Shoper

Kontroluj kalendarz zamówień i przesyłki

Sprzedaż > Kalendarz zamówień

Zakładka Kalendarz Zamówień w menu Sprzedaż

Zakładka Kalendarz zamówień w menu Sprzedaż prezentuje zamówienia w twoim sklepie na przestrzeni wybranego miesiąca. Z menu rozwijanego możesz wybrać miesiąc oraz rok.

Wybór miesiąca i roku w kalendarzu zamówień

Po wybraniu pożądanego miesiąca otrzymujemy tabelę wszystkich dni wraz z umieszczonymi w poszczególnych polach zamówieniami.

Bieżący dzień jest oznaczony czerwoną ikoną. Jeśli przynajmniej jedno zamówienie w danym dniu nie zostało jeszcze zrealizowane, w prawym górnym rogu pojawi się żółty, trójkątny znak z wykrzyknikiem.

Nowe zamówienie w kalendarzu zamówień

Realizacja wszystkich zamówień powoduje zmianę znaku na zielony.

W kalendarzu zamówień może pojawić się również deklarowana wysyłka, która przenosi nas do listy zamówień, które powinny być zrealizowane w danym dniu. Dzień deklarowanej wysyłki jest określany na podstawie terminu wysyłki towarów zawartych w zamówieniu. Zamówienie może nie mieć zdeklarowanej daty w przypadku, gdy jeden z produktów w zamówieniu nie ma określonego terminu wysyłki.

Deklarowana wysyłka w kalendarzu zamówień

Sprzedaż > Przesyłki

Zakładka Przesyłki w menu Sprzedaż

Zakładka Przesyłki w menu Sprzedaż prezentuje listę przesyłek jakie zostały utworzone w Sprzedaż > Zamówienia.

Przesyłki można realizować samodzielnie lub w oparciu o integracje np. z Inpost Paczkomaty oraz Poczta Polska E-nadawca.

Po utworzeniu przesyłki w Sprzedaż / Zamówienia trafia ona do zakładki Przesyłki.

W kolumnie akcje (ikona trybiku) można wysłać przesyłkę do danego systemu, usunąć przesyłkę lub wydrukować plik PDF.

Akcje w zakładce Przesyłki

Możliwe jest również hurtowe drukowanie listów, etykiet i nalepek. W tym celu należy zaznaczyć checkboxem kilka przesyłek (przesyłki w tym przypadku muszą pochodzić z jednej integracji) i z poziomu akcji na górze listy przesyłek wybrać drukuj zaznaczone.

Akcje masowe w zakładce Przesyłki

Magazyn
– zarządzaj swoim zapleczem z jednego miejsca.