • firmy windykacyjne lub firmy zaangażowane w odzyskiwanie przeterminowanych należności
    • kantory
    • portale randkowe
    • akcesoria związane z narkotykami
    • E-portmonetki
    • przedłużenie gwarancji
    • wróżbiarstwo, tarot
    • prezenty, nagrody, losowania lub konkursy jako zachęta do kupienia produktu/usługi
    • horoskopy
    • nielegalny hazard, włącznie z hazardem internetowym
    • działalności oferujące możliwość zysku w programach inwestycyjnych
    • gry losowe, loterie
    • sprzedaż narkotyków i ich pochodne (np. paraleki)
    • firmy oferujące usługi w zakresie transferów pieniężnych
    • sprzedaż produktów tytoniowych przez internet
    • sprzedaż leków na receptę na odległość
    • sprzedaż broni palnej przez internet
    • para-apteki
    • działalność bukmacherska
    • agencje brokerskie biletów
    • handel chronionymi gatunkami zwierząt
    • organizacje oferujące kupony zniżkowe np. turystyczne, telemarketing lub subskrypcje abonamentowe w dziedzinie turystyki

  Przetestuj sklep internetowy
  Shoper przez 14 dni za darmo

  Podając maila akceptujesz Regulamin i Politykę Prywatności