Kalendarium

Listopad 2022

03.11.2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Wrzesień 2022

22.09.2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku

Maj 2022

17.05.2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

Kwiecień 2022

21.04.2022

Skonsolidowany raport roczny za rok 2021

Listopad 2021

23.11.2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Wrzesień 2021

23.09.2021

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

Lipiec 2021

2021-07-09

Debiut na GPW