Shoper

Zarządzaj koszykami klientów

Sprzedaż > Koszyki klientów

Znajdują się w niej dane o aktywnych koszykach oraz bieżącej ich zawartości. Oprogramowanie Shoper posiada mechanizm odpowiedzialny za to, aby automatycznie najstarsze dane z w/w działu były usuwane. Standardowo dane te utrzymywane są w bazie do 7 dni, od momentu utworzenia koszyka w sklepie przez klienta.

Zakładka Koszyki klientów w menu Sprzedaż

W każdym koszyku widzimy następujące informacje:

Informacje o produktach znajdujących się w koszyku klienta

 • Klient
  – dla zarejestrowanych będzie widoczne imię i nazwisko lub nazwa, jaką klient podał w trakcie rejestracji,
  – dla klientów niezarejestrowanych będzie widoczna nazwa Gość („gościem” nazywamy klienta anonimowego, który nie dokonał rejestracji, a pomimo to dodał produkty do koszyka na stronie sklepu).
 • Adres IP
 • Ilość produktów – zawiera informację o ilości wprowadzonych produktów do koszyka.
 • Wartość koszyka – ta kolumna zawiera sumę cenową wszystkich produktów wprowadzonych do koszyka.
 • Ostatnia aktywność – tu podana jest ilość godzin i dni, kiedy klient ostatnio modyfikował zawartość swojego koszyka na stronie sklepu (dodawał lub odejmował jego zawartość).
 • Akcje – kliknięcie w klienta powoduje przejście do właściwości koszyka danego klienta:
  – zakładka dane podstawowe zawiera zsumowane ceny wszystkich produktów zawartych w koszyku, ilość tychże produktów oraz przybliżony czas ostatniej aktywności klienta,
  – zakładka produkty w koszyku – tu można odnaleźć informacje, jakie produkty zostały wybrane i wprowadzone do koszyka przez klienta. Ponadto widzimy: numer identyfikacyjny produktu (ID), nazwę produktu, ilość, cenę. Zakładka zawiera również kolejną opcję „akcje – edytuj”.

Dane podstawowe dotyczące koszyka klienta

Kliknięcie w akcjach opcji edytuj spowoduje przeniesienie do nowej podzakładki, która zawiera informacje o danych podstawowych produktu i ilości klientów, którzy dodali do koszyka konkretny produkt.

Zarządzaj prawami dostępu.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze.Przejdź dalej