Shoper, właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce w modelu subskrypcyjnym, osiągnął w 2022 roku rekordowe wyniki finansowe.

W roku 2022 Shoper osiągnął najwyższe w historii firmy przychody, które wyniosły 123,3 mln zł. Oznacza to wzrost o aż 54% w stosunku do rekordowego dla rynku e-commerce roku 2021. Dodatkowo firma zanotowała najwyższy w historii skorygowany zysk EBITDA, osiągając 38,6 mln zł, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Rekordowe wyniki finansowe są potwierdzeniem naszej umiejętności do szybkiego dostosowania się do nowych wyzwań rynkowych i szukania szans rozwojowych nawet w okresie spowolnienia gospodarczego. Osiągnęliśmy je, konsekwentnie inwestując w rozbudowę oferty produktowej oraz przede wszystkim aktywnie wspierając rozwój sprzedawców. Widzimy dalszy potencjał do dynamicznego wzrostu biznesu i poprawy wyników finansowych – mówi Piotr Biczysko, członek zarządu ds. finansowych w Shoper. – Dynamika wzrostu wszystkich parametrów finansowych jest niemal skopiowana z okresu pandemii, czyli czasu, który był bardzo łaskawy dla rynku e-commerce i ten rynek napędzał – dodaje.

GMV Sklepów (czyli łączna wartość transakcji w sklepach internetowych Shoper) wzrosło do 7,4 mld zł, stanowiąc wynik o 29% wyższy w stosunku do 2021 roku. GMV Omnichannel (czyli wartość transakcji dokonywanych w sklepach internetowych, z uwzględnieniem obrotu w dodatkowych kanałach sprzedaży, takich jak platformy handlowe czy porównywarki cenowe) również wykazało duże tempo wzrostu, przekraczając 8,2 mld zł, czyli o 28% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Dynamika wzrostu sprzedaży na platformie Shoper w 2022 roku była znacznie wyższa od tempa wzrostu rynku e-commerce w Polsce.

Rekordowe wyniki roczne Shoper 2022

W 2022 roku wprowadziliśmy do oferty Shoper kilkaset nowych funkcjonalności i kilkadziesiąt nowych produktów, które wspierają sprzedaż internetową. To wynik ciągłej pracy z klientami i słuchania ich potrzeb. Chcemy, by nadal szybko się rozwijali i wygrywali walkę konkurencyjną. Dlatego skupiliśmy się na rozwoju usług pay-as-you-grow. Szybki wzrost wartości sprzedaży naszych klientów znaczy, że mamy dobre rozumienie zmieniających się potrzeb sprzedających i kupujących – komentuje Paweł Rybak, członek zarządu ds. komercyjnych Shoper.

4 kwartał w Shoper na rekordowym poziomie

Czwarty kwartał 2022 roku to również okres rekordowych przychodów i skorygowanego zysku EBITDA. Przychody firmy wyniosły 36,8 mln zł i były wyższe o 37% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 12,8 mln zł, co oznacza 39% wzrost w stosunku do 4 kwartału 2021 roku.

Sprzedaż sklepów internetowych na platformie Shoper (GMV Sklepy) wyniosła 2,2 mld zł, co daje wzrost o 14% rok do roku. Sprzedaż sklepów internetowych z uwzględnieniem obrotu w dodatkowych kanałach sprzedaży, takich jak platformy handlowe czy porównywarki cenowe (GMV Omnichannel) osiągnęła poziom 2,4 mld zł i była wyższa o 16% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Akwizycje i partnerstwa, które wzmocnią rozwój biznesu

2022 rok dla firmy Shoper to był również czas dwóch znaczących inwestycji związanych z przyspieszeniem rozwoju usług cyfrowej reklamy i sprzedaży wielokanałowej. Firma przejęła pakiet kontrolny w agencji SEMPIRE, świadczącej usługi marketingu internetowego. Zainwestowała również w agencję Selium, wyspecjalizowaną w sprzedaży wielokanałowej na rynkach zagranicznych. Shoper ogłosił też partnerstwa biznesowe z Alibaba.com, Microsoft Ads i TikTok.

Perspektywa rozwoju w 2023 roku

Koniec 2022 i początek 2023 roku napawa optymizmem. Na przełomie grudnia i stycznia firma zanotowała wzrost we wszystkich parametrach finansowych, m.in. wykazując 57% wzrost skorygowanego EBITDA w grudniu 2022, czy 15% wyższe GMV Omnichannel w styczniu 2023 względem okresu analogicznego. Firma Shoper postanowiła skupić się na wsparciu klientów premium (czyli średnich i dużych przedsiębiorstwach), których średnie przychody na klienta (ARPU) wzrosły o 38% względem roku poprzedniego.

Na rok 2023 patrzymy z optymizmem. Mimo trudnych warunków makroekonomicznych i niższego niż w latach poprzednich wzrostu rynku e-commerce dostrzegamy wiele możliwości oraz szans rozwojowych, które chcemy dobrze wykorzystać. W tym roku klienci stawiają na sprawdzone marki i liderów na rynku, co stawia Shoper na bardzo dobrej i stabilnej pozycji – mówi Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

 

Shoper

Shoper to wiodący dostawca rozwiązań e-commerce w Europie. Platforma Shoper udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do uruchomienia i rozwoju sprzedaży internetowej, także wielokanałowej i zagranicznej. Oprócz oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego oferuje również szereg usług dodatkowych. Są to m.in. płatności internetowe, reklama cyfrowa, usługi logistyczne oraz finansowanie biznesu. Od lipca 2021 roku firma Shoper jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2021 roku wchodzi w skład indeksu sWIG80.