Shoper

Twórz kategorie i zarządzaj drzewem kategorii – to proste!

Drzewo kategorii to jak kręgosłup twojego sklepu. Zbuduj je więc solidnie, do każdej kategorii przypisz nazwę, aktywność, zestaw atrybutów oraz opis, a potem zarządzaj nimi swobodnie.

Asortyment > Kategorie

Tutaj budujemy i zarządzamy naszym drzewkiem kategorii.

Zakładka Kategorie w menu Asortyment

Jak stworzyć drzewo kategorii? Krok po kroku:

  • Przycisk dodaj kategorię główną utworzy kategorię najwyższego poziomu. Dla każdej kategorii określamy: nazwę, aktywność, przypisany zestaw wcześniej utworzonych atrybutów oraz jej opis, który będzie widoczny nad listą produktów wyświetlanych w danej kategorii.
  • Dodaj kategorię główną

  • Przycisk dodaj podkategorię dodaje kategorię niższego poziomu – ważne, aby przed jego kliknięciem zaznaczyć na drzewku kategorię główną. Podkategorie mają takie same dostępne opcje jak kategorie główne. Ilość kategorii, podkategorii oraz stopień zagnieżdżenia jest nieograniczony.
  • Dodaj podkategorię

W zakładce Pozycjonowanie można indywidualnie określić META TAGI typu: Tytuł strony, META Description, META Keywords oraz adres URL do kategorii. Należy pamiętać, że domyślnie wartości META TAGÓW uzupełniają się automatycznie względem tego, co mamy ustawione w sekcji Konfiguracja > Marketing > Pozycjonowanie (używają zdefiniowanego tam szablonu).

Pozycjonowanie kategorii produktów - META tagi

Zakładka Produkty wyświetli nam wszystkie produkty przypisane do tej kategorii, jako kategorii głównej (kategorie dodatkowe nie są tutaj brane pod uwagę). Na tej liście widzimy podstawowe informacje o produktach, takie jak: ID, nazwa, producent, kod, cena, kolejność (priorytet), aktywność. W obszarze akcji możemy szybko przejść do edycji danego produktu.

Lista produktów przypisanych do kategorii głównej

No to teraz czas na produkty.
Sprawdź jak dodać pierwszy produkt do sklepu.