Shoper, lider rynku sklepów internetowych w modelu subskrypcyjnym, opublikował raport finansowy za 3 kwartał i 9 miesięcy 2022 roku. Skorygowany zysk EBITDA ponownie osiągnął rekordowy poziom.

Kwartalne przychody Spółki w okresie lipiec-wrzesień 2022 były najwyższe w historii i wyniosły 31,4 mln zł. Oznacza to wzrost do analogicznego okresu w 2021 roku o 11,4 mln zł, tj. 57%. Skorygowany zysk EBITDA zanotowany w 3 kwartale 2022 roku wyniósł 9,2 mln zł i był wyższy rok do roku o 1,9 mln zł, tj. 26%.

 

 

W pierwszych 9 miesiącach 2022 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 86,5 mln zł, co oznacza wzrost o 33,1 mln zł i 62% w stosunku do tożsamego okresu w 2021 roku. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł w tym okresie do rekordowego poziomu 25,8 mln zł i był wyższy o 4 mln zł i 18% w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2021 roku.

„Osiągnęliśmy satysfakcjonującą poprawę kluczowych parametrów finansowych w zmiennym i wymagającym otoczeniu rynkowym. Obserwujemy rosnące wykorzystanie większej liczby usług wspierających sprzedaż przez użytkowników platformy Shoper, co korzystnie wpływa na rozwój biznesu. Nasze przychody w ostatnich 12 miesiącach, zakończonych we wrześniu, przekroczyły 113 mln zł i były ponad czterokrotnie wyższe niż w 2019 roku” – mówi Piotr Biczysko, członek zarządu ds. finansowych Shoper.

Równie szybko rosły obroty wygenerowane w sklepach internetowych i narzędziach do sprzedaży wielokanałowej na platformie Shoper. W 3 kwartale wyniosły one 1,8 mld zł (GMV Sklepy) i 2 mld zł (GMV Omnichannel), co oznacza wzrost odpowiednio o 29 i 33% rok do roku. W pierwszych 9 miesiącach 2022 roku obroty wygenerowane w sklepach internetowych wyniosły 5,3 mld zł (GMV Sklepy) a w sklepach internetowych i narzędziach do sprzedaży wielokanałowej 5,8 mld zł (GMV Omnichannel). Oznacza to wzrost o 36 i 34% w stosunku do pierwszych 9 miesięcy 2021 roku.

 

„Wraz z naszymi klientami konsekwentnie inwestujemy w rozwój sprzedaży międzynarodowej i wielokanałowej, co jest widoczne w wysokiej dynamice obrotów generowanych na platformie Shoper. Jej użytkownikom dostarczamy praktyczną wiedzę, która pozwala odnosić sukces w nowych kanałach sprzedaży, oraz sprawdzone rozwiązania technologiczne” – mówi Paweł Rybak, członek zarządu ds. handlowych Shoper.

Kluczowymi elementami platformy Shoper są nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia własnego sklepu internetowego oraz zintegrowane z nim usługi finansowe, logistyczne i reklamowe dla rynku e-commerce. Użytkownicy platformy Shoper mają również możliwość prowadzenia sprzedaży międzynarodowej i wielokanałowej dzięki narzędziom technologicznym udostępnianym w ramach platformy oraz dostępowi do specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

W sierpniu 2022 roku Spółka sfinalizowała zakup agencji Selium, której głównym przedmiotem działalności była obsługa sprzedaży na globalnych marketplace’ach. Dzięki tej inwestycji w ofercie Shoper znajduje się obsługa wsparcia sprzedaży na ponad 30 wiodących marketplace’ach na świecie.