Shoper

Zadbaj o bezpieczeństwo sklepu i transakcji

Konfiguracja > Administracja, system

Administratorzy

Ta sekcja daje nam możliwość tworzenia grup administratorów i administratorów oraz określania zakresów dostępu do poszczególnych sekcji sklepu (Sprzedaż, Asortyment…), wraz z typem możliwych działań (edycja, usuwanie, dodawanie, odczyt).

Zakładka Administratorzy w menu Konfiguracja - Administracja, system

Dodatkowym parametrem dla grupy jest typ dostępu: WWW – poprzez przeglądarkę lub WebAPI, czyli za pomocą interface’u API (integracje zewnętrzne, Shoper Manager). Ewentualnie dla danej grupy można ustawić jednocześnie dwa typy dostępu.

Do grupy przypisujemy administratorów – każdy z nich musi mieć unikalny login oraz adres mailowy.

Monitoring sklepu

W tym miejscu określamy kiedy system ma nas informować mailowo/SMS-owo o akcjach jakie zostały wykonane w sklepie.

Zakładka Monitoring sklepu w menu Konfiguracja - Administracja, system

Historia wysyłek

Podgląd na wszystkie maile, jakie zostały wysłane ze sklepu. W górnej części znajduje się filtr, za pomocą którego szybciej znajdziemy pożądaną wiadomość.
Wiadomości można wyszukiwać po adresie e-mail, po typie wysłanych wiadomości oraz dacie wysłania. Każdą z wysłanych wiadomości można podejrzeć, by upewnić się co do wysłanych treści.

Zakładka Historia wysyłek w menu Konfiguracja - Administracja, system

Pamięć cache

Pamięć podręczna (tymczasowa) sklepu generowana w celu przyspieszenia jego działania.
W przypadku, gdy informacje wyświetlane na sklepie nie odwzorowują stanu faktycznego, należy wykonać czyszczenie pamięci cache przeglądarki internetowej we wszystkich czterech zakresach. Co ważne, nie grozi to utratą żadnych danych dotyczących towaru, zamówień czy klientów sklepu. Jednak zbyt częste czyszczenie pamięci podręcznej może doprowadzić do tymczasowego spowolnienia funkcjonowania sklepu.

Zakładka Pamięć cache w menu Konfiguracja - Administracja, system

Bezpieczeństwo

W tym obszarze masz możliwość zaznaczenia opcji oraz podjęcia działań, które podnoszą bezpieczeństwo twojego sklepu oraz klientów kupujących w sklepie. Do wyboru są następujące działania:

Zakładka Bezpieczeństwo w menu Konfiguracja - Administracja, system

 • Włącz obsługę SSL
  Zaleca się włączenie tej opcji tylko kiedy mamy zainstalowany certyfikat SSL, w przeciwnym razie przeglądarka internetowa będzie nas ostrzegała o niebezpiecznym połączeniu. Przy włączonym protokole SSL strona będzie przechodzić na tryb HTTPS w miejscach: koszyk, formularz kontaktowy oraz rejestracja/logowanie, czyli tam, gdzie wymieniane są dane między klientem a serwerem.
 • Wyłącz czyszczenie kodu HTML
  Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wszystkie treści wprowadzane w trybie HTML, przy zapisywaniu nie będą podlegały czyszczeniu znaczników HTML niezgodnych ze standardem HTML5.
 • Włącz weryfikację IP
  Dodatkowe zabezpieczenie nie pozwalające na podszywanie się osób niepowołanych (pod innym adresem IP).
 • Czas nieaktywności
  Ilość sekund, po których zostaniemy wylogowani z panelu administracyjnego, gdy jesteśmy nieaktywni.

Zadania cykliczne

Zadania cykliczne CRON są odpowiedzialne za następujące obszary: integracja Allegro (pobieranie zamówień), usuwanie starych koszyków klientów oraz czyszczenie pamięci podręcznej wyszukiwarki.
Zadanie CRON należy ustawić dla pliku ‚cron__shop.php’ znajdującym się w głównym katalogu sklepu.
Jeśli serwer znajduje się w innej firmie niż nasza, najlepiej kontaktować się bezpośrednio z jej obsługą techniczną w celu właściwego ustawienia zadań.

Zakładka Zadania cykliczne w menu Konfiguracja - Administracja, system

Webhooki

Mechanizm w sklepach Shoper, pozwalający na wysyłanie requestów pod ustalony przez administratora adres url, bezpośrednio po wykonaniu zdefiniowanych wcześniej akcji np. po opłaceniu zamówienia czy rejestracji klienta (pełna lista zdarzeń została dołączona na dole artykułu). Rozwiązanie zapewnia prostą i skuteczną metodę komunikacji pomiędzy sklepem a serwerem zewnętrznym, bez potrzeby cyklicznego odpytywania aplikacji.

Zakładka Webhooki w menu Konfiguracja - Administracja, system

Konfiguracja > Hosting

Domeny

Możesz tutaj podpiąć kolejne domeny do twojego sklepu. W konfiguracji domen należy wskazać adresy DNS lub zmienić wskazanie rekordu A na twój numer IP.

Zakładka Domeny w menu Konfiguracja - Hosting

Konta pocztowe

Tutaj dodamy i usuniemy konta pocztowe w domenach podpiętych pod sklep.

Zakładka Konta pocztowe w menu Konfiguracja - Hosting

FTP

Dostęp do wydzielonego katalogu FTP na serwerze sklepu, który ma na celu przetrzymywanie własnych plików (np. dokumenty PDF, Word, archiwa) na tym samym serwerze co sklep (pliki są dostępne poprzez przeglądarkę WWW pod adresem: adressklepu/upload/nazwa-wgranego-pliku). Ale uwaga: nie możemy wgrywać plików z rozszerzeniem PHP.

Zakładka FTP w menu Konfiguracja - Hosting

Chcesz sprawdzić sprzedaż?
Wygeneruj odpowiedni raport.