Kalendarium

Listopad 2021

23.11.2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Wrzesień 2021

23.09.2021

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

Lipiec 2021

2021-07-09

Debiut na GPW