Zarządzanie plikami CSV – opis pól

Lista pól produktów

Pole Nazwa w pliku(domyślnie) Typ danych
Kod produktu product_code tekst, cyfry
Aktywność active 1 -Tak / 0 – Nie
Nazwa name tekst, cyfry
Cena price cyfry
Podatek VAT vat cyfry
Jednostka miary unit tekst
Kategoria category tekst, cyfry, separatory
Producent producer tekst, cyfry
Cena w innych sklepach other_price cyfry
PKWIU pkwiu tekst, cyfry
Waga weight cyfry
Priorytet priority cyfry (lub puste, gdy nie ma priorytetu)
Krótki opis short_description tekst, cyfry
Opis description tekst, cyfry
Strona główna – Produkty polecane mainpage 1 -Tak / 0 – Nie
Strona główna – Produkty polecane – Priorytet mainpage_priority cyfry
Magazyn stock cyfry
Alarm magazynowy stock_warnlevel cyfry
Dostępność (Stan dostępności) availability auto – automatyczny, tekst, cyfry
Dostawa (Czas dostawy) delivery tekst, cyfry
Wyświetleń views cyfry
Ocena rank cyfry
Ilość głosów rank_votes cyfry
Zdjęcia images Bezpośrednie odnośniki do zdjęć
Kod kreskowy barcode 12 cyfr
Waluta currency tekst
Gabaryty gauge tekst, cyfry
Cena hurtowa 1 price_wholesale cyfry
Cena hurtowa 2 price_special cyfry
Opakowanie package cyfry
META title seo_title tekst, cyfry
META Description seo_description tekst, cyfry
META Keywords seo_keywords tekst, cyfry
PRODUCT_SEO_URL seo_url adres url
Frazy alternatywne booster tekst, cyfry
Kod ISBN isbn 10 cyfr
Kod KGO kgo cyfry
Kod BLOZ7 bloz7 7 cyfr
Kod BLOZ12 bloz12 12 cyfr
Kod producenta producer_code tekst, cyfry

Lista pól klientów

Data dodania date_add cyfry
Imię first_name tekst
Nazwisko last_name tekst
E-mail email tekst
Zniżka discount cyfry
Aktywny? active 1 -Tak / 0 – Nie
Komentarz comment tekst
Ostatnia wizyta last_visit cyfry
E-mail zweryfikowany? verify_email cyfry
Pochodzenie klienta origin tekst
Dodatkowe pola (zestaw pól) additional_fields tekst
Nazwa adresu address_name tekst
Nazwa firmy company_name tekst
NIP tax_id cyfry
PESEL pesel cyfry
Imię (adres) address_first_name tekst
Nazwisko (adres) address_last_name tekst
Ulica street_1 tekst, cyfry
Ulica c.d. street_2 tekst, cyfry
Miasto city tekst
Kod pocztowy zip_code tekst, cyfry
Województwo state tekst
Kraj country tekst
Telefon phone tekst
Kod kraju country_code cyfry
Adres korespondencyjny? address_default tekst, cyfry
Adres dostawy? address_shipping_default tekst, cyfry

Lista pól zamówień

Numer zamówienia order_id cyfry
Wartość zamówienia sum cyfry
Adres e-mail email tekst
Data złożenia date cyfry
Adres IP ip_address cyfry
Uwagi klienta notes tekst
Uwagi administratora (publiczne) notes_pub tekst
Uwagi administratora (prywatne) notes_priv tekst
Potwierdzenie confirm 1 -Tak / 0 – Nie
Status status tekst
Forma płatności payment_form tekst
Status płatności payment_status tekst
Dostawa shipping tekst
Koszt dostawy shipping_cost cyfry
Deklarowany termin wysyłki delivery_date cyfry
Rabaty discount cyfry
Imię i nazwisko (faktura) invoice_name tekst
Nazwa firmy (faktura) invoice_company tekst
Nip (faktura) invoice_tax_id cyfry
Adres (faktura) invoice_address tekst, cyfry
Kod pocztowy (faktura) invoice_postcode cyfry
Miasto (faktura) invoice_city tekst
Kraj (faktura) invoice_country tekst
Telefon (faktura) invoice_phone cyfry
Imię i nazwisko (wysyłka) name tekst
Nazwa firmy (wysyłka) company tekst
Nip (wysyłka) tax_id cyfry
Adres (wysyłka) address tekst, cyfry
Kod pocztowy (wysyłka) postcode cyfry
Miasto (wysyłka) city tekst
Kraj (wysyłka) country tekst
Telefon (wysyłka) phone cyfry
Zamówione produkty (zestaw pól) product tekst
Dodatkowe pola (zestaw pól) additional_fields tekst
Identyfikator product_id cyfry
Nazwa product_name tekst, cyfry
Kod product_code tekst, cyfry
Cena product_price cyfry
Rabat product_discount cyfry
Ilość product_quantity cyfry
Wartość product_value cyfry
PKWIU product_pkwiu cyfry
VAT product_tax cyfry
VAT (wartość) product_tax_value cyfry

Pola obowiązkowe to odpowiednio: Kod produktu dla pól produktów, E-mail dla pól Klientów oraz Numer zamówienia dla pól zamówień.

Informacje o tworzeniu poprawnego pliku CSV (w tym o dodawaniu zdjęć) znajdziesz tutaj.

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂