Shoper

Przetwarzanie danych osobowych
i kompleksowe wsparcie prawne

Gotowe do stosowania dokumenty

Wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych

Regularne informacje o zmianach w prawie

Rabaty na dodatkowe usługi prawne

Standard

199
 • instrukcję zarządzania systemem informatycznym
 • politykę bezpieczeństwa informacji
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującą dokumentacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 • oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych
 • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Gwarantujemy porady prawne o wartości 100 zł, pod warunkiem wydatkowania kwoty min. 200 zł netto.

Proponujemy przekazywanie bieżących informacji o zmianach w prawie, które mogą mieć wpływ na działanie na rynku e-commerce.

Dostarczamy klientowi niezbędne wzory wraz z instrukcją - wytycznymi, jak je wypełnić, a klient sam konstruuje ostateczne wersje dokumentów.

Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy jest zobowiązany zapewnić skuteczną ochronę przetwarzanych przez niego danych osobowych, a służą temu wdrożone w firmie dokumenty.

Premium

589
 • instrukcję zarządzania systemem informatycznym
 • politykę bezpieczeństwa informacji
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującą dokumentacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 • oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych
 • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Dodatkowo zarejestrujemy zbiór danych osobowych w GIODO.

Zapewniamy 1 godzinę bezpłatnych konsultacji z prawnikiem w obszarze ochrony danych osobowych.

Proponujemy przekazywanie bieżących informacji o zmianach w prawie, które mogą mieć wpływ na działanie na rynku e-commerce.

Klient dostarcza informacje, a Kancelaria oferuje mu kompleksową obsługę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Dawid Bugajski

Aby wyręczyć wszystkich, którzy nie chcą zagłębiać się w skomplikowane meandry prawa i wolą skupić na tym, co robią najlepiej, przygotowaliśmy pakiety, dzięki którym odetchną z ulgą.

Katarzyna Chachlowska

DKK

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak można wykorzystać 1 godzinę bezpłatnych konsultacji?

  Przedmiotem konsultacji muszą być zagadnienia związane z ochroną danych osobowych zarówno na etapie kompletowania dokumentacji, jak też później, max 1 rok od dnia zakupu pakietu. Informacje można uzyskać telefonicznie lub drogą e-mail.

 • Czy dla spełnienia obowiązków ustawowych w zakresie przetwarzania danych osobowych wystarczy, że będę mieć komplet dokumentów?

  Samo posiadanie dokumentów jest istotne, bo zawiera opis zasad i procedur stosowanych do ochrony danych osobowych, ale konieczne jest wdrożenie tych dokumentów w życie, tj. ich stosowanie w bieżącej działalności.

 • Jakie są warunki otrzymywania dodatkowych informacji o zmianach w prawie, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność?

  Trzeba w tym celu podać adres e-mail, na który będą przesyłane informacje. W każdym czasie można zrezygnować z otrzymywania informacji.

 • Czy nie mając wiedzy z zakresu danych osobowych sam będę w stanie uzupełnić przesłane wzory?

  Przekazywane dokumenty przygotowane są w taki sposób, aby mogła je wypełnić osoba bez wiedzy prawniczej w tym zakresie. Wraz z wzorami dokumentów przekazywana jest instrukcja, w której znajdują się dokładne wyjaśnienia dotyczące ich uzupełnienia.

 • Czy konieczna jest rejestracja zbioru danych GIODO?

  Co do zasady przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy powinien zarejestrować zbiór danych osobowych w GIODO.