Shoper

Pokaż się klientom z nową promocją – postaw na banery reklamowe

Marketing > Banery reklamowe

Zakładka Banery reklamowe w menu Marketing

Menu Marketing, zakładka Banery reklamowe przedstawia listę wszystkich utworzonych banerów reklamowych.

Po najechaniu na ikonkę trybu w obszarze akcji możemy: usunąć dany baner lub edytować jego ustawienia.

Edycja i usuwanie baneru

Zaznaczenie jednego lub kilku produktów pozwoli z poziomu akcji masowych włączyć/wyłączyć baner lub go usunąć. Nazwa banera na liście kieruje nas do jego edycji, a adres www do strony docelowej banera.

Jak dodać nowy baner?
Żeby dodać nowy baner należy kliknąć w ikonkę plusa, a następnie określić:

Dodaj baner
Dodawanie baneru

  • nazwę (widoczna tylko w panelu),
  • link (strona docelowa, do której zostaniemy przeniesieni po kliknięciu w banner),
  • aktywność (widoczność bannera na sklepie),
  • plik banera – obsługiwane formaty to JPG, GIF, PNG i SWF. Plik SWF powinien zawierać obsługę clickTag, aby wcześniej ustalony link był aktywny, ew. plik SWF może zawierać już w sobie zaszyty link,
  • priorytet – banery na stronie zmieniają się po odświeżeniu, priorytet określa jak często dany baner będzie wyświetlany (im wyższa wartość tym częściej),
  • położenie
  • nagłówek: środkowa kolumna sklepu pod belką nawigacyjną a nad listą produktów
  • moduł 1 lub 2: moduły, które należy nanieść na widok szablonu w sekcji: Konfiguracja > Wygląd > Aktywny styl graficzny

Poinformuj klientów o promocji
wysyłając newsletter