Dane finansowe

Zapoznaj się z wybranymi danymi finansowymi Shoper S.A.

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

tys. zł I kw. 2021 I kw. 2020 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 15 807 9 243 46 945 27 856 20 515
Zysk / strata z działalności operacyjnej 5 543 3 272 16 655 5 445 4 294
Zysk / strata netto 4 548 2 363 12 492 3 917 2 992

Jednostkowe, wstępne szacunkowe dane finansowe

MLN ZŁ I PÓŁROCZE 2021 I PÓŁROCZE 2020 RÓŻNICA % ZMIANA
Przychody 33,3 20,9 12,4 59%
EBITDA skorygowana 15,4 10,7 4,8 45%
Zysk brutto 20,9* 7,6 13,3 174%
GMV (mld zł) 2,5 1,8 0,7 41%
GMV LTM (mld zł) 4,7 3,0 1,7 56%

*10,7 mln zł (+3.1mln/+40%) po wyłączeniu finalnego rozliczenia inwestycji w spółkę InSales RUS O.O.O.

Historyczne dane finansowe