Dane finansowe

Zapoznaj się z wybranymi danymi finansowymi Shoper S.A.

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

tys. zł III kw. 2021 III kw. 2020 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 20 003 11 567 46 945 27 856 20 515
Zysk / strata z działalności operacyjnej 3 956 4 488 16 655 5 445 4 294
Zysk / strata netto 2 895 3 309 12 492 3 917 2 992

Skonsolidowane wyniki finansowe

MLN ZŁ 9M 2021 9M 2020 RÓŻNICA % ZMIANA
Przychody 53 361 32 416 20 944 65%
EBITDA skorygowana 22 708 16 460 6 248 38%
Zysk brutto 24 380 11 803 12 577 107%
GMV (mld zł) 4 167 2 777 1 390 50%
GMV LTM (mld zł) 5 389 3 463 1 926 56%

*zysk brutto 14,2 mln zł (+2,4 mln/+20%) po wyłączeniu finalnego rozliczenia inwestycji w spółkę InSales RUS O.O.O.

Historyczne dane finansowe