Polityka dywidendowa

Dane historyczne na temat dywidendy

Za okres od 01.01
do 31.12.2020
Za okres od 01.01
do 31.12.2019
Za okres od 01.01
do 31.12.2018
Dywidenda 12 630,53 tys. zł 4 428,49 tys. zł 3 649,33 tys. zł