Dane finansowe

Zapoznaj się z wybranymi danymi finansowymi Shoper S.A.

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

tys. zł I kw. 2021 I kw. 2020 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 15 807 9 243 46 945 27 856 20 515
Zysk / strata z działalności operacyjnej 5 543 3 272 16 655 5 445 4 294
Zysk / strata netto 4 548 2 363 12 492 3 917 2 992