Oferta publiczna akcji Shoper cieszyła się wysokim zainteresowaniem inwestorów. Cena sprzedaży jednej akcji w ofercie została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 47,00 zł. Wartość oferty wyniesie 363 mln zł, z czego 91,9 proc. akcji zostanie nabytych przez inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe 8,1 proc. przez inwestorów indywidualnych.

– Oferta Shoper spotkała się z wysokim zainteresowaniem ze strony inwestorów. W trakcie spotkań roadshow otrzymaliśmy od inwestorów instytucjonalnych wiele pozytywnych opinii w kontekście naszego modelu biznesowego opartego na rozwiązaniach SaaS oraz pay-as-you-grow, który pozwala nam rosnąć wraz z użytkownikami naszej platformy. Potencjał do dalszego skalowania biznesu został oceniony pozytywnie, a przed nami wymagająca praca, aby zrealizować obraną strategię i w dalszym ciągu dynamicznie zwiększać wyniki rok do roku. Cieszy nas również zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych, którzy zyskują dostęp do kolejnego ciekawego podmiotu z ekspozycją na branżę e-commerce – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Shoper to lider na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS – z danych Spółki wynika, że posiada około 45% udział w rynku pod kątem liczby obsługiwanych klientów, a wliczając sklepy sprzedawane na zasadzie private label, udział ten wzrasta do około 57%. Umożliwia przedsiębiorcom wygodne, szybkie i łatwe założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online. Na kompleksową ofertę Spółki składa się udostępniana w formie abonamentu platforma Shoper, pozwalająca na elastyczne dopasowanie do potrzeb danego klienta oraz szereg usług sprzedawanych w modelu pay-as-you-grow (PAYG), skorelowanych bezpośrednio z liczbą zamówień lub wielkością obrotów (GMV) generowanych przez sklepy na platformie.

Przedmiotem oferty jest 7.731.628 akcji spółki, które reprezentują 27,11 proc. kapitału zakładowego oraz 27,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu (razem z opcją stabilizacyjną ok. 9% liczby akcji w ofercie). Oferującymi akcje są obecni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz Spółka zobowiązali się do nie sprzedawania lub nie emitowania akcji spółki przez okres 360 dni po ofercie. Menadżerami oferty są mBank S.A., Biuro Maklerskie PKO BP oraz WOOD & Company Financial Services, a.s.

Poza ustaleniem ceny za akcję, dokonano również podziału liczby akcji pomiędzy inwestorów indywidualnych, którym ostatecznie zaoferowano 623 512 walorów, stanowiących ok. 8 proc. oferowanych akcji, a inwestorów instytucjonalnych, do których trafi pozostałe 7 108 116 akcji. Data przydziału jest ustalona na 5 lipca.

– Shoper działa na dynamicznie rozwijającym się rynku, a my rośniemy jeszcze szybciej od niego, posiadając bardzo dobre perspektywy na najbliższe lata. Mamy plan osiągnąć nasze ambitne cele w postaci wzrostu bazy użytkowników platformy Shoper do 50 tys. sklepów internetowych w 2026 roku oraz zwiększenia do 80% udziału przychodów skorelowanych ze skalą działalności sklepów w modelu pay-as-you-grow. Pracując nad realizacją tych założeń chcemy przestrzegać najlepszych praktyk spółek giełdowych i zyskać zaufanie w oczach inwestorów – dodaje Marcin Kuśmierz.

Z rozwiązań oferowanych przez Shoper na koniec I kwartału 2021 r. korzystało ponad 21 tys. sklepów, w tym około 17 tys. klientów bezpośrednich, którzy w ciągu 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. wygenerowali niemal 4,5 mld zł GMV1). Pozostałe ok. 4 tys. sklepów zostało sprzedanych w formule Private Label przez partnerów Spółki. Z usług Shoper korzystają m.in.: Wawel, Kanał Sportowy, Pat&Rub, Kruger&Matz, Agencja Mienia Wojskowego.

W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował ok. 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 71 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc. do ok. 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do ok. 4,5 mln zł.