Pandemia wyraźnie przyspieszyła w zeszłym roku trend przenoszenia aktywności do kanału online, ale jedne rozwiązania zyskały na tym bardziej niż inne. Dynamika wzrostu liczby sklepów działających w modelu SaaS wyniosła w 2020 r. 27%, podczas gdy sklepy korzystające z wciąż najpopularniejszego rozwiązania typu open source, wzrosły o 5%. Średnioroczny wzrost w latach 2017-2020 dla rynku SaaS był trzykrotnie wyższy od open source, notując dynamikę na poziomie 15%. Utrzymanie trendu w najbliższych latach sprawi, ze rozwiązania SaaS zyskają miano najpopularniejszych rozwiązań dla e-commerce.


– Pozytywny trend na rynku rozwiązań SaaS trwał już od kilku lat, ale to 2020 rok przyniósł skokowy wzrost do poziomu blisko 35 tys. sklepów. Widzieliśmy tę zmianę również na naszej platformie Shoper, która oferuje klientom wszystko czego potrzebują do prowadzenia efektywnego biznesu w rosnącym dynamicznie kanale online. W 2020 roku liczba sklepów na naszej platformie przekroczyła poziom 20 tys., a my jesteśmy rynkowym liderem, z udziałem na poziomie około 57% – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Shoper S.A.


Jak wynika z analizy międzynarodowej firmy doradczej, od kilku lat wysoka popularność oferowanych w modelu SaaS rozwiązań przekłada się na 42% udział w rynku w 2020 roku pod względem liczby sklepów (wzrost o 4 p.p. w ciągu 3 lat). Model open source zakończył ubiegły rok z udziałem na poziomie 48% (spadek o 9 p.p. w ciągu 3 lat), a rozwiązania indywidualne odpowiadały za pozostałe 10% udziałów. Rosnąca popularność modelu SaaS oznacza wzrost liczby sklepów w ciągu ostatnich 3 lat o ponad 50%, z poziomu 22,8 tys. sklepów w 2017 roku do 34,9 tys. sklepów w 2020 roku.


Model SaaS polega na udostępnianiu swojego produktu (np. aplikacji) w formie usługi opłacanej w ramach abonamentu. Do jego największych przewag należy kompleksowość oferty produktowej, brak konieczności posiadania własnych serwerów oraz gwarancja kompatybilności oferowanych usług dodatkowych w obrębie danego rozwiązania z główną platformą. Wysoki poziom bezpieczeństwa ze względu na zamknięty dostęp do kodu źródłowego oraz przyjazna formuła abonamentu i natychmiastowy dostęp do usługi są coraz mocniej doceniane przez klientów.


– Polska nie jest odosobnionym przypadkiem pod względem popularności rozwiązań typu SaaS. Dane pokazują, że w krajach rozwiniętych ten model usługi ma większościowe udziały w rynku – w Stanach Zjednoczonych jest to około 58%. Zważywszy na wzrost technologiczny w naszym kraju oraz wysokie dynamiki PKB, wierzę, że jest to kierunek w którym będzie rozwijać się nasz rynek w nadchodzących latach. Dla Shoper, który działa w modelu SaaS, stanowi to okazję do dalszych wzrostów – mówi Marcin Kuśmierz.


Gospodarka zaczyna się stopniowo otwierać, a to oznacza, że dojdzie do weryfikacji przyzwyczajeń konsumentów nabytych podczas pandemii. Jak wskazuje ostatni raport PwC „Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu cyfrowego”, około 3⁄4 osób nie oczekuje zmian w częstotliwości robienia zakupów w internecie, a 10% oczekuje nawet ich zwiększenia.


– Luzowanie obostrzeń i otwieranie się gospodarki będą mieć mniejszy wpływ na rynek e-commerce niż do tej pory sądzono. Najbliższe miesiące mogą przynieść przekształcenie się przyzwyczajeń konsumentów nabytych w czasie pandemii w utrwalone nawyki. Ludzie korzystając masowo z kanału online przekonali się o jego wygodzie, szybkości i bezpieczeństwie, a to jedne z najważniejszych czynników poza ceną, która w tym modelu również jest atrakcyjna, do wyboru miejsca zakupu – dodaje Marcin Kuśmierz.