Shoper Manager – pierwsze uruchomienie i konfiguracja

Informujemy, że wsparcie techniczne dla aplikacji Shoper Manager zostało zakończone z dniem 31.03.2017 r.

  1. Przejdź do Konfiguracja > Administracja, system > Administratorzy

  2. Kliknij w przycisk Dodaj grupę administratorów

    Dodaj
  3. Wprowadź nazwę grupy np. Użytkownicy API i typ dostępu ustaw na dostęp do webapi i kliknij Zapisz

  4. W zakładce Uprawnienia ustaw je na odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie i kliknij Zapisz

  5. W zakładce Administratorzy dodaj nowego administratora do tej grupy – jego login i hasło będą potrzebne do logowania w programie Shoper Manager

Pobierz Shoper Manager
z panelu klienta i zainstaluj go

Instalacja programu Shoper Manager

Uruchom Shoper Manager

Przy pierwszym uruchomieniu podaj:

  • adres swojego sklepu

  • login i hasło dla administratora mającego dostęp do webapi (utworzonego wcześniej)

Shoper Manager - pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia nastąpi synchronizacja danych ze sklepem, może to chwilę potrwać – w zależności od ilości produktów i zamówień w sklepie.

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂