Shoper

Jak zarządzać bazą klientów w twoim sklepie? Jak edytować wybranego klienta?

Klienci > Klienci

Zakładka Klienci w menu Klienci

Zarządzenie klientami i ich listą odbywa się z poziomu zakładki Klienci.

Każda z powyższych kolumn (klient, liczba zamówień, grupa itd.) jest jednocześnie parametrem, który pozwala sortować klientów, np. według aktywności. Można również zdecydować o liczbie wyświetlanych na stronie klientów, zaznaczając odpowiednio: pokaż 10, 20, 30, 40, czy 60 na stronie.

Opcje edycji

Dane podstawowe w edycji klienta

Po przejściu do edycji wybranego klienta otrzymamy dostęp do kilku dodatkowych zakładek, m.in.:

  • Dane podstawowe – w tym dziale można zadecydować, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, czy klient ma posiadać status aktywny/niekatywny, czy adres e-mail jest potwierdzony oraz czy klient zaakceptował regulamin sklepu. W danych podstawowych można również przypisać klienta do grupy klientów oraz wprowadzić stały procentowy rabat indywidualny. W tym dziale można dokonać zmiany hasła klienta do logowania w sklepie,
  • Książka adresowa – może zawierać kilka adresów klienta. W akcjach można przejść do edycji takich danych i wprowadzić nowe dane klienta indywidualnego/firmowego, w zależności od potrzeby
  • Lista zamówień – zawiera informacje o statusie oraz dacie złożenia zamówienia przez klienta i jego wartości, wybranej formie płatności, typie dostawy, ilość zamówionych produktów. Ostatnia kolumna „akcje” zawiera dwie opcje „usuń” – trwale kasująca złożone zamówienie (z brakiem możliwości przywrócenia) lub „edytuj” – przenoszące do edycji zamówienia w zakładce Zamówienia w menu Sprzedaż.
  • Lista zamówionych produktów – zakładka zawiera wewnętrzne ID zamówienia, nazwę i kod zamówionych produktów. Pozostałe dane to: cena jednostkowa, ilość danej rzeczy z asortymentu sklepu oraz jej wartość. Istnieje jeszcze możliwość przejścia do edycji danego produktu w kolumnie akcje. Po kliknięciu w ikonę edycji zostanie uruchomiona podstrona odwołująca się do produktu w zamówieniu w zakładce Zamówienia w menu Sprzedaż.
  • Statystyka – to zbiór podstawowych informacji o rejestracji i ostatnim logowaniu się klienta do sklepu, a także dane ilościowe dotyczące produktów i zamówień.
  • Program lojalnościowy – (opcję włącza się w zakładce Marketing w menu Konfiguracja) zakładka pozwala kontrolować i zarządzać punktami klienta (dodawać lub odejmować je). Prezentuje również informacje na temat sumy zebranych punktów oraz ich wymianie na inne produkty lub przyznanym progu rabatowym (w zależności od wybranej opcji).
  • Koszyk i przechowalnia – to zbiór informacji na temat wszystkich wprowadzonych produktów do koszyka. Kliknięcie w ikonę edycji spowoduje przejście do szczegółów produktu do zakładki Produkty w menu Asortyment.
  • Wyślij e-mail – jeżeli są wprowadzone poprawne parametry dla konfiguracji poczty wychodzącej (w menu Konfiguracja > Ustawienia Podstawowe > Ustawienia E-mail), to można z poziomu panelu administracyjnego sklepu wysłać email do klienta. Historię wysyłanych wiadomości e-mail można odnaleźć w menu Konfiguracja > Administracja, System > Historia wysyłek.

Podczas edycji klienta można dokonać jego usunięcia poprzez kliknięcie w opcje usuń tego klienta,

Usuń tego klienta

ewentualnie można utworzyć nowego, klikając dodaj klienta.

Dodaj klienta

Zbiorowych działań na liście dokonujemy z poziomu akcji masowych: wystarczy zaznaczyć checkboxa przy odpowiednim kliencie i na górze strony wybrać akcje: włącz zaznaczone, wyłącz zaznaczone, dowiąż do grupy, usuń zaznaczone.

Zakładka Klienci zawiera również wyszukiwarkę klientów. Można z niej skorzystać wpisując jeden z parametrów w rubryce dane klienta.

Wyszukiwarka klientów

Utwórz grupy klientów i subskrybentów.
Zarządzaj rabatami i rejestracjami.