Shoper, lider rynku sklepów internetowych w modelu SaaS (Software as a Service), opublikował raport finansowy za I półrocze 2021 roku. Przychody w tym okresie wyniosły 33,4 mln zł, co oznacza wzrost o 60% r/r, a EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 15,6 mln zł, o 44% więcej r/r. Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper wzrosła w I półroczu 2021 r. do 2,5 mld zł, notując dynamikę na poziomie 41%. GMV za ostatnie 12 miesięcy zakończone w czerwcu br., przekroczyło 4,7 mld zł.

Model biznesowy Shoper odznacza się wysokim poziomem skalowalności, co wpływa na poprawę marżowości wraz ze wzrostem liczby użytkowników platformy. Poza dystrybuowanym w formie abonamentu rozwiązaniu Shoper, wiele usług dodatkowych rozliczanych jest w modelu pay-as-you-grow, który polega na skorelowaniu przychodów Shoper z wielkością generowanych obrotów (GMV) przez sklepy na platformie Spółki. W okresie ostatnich 12 miesięcy, wartość GMV wygenerowana przez sklepy bezpośrednie na platformie Shoper zwiększyła się do 4,7 mld zł.

Konsekwentnie rozwijamy platformę Shoper, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby małych i średnich firm, które reprezentują najszybciej rozwijający się segment polskiego rynku e-commerce. Dzięki wzmacnianiu roli modelu pay-as-you grow, kolejny kwartał z rzędu byliśmy w stanie rosnąć szybciej niż szeroki rynek i zanotować wysoki, 60% wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, pomimo wysokiej bazy związanej z pandemią. Wzrost branży e-commerce uległ w ubiegłym roku znacznemu przyspieszeniu, natomiast w dalszym ciągu znajdujemy się na jego wczesnym etapie. Odnotowana w I półroczu 2021 r. dynamika wzrostu GMV na platformie Shoper wyniosła 41%, co dobrze odzwierciedla dalszy potencjał rozwoju całego sektora. Na II półrocze patrzymy pozytywnie, razem z nowymi przedsiębiorcami, którzy stale dołączają do naszej platformy po dokonanej w sierpniu akwizycji Shoplo, do niedawna trzeciego największego gracza na rynku platform dla e-commerce w modelu SaaS. Łączna liczba sklepów na platformie Shoper, obejmująca klientów Shoplo oraz sklepy sprzedawane przez partnerów na zasadzie private label, przekracza już 26,5 tys., z czego 85% z nich jest obsługiwanych bezpośrednio – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Spółka prowadzi szereg projektów związanych z rozszerzeniem oferty e-commerce dla małych i średnich firm. W pierwszej połowie roku dokonała inwestycji w platformę do sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) ErpBox, umożliwiającej m.in. sprzedaż przez polskie i zagraniczne platformy handlowe oraz integracje z systemami CRM i ERP. Użytkownicy platformy Shoper zyskali też dostęp do nowego systemu inteligentnych rekomendacji i usług finansowych (kup teraz, zapłać później). W drugiej połowie roku Shoper planuje wprowadzić do oferty m.in. nowe usługi logistyczne (np. fullfilment) a także rozszerzyć ofertę usług finansowych (np. finansowanie rozwoju merchantów).

W I półroczu rozwinęliśmy naszą ofertę m.in. o opcję odroczonych płatności czy zaawansowany system inteligentnych rekomendacji wspierających sprzedaż przedsiębiorców korzystających z platformy Shoper. Wkrótce będziemy mogli przedstawić kolejne usługi dodatkowe, obejmujące obszar finansów oraz logistyki. Inwestujemy w dalszym ciągu w rozwój zespołów, przygotowujemy nowe usługi i konsekwentnie realizujemy strategię spółki, co pozwoli nam na dalszy dynamiczny wzrost również w kolejnych okresach – dodaje Marcin Kuśmierz.

Spółka działa w popularnym modelu SaaS, polegającym na oferowaniu usługi w formie abonamentu, w przypadku Shoper jest to kilka zróżnicowanych pod względem zawartości pakietów, pozwalających na elastyczne dopasowanie rozwiązania do wielkości i charakterystyki danego biznesu. Rynek SaaS cechuje się wysoką dynamiką wzrostu, która przyspieszyła w okresie pandemii.

Shoper zadebiutował 9 lipca br. na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wartość oferty publicznej akcji wyniosła 363 mln złotych. Obecny kurs akcji Shoper jest o 51 proc. wyższy od ceny maksymalnej z oferty dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Wyniki finansowe Shoper: