Doświadczony menedżer wejdzie do zarządu Shoper i obejmie nowo utworzone stanowisko Chief Commercial Officer. W nowej roli będzie odpowiedzialny za strategię sprzedaży, partnerstwa biznesowe oraz wsparcie rozwoju użytkowników platformy Shoper.


Paweł Rybak to wieloletni prezes i współtwórca sukcesu Sunrise System – wiodącego dostawcy usług marketingu internetowego (SEO i SEM) dla małych i średnich firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach międzynarodowego koncernu Bauer Media Group był również odpowiedzialny za kierowanie jednostką biznesową SEO, zrzeszającą 5 polskich agencji SEO/SEM (Artefakt, Grupa Tense, Semahead, Sunrise System, Widzialni.pl).


– Budujemy jedną z najbardziej innowacyjnych platform e-commerce dla MŚP w Europie dlatego cieszy nas, że do zespołu dołącza osoba o tak dużym i istotnym z perspektywy naszej firmy doświadczeniu. Paweł Rybak będzie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży, strategiczne partnerstwa i przede wszystkim wsparcie rozwoju użytkowników platformy Shoper – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Shoper.


Paweł Rybak to osoba związana z branżą marketingu internetowego od początku jego istnienia w Polsce. Pracując w Sunrise System, przez 16 lat rozwijał obszar SEO (Search Engine Optimization) na naszym rynku, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery, od stażysty do stanowiska Prezesa Zarządu i udziałowca. Odpowiadał m.in. za nawiązanie strategicznego partnerstwa z Google, będąc jednym z pierwszych certyfikowanych specjalistów w regionie CEE, a także za sprzedaż udziałów do strategicznego inwestora – Bauer Media Group w 2013 r., z którą związany był następnie jako ekspert, doradzający w licznych procesach due diligence na arenie międzynarodowej. Posiada szerokie wykształcenie ekonomiczne, informatyczne, finansowe, a także tytuł Executive MBA na uniwersytecie Aalto University w Helsinkach.


– Dołączam do grona doświadczonych menedżerów i ekspertów, odpowiedzialnych za dalszy rozwój Shoper jako lidera rozwiązań SaaS dla e-commerce w Polsce. Shoper jest silnym innowatorem w tej branży i trafia w oczekiwania swoich klientów, co przekłada się na ich rekordową liczbę. Cieszę się, że będę mógł wziąć udział w jego dalszej ewolucji i ekspansji – mówi Paweł Rybak, Chief Commercial Officer Shoper.


Rynek e-commerce w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, ubiegły rok zakończył się wartością zakupów internetowych na poziomie ok. 83 mld zł, a już w 2026 r. przewiduje się jego podwojenie i wzrost do poziomu 162 mld zł. Pozytywny wpływ na branżę ma nie tylko rosnąca wartość koszyka osób dokonujących zakupów za pośrednictwem internetu, ale także lawinowo rosnący odsetek populacji korzystającej z takiej formy transakcji, który w ubiegłym roku wyniósł 73%.


Shoper S.A. korzysta na tych trendach podwójnie. Zwiększa nie tylko bazę swoich klientów, którym w modelu subskrypcyjnym oferuje uniwersalną i wszechstronną platformę Shoper, ale także rośnie razem zobecnymi, dzięki usługom dodatkowym oferowanym w modelu pay-as-you-grow, skorelowanym bezpośrednio z wielkością generowanych obrotów przez ich sklepy. W 2020 rok wartość wygenerowanej GMV przez sklepy na platformie Shoper wyniosła 4,0 mld zł. Shoper posiadał na koniec 2020 roku ponad 20 tys. użytkowników korzystających z platformy w ramach oferty podstawowej oraz usług dodatkowych m.in. z obszaru marketingu internetowego, płatności internetowych czy logistyki.