Shoper

Jak przyciągnąć uwagę klienta? Możesz wykorzystać do tego wiadomości e-mail oraz sondy

Zawartość > Sondy

Zakładka Sondy przedstawia listę wszystkich utworzonych w sklepie sond i zawiera informacje, takie jak:

Zakładka Sondy w menu Zawartość

Listę możemy sortować rosnąco lub malejąco po kolumnach:

 • Pytanie
 • Data dodania
 • Ilość głosów
 • Aktywność

Po najechaniu na ikonkę trybu w obszarze akcji możemy podejrzeć, edytować lub usunąć sondę.

Akcje masowe w zakładce Sondy

Po zaznaczeniu jednej lub kilku sond możemy też z akcji masowych włączyć/wyłączyć sondę lub ją usunąć.

Dodawanie nowej sondy odbywa się przez kliknięcie w prawym górnym rogu w ikonkę plusa. Aby to zrobić należy określić pytanie oraz możliwe odpowiedzi, które będą mogli wybrać klienci. Przy ustalaniu możliwych odpowiedzi jesteśmy w stanie sami określić ich ilość.

Dodawanie nowej sondy

Uwaga: żeby sonda była widoczna na stronie sklepu, należy umieść jej moduł w szablonie widoku w sekcji Moduły.

Umieszczanie modułu sondy w sklepie

Zawartość > Wiadomości e-mail

Zakładka Wiadomości e-mail zawiera wszystkie szablony wiadomości e-mail, które są wysyłane ze sklepu.

Zakładka Wiadomości e-mail w menu Zawartość

Każdy z e-maili zawiera informacje:

 • Tytuł, czyli tytuł wiadomości.
 • Nadawca – nazwa → domyślnie jest to {shop_name}, czyli nazwa naszego sklepu brana z sekcji: Konfiguracja > Ustawienia podstawowe > Informacje o sklepie.
 • Nadawca – email → domyślnie jest to {shop_email}, czyli adres e-mail naszego sklepu brany z sekcji: Konfiguracja > Ustawienia podstawowe > Dane firmy.
 • Szablon, czyli szablon wiadomości e-mail.
 • Typ TXT, HTML lub TXT+HTML → format wiadomości e-mail (obecnie można korzystać z trubu TXT+HTML, obsługiwanego przez praktycznie każdego klienta poczty).
 • Treść → treść naszej wiadomości, która w szablonie wiadomości pełni rolę zmiennej {content}.

Poniżej każdej wiadomości znajdziemy listę znaczników (zmiennych), których możemy użyć w treści wiadomości. Po lewej stronie widzimy podział e-maili ze względu na jego odbiorcę, czyli:

 • E-maile do klientów sklepu
 • E-maile klientów sklepu
 • E-maile do administratora

Pod podziałem maili względem odbiorcy mamy możliwość dodawania oraz edytowana generalnego szablonu wiadomości, który zazwyczaj pełni rolę stopki maila. Szablon składa się z: nazwy, treści TXT, treści HTML. Poniżej tych treści znajdziemy listę znaczników (zmiennych), których możemy użyć w szablonie.

Pozycjonowanie sklepu internetowego.
Zrób to sam.