Shoper

Zarządzaj zamówieniami w twoim sklepie

Kontroluj zamówienia i przesyłki, przeglądaj ich kalendarz oraz koszyki klientów. Zintegruj sprzedaż sklepu z serwisami aukcyjnymi i śledź na bieżąco wyniki twojej pracy – wszystko to zorganizujesz dzięki wiedzy z tego rozdziału.

Sprzedaż > Zamówienia

Zakładka Zamówienia w menu Sprzedaż prezentuje listę zamówień złożonych w twoim sklepie, która zawiera:

 • dane klienta, który złożył zamówienie,
 • datę złożenia tego zamówienia i jego wartość,
 • wybraną metodę płatności oraz dostawy.

Zakładka Zamówienia w menu Sprzedaż

W przypadku, gdy aktywna jest opcja Wymagaj potwierdzenia zamówienia, którą ustawiamy w menu Konfiguracja>Sprzedaż, na liście zamówień oznaczany jest też status potwierdzenia zamówienia przez klienta, czyli fakt kliknięcia w link przesłany w mailu po złożeniu zamówienia.
Na liście jest także wewnętrzny status zamówienia możliwy do zmiany z poziomu listy, bez potrzeby wchodzenia w edycję zamówienia.

W kolumnie akcje dostępne są opcje:

Akcje masowe w zakładce Zamówienia

 • dodania uwag do zamówienia,
 • wygenerowania faktury,
 • przejścia do edycji zamówienia,
 • utworzenia przesyłki,
 • usunięcia zamówienia,

W kolumnie ID obok numeru zamówienia widoczny jest symbol strzałki,

ID symbol strzałki
Szczegółowy podgląd zamówienia

który umożliwia rozwinięcie podglądu zamówienia, przedstawiającego więcej szczegółów wybranego zamówienia.

W górnej części listy widoczny jest mechanizm zaawansowanego filtrowania listy zamówień. Kryteria pozwalają zawęzić wyszukiwanie do:

Pokaż więcej filtrów
Zaawansowanie filtrowanie listy zamówień

 • okresu złożenia zamówienia,
 • statusu potwierdzenia zamówienia,
 • źródła zamówienia (np. Facebook, Allegro, wersja mobilna),
 • deklarowanego terminu wysyłki,
 • nadanego wewnętrznie statusu zamówienia.
 • Mechanizm pozwala również:

 • wyszukać zamówienie konkretnego klienta,
 • wyszukać zamówienie po numerze ID zamówienia.

Po wybraniu odpowiednich kryteriów klikamy w przycisk szukaj w celu zastosowania ich do wyświetlanej listy.

Szukaj

W prawej górnej części zakładki znajduje się także opcja dodaj zamówienie, umożliwiająca ręczne dodanie zamówienia np. złożonego podczas rozmowy telefonicznej, przesłanego faksem lub w innej formie, z pominięciem mechanizmów udostępnionych przez oprogramowanie Shoper. W przypadku ręcznego dodawania zamówienia należy wypełnić odpowiednie pola formularza na podstawie danych uzyskanych od klienta.

Dodaj zamówienie

Możemy:

Dodawanie nowego zamówienia

 • dodać zamówienie dla nowego Klienta bez jego rejestrowania w sklepie,
 • dodać zamówienie dla Klienta z jednoczesnym zarejestrowaniem go w sklepie,
 • dodać zamówienie dla jednego z zarejestrowanych w sklepie Klientów korzystając z wyszukiwarki.

W dalszej części formularza wypełniamy wszystkie dane niezbędne w zamówieniu:

Status, forma dostawy i płatności zamówienia

 • dane zamawiającego
 • zamówione produkty
 • informacje dotyczące przesyłki lub sposobu odbioru zakupionych towarów

Jesteśmy w stanie również nanieść uwagi do zamówienia oraz wysłać wiadomość do kupującego. Korzystając z opcji Pobierz zamówienia z aukcji, pobieramy zamówienia z aukcji wystawionych na Allegro – po kliknięciu system pobierze ostatnie transakcje, które będzie można sprawdzić i edytować w ten sam sposób, jak zamówienia pochodzące bezpośrednio ze sklepu.

Pobierz zamówienia z aukcji

Pierwsze zamówienia?
Świetnie, kontroluj kalendarz zamówień i przesyłki.