Shoper

Generuj raporty sprzedaży w twoim sklepie

Raporty > Sprzedaż

Zamówienia

Zakładka Zamówienia w menu Raporty - Sprzedaż

W tym miejscu znajdziemy raporty dotyczące sprzedaży w naszym sklepie. Raporty dzielą się na:

  • zamówienia
  • zamówienia według typu
  • formy płatności
  • formy dostawy

Zakładka Zamówienia daje możliwość wygenerowania raportu według kryterium ilości zamówień oraz wartości zamówień z uwzględnieniem przedziału czasowego. Generowanie raportu możemy zdefiniować ustalając: datę złożenia zamówienia (możliwość ustalenia wybranego zakresu dat lub predefiniowanego okresu), przedstaw jako (określa szczegółowość raportu w zależności od dni, tygodni, miesięcy, kwartałów lub lat), status zamówienia (wszystkie, zamknięte-zrealizowane, zamknięte-niezrealizowane), źródło (określa pochodzenie zamówień: sklep, Facebook, wersja mobilna, Allegro).
Raporty generujemy przez naciśnięcie przycisku pokaż. Żeby przywrócić ustawienia domyślne wybieramy opcję wyczyść.

Wygenerowany raport wyświetla się w formie wykresu – na lewej pionowej osi znajduje się wartość zamówień, na prawej ilość, a pozioma oś odpowiada za przedział czasowy. Pod wykresem znajduje się lista zamówień, których raport dotyczy.

Zamówienia wg typu

Zakładka Zamówienia według typu, przedstawia raport zbliżony do tego, który można znaleźć w zakładce Zamówienia, jednak poszerzony o informacje o typie zamówienia: czy jest to zakup jednorazowy, zakup z rejestracją, czy kolejny zakup klienta.

Zakładka Zamówienia wg typu w menu Raporty - Sprzedaż

Formy płatności

Dają możliwość generowania raportów dotyczących używanych przez klientów sklepu form płatności w określonym przedziale czasu. Poniżej raportu znajduje się lista uwzględniająca ilość i wartość zamówień, które zostały opłacone wybraną formą płatności.

Zakładka Formy płatności w menu Raporty - Sprzedaż

Formy dostawy

Generują raporty z uwzględnieniem form dostawy w określonym przedziale czasu.

Zakładka Formy dostawy w menu Raporty - Sprzedaż

Marketing
w twoim sklepie.