Shoper

Ustaw produkty dnia, dodaj rabaty i kupony promocyjne

Marketing > Produkty dnia

Zakładka Produkty dnia przedstawia listę wszystkich produktów oznaczonych jako “Produkt dnia” w sklepie.

Zakładka Produkty dnia w menu Marketing

Listę możemy sortować rosnąco lub malejąco po każdej z kolumn. Po najechaniu na ikonkę trybu w obszarze akcji usuwamy oznaczenie produktu jako produkt dnia lub edytujemy pozycję (przejście do zakładki promocji w karcie produktu).

Usuwanie oznaczenia produktu jako produkt dnia
Edycja produktu dnia

Marketing > Rabaty

Tutaj ustawisz rabaty dla klientów twojego sklepu. Zakładka zawiera narzędzia, pozwalające na zarządzanie:

Zakładka rabaty indywidualne w menu Marketing

1. Rabatami indywidualnymi
2. Progami rabatowymi
3. Kuponami rabatowymi

  • Rabaty indywidualne przedstawiają listę wszystkich klientów, którzy mają przyznany rabat indywidualny na swoim koncie.
   Nazwa firmy lub imię i nazwisko jest automatycznie linkiem do edycji danego klienta. Listę możemy sortować rosnąco lub malejąco po każdej z kolumn. Po najechaniu na ikonkę trybu w obszarze akcji możemy: usunąć klientowi zniżkę lub edytować jej wartość. Czynności tych możemy też dokonać dla kilku klientów – z poziomu akcji masowych.

Lista klientów z przypisanym rabatem indywidualnym

  • Progi rabatowe zawierają listę ustalonych przez nas progów rabatowych. Zniżka jest przydzielana w momencie, kiedy kwota zamówienia przekroczy dany próg.

Progi rabatowe w menu Marketing

  • Podzakładka Kupony rabatowe przedstawia listę wszystkich kuponów rabatowych, jakie zostały utworzone w sklepie.

Kupony rabatowe w menu Marketing

 • Po najechaniu na pole Kod promocyjny, pojawi się ikona notesu, która służy do kopiowania kodu do schowka – po skopiowaniu możemy go potem wkleić w odpowiednie pole podczas zamawiania.
 • Po zaznaczeniu jednego lub kilku kuponów możemy z akcji masowych włączyć/wyłączyć kupon lub go usunąć.
  W górnej części mamy do dyspozycji szereg filtrów służących do zawężenia listy wyszukiwania kuponów.

Powyżej filtrów znajdziemy opcje pozwalające na:
– dodanie pojedynczego kuponu,
– generowanie większej ilości kuponów,
– import kuponów z pliku CSV,
– eksportów kuponów do pliku CSV.

Dodatkowe opcje dotyczące kuponów rabatowych

Dodanie pojedynczego kuponu:
Pola obowiązkowe jakie musimy uzupełnić to:
– Nazwa kuponu (widoczna tylko w panelu),
– Kod promocyjny (kod, który musi znać klient),
– Zniżka (jej typ oraz wartość).

Dodaj kupon rabatowy
Dodawanie pojedyncznego kuponu rabatowego

Opcjonalnie możemy określić:
– ramy czasowe ważności kuponu
– aktywność
– kupon dla sklepu na Facebooku (przeznaczony dla użytkowników Facebooka lubiących nasz fanpage)
– przedział wartości zamówienia
– przedział ilości zamówionych produktów
– limit wykorzystań (użyć) przez jednego użytkownika oraz ogólnie przez wszystkich użytkowników (limit per jeden użytkownik dotyczy tylko klientów zarejestrowanych)
– grupę asortymentową objętą kuponem rabatowym
– grupę klientów mogących skorzystać z kuponu

Warunki uzyskania rabatu

Generuj kupony rabatowe: ta opcja zawiera wszystkie pola z karty dodawania pojedynczego kuponu poza pozycją kod promocyjny, który jest generowany automatycznie. Generowane kody mają 10 znaków alfanumerycznych.

Generuj kupony rabatowe

Opcja importu i eksportu kuponów rabatowych kieruje nas do konkretnych profili w sekcji:

Narzędzia > Centrum wymiany danych

Plik CSV jest kodowany w UTF-8 i może mieć jeden z wybranych separatorów kolumn:
– średnik
– przecinek
– tabulator

Opis pól (kolumn) zawartych w pliku CSV:
name – nazwa kuponu
code – kod promocyjny
discount_type – rodzaj zniżki (1 – procentowa; 2 – kwotowa; 3 – darmowa dostawa)
discount – wartość zniżki (bez formatowania typu % lub zł, dla darmowej dostawy przyjmuje wartość 0.00)
time_from – czas od kiedy kupon jest ważny (format daty: RRRR-MM-DD)
time_to – czas do kiedy kupon jest ważny (format daty: RRRR-MM-DD)
min_amount – minimalna kwota zamówienia (format: 0.00)
max_amount – maksymalna kwota zamówienia (format: 0.00)
min_quantity – minimalna ilość produktów w zamówieniu
max_quantity – maksymalna ilość produktów w zamówieniu
usage_limit – limit wykorzystań przez wszystkich użytkowników
peruser_limit – limit wykorzystań przez jednego użytkownika
categories_limit – 0 dla kuponu działającego dla produktów ze wszystkich kategorii, 1 – jeśli został określony limit dla produktów z wybranej kategorii
producers_limit – 0 dla kuponu działającego dla produktów wszystkich producentów, 1 – jeśli został określony limit dla produktów wybranych producentów
producers_limit – 0 dla kuponu działającego dla wszystkich produktów, 1 – jeśli tylko wybrane produkty mogą być objęte kuponem rabatowym
groups_limit – 0 dla kuponu działającego dla wszystkich klientów, 1 – jeśli tylko wybrane grupy klientów mogą skorzystać z kuponu
groups_none – 0 dla kuponu działającego dla wszystkich klientów, 1 – dla klientów nie przypisanych do żadnej grupy
global – 0 dla opcji ‘udziel zniżki na całe zamówienie, gdy w koszyku są produkty wybrane powyżej’ 1 dla opcji ‘udziel zniżki tylko na wybrane powyżej produkty’
active – aktywność kuponu (0 lub 1)
fb_likes – 1 dla kuponów tylko przeznaczonych w sklepie Facebook, 0 – kupon dla wszystkich
category_id – id kategorii, dla których działa kupon (oddzielone przecinkami)
group_id – id grup klientów, dla których działa kupon (oddzielone przecinkami)
producer_id – id producentów, dla których działa kupon (oddzielone przecinkami)
product_id – id produktów, dla których działa kupon (oddzielone przecinkami)

Dodaj banery reklamowe
i zwizualizuj promocje.