Shoper S.A., właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego, dokonał przydziału akcji oferowanych w publicznej ofercie akcji. Cena akcji sprzedawanych została ustalona na poziomie ceny maksymalnej czyli 47,00 zł, co oznacza, że wartość całej oferty wyniosła 363 mln zł. Oferta Shoper cieszyła się bardzo wysokim zainteresowaniem, skutkiem czego jest redukcja zapisów od inwestorów indywidualnych na poziomie 92,5 proc. Shoper planuje debiut na GPW w ciągu kilku dni.

Oferta Shoper objęła 7.731.628 akcji spółki, które reprezentują 27,11 proc. kapitału zakładowego oraz 27,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu (razem z opcją stabilizacyjną ok. 9% liczby akcji w ofercie). Oferującymi akcje są obecni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz Spółka zobowiązali się do nie sprzedawania lub nie emitowania akcji spółki przez okres 360 dni po ofercie.

Zgodnie z dokonanym przydziałem inwestorzy indywidualni obejmą 623.512 akcji, stanowiących ok. 8,1% oferowanych akcji, a do inwestorów instytucjonalnych trafi pozostałe 7.108.116 akcji, stanowiących ok. 91,9% oferowanych akcji.

– Dziękuję wszystkim inwestorom, którzy zapoznali się z działalnością naszej firmy i wzięli udział w ofercie. Wierzę, że skuteczna realizacja naszej strategii i dalszy rozwój Shoper na tle rosnącej branży e-commerce w Polsce oraz na świecie, wynagrodzą poświęcony czas i okazane nam zaufanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonego IPO i zainteresowania, jakie wzbudziło ono pośród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, co odzwierciedla wysoki poziom redukcji – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie ok. 2,7 tys. zapisów na ok. 8,3 mln akcji, w wyniku czego średnia stopa redukcji wyniosła ok. 92,5 proc. Wartość całej oferty wyniosła ok. 363 mln zł.

– Cieszę się z licznego grona inwestorów indywidualnych, którzy zapisali się na akcje Shoper. Widzą oni wysoki potencjał branży e-commerce, a my jesteśmy dumni, że będziemy kolejnym reprezentantem tego dynamicznie rosnącego segmentu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed nami intensywny okres i ambitne cele do zrealizowania, natomiast jesteśmy do tego zadania przygotowani – dodaje Marcin Kuśmierz.

Debiut Shoper na GPW planowany jest w ciągu kilku dni.