FAQ i słownik pojęć

GMV – Gross Merchandise Value, jest wskaźnikiem pokazującym sumaryczną wartość transakcji w danym okresie zawartych we wszystkich sklepach internetowych prowadzonych w oparciu o konkretne rozwiązanie e-commerce. W danych przedstawianych przez Shoper nie uwzględnia przychodów sklepów sprzedawanych przez partnerów Spółki na zasadzie private label oraz nie uwzględnia przychodów generowanych przez integrację z zewnętrznymi marketplace.

API – Application Programming Interface, oznacza interfejs do komunikacji pomiędzy aplikacjami (programami). API posiada zestaw reguł, za pomocą których aplikacje, programy lub systemy tworzone przez różnych autorów mogą komunikować się ze sobą i wymieniać informacje.

ARPU – Average Revenue Per User, oznacza wskaźnik opisujący średni miesięczny przychód Spółki w przeliczeniu na jednego użytkownika platformy Shoper.

CAGR – Compound Annual Growth Rate, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, wykorzystywany do obliczeń średniego rocznego wzrostu pewnej wielkości w badanym okresie.

Dropshipping – oznacza model współpracy sklepu internetowego z hurtownią. W oparciu o niego sklep internetowy nie prowadzi stanu magazynowego na własne potrzeby, gdyż czynności magazynowania, pakowania i wysyłki danego towaru w ramach konkretnego zamówienia do kupującego są realizowane przez hurtownię.

E-commerce – oznacza handel elektroniczny (e-handel, z ang. e-commerce), czyli rodzaj sprzedaży prowadzonej w internecie (w kanale online).

Fullfillment – oznacza outsourcing obsługi logistycznej, w ramach którego podmiot prowadzący sklep internetowy, może przekazać swoje produkty do firmy świadczącej usługi z zakresu fulfillmentu. Także w celu magazynowania, pakowania i wysyłki takiego towaru do kupującego.

MRR – Monthly Recurring Revenue, oznacza cykliczny przychód w ujęciu miesięcznym (np. uzyskiwany z tytułu opłat abonamentowych 12-miesięcznych, 6-miesięcznych, 3-miesięcznych, 1-miesięcznych) z wyłączeniem przychodu z tytułu opłat jednorazowych, związanych z wdrożenia funkcjonalności lub wykonania dodatkowej pracy na rzecz użytkownika platformy Shoper.

Omnichannel – sposób prowadzenia sklepu internetowego, polegający na wykorzystaniu dostępności dodatkowych kanałów sprzedaży towarów. Poza sklepem internetowym może to być także sklep stacjonarny oraz inne platformy handlowe.

Pay-as-you-grow – sposób pobierania opłat stosowany przez Shoper, pozwalający skorelować opłaty ponoszone przez użytkowników platformy Shoper z wielkością i skalą działalności klienta.

Private label – oznacza dostęp do platformy Shoper sprzedawany pod marką partnera biznesowego Spółki.

Reseller – oznacza partnera biznesowego Spółki, który sprzedaje jego usługi przedsiębiorcom chcącym rozpocząć działalność w formie sklepu internetowego. Resellerzy sprzedają nie tylko usługi abonamentowe, ale również usługi dodatkowe oferowane, płatności, aplikacje, usługi marketingowe czy graficzne. Współpraca z resellerami umożliwia dotarcie z ofertą produktową Spółki do szerszej liczby potencjalnych użytkowników platformy Shoper oraz jej dopasowanie do ich potrzeb.

ROAS – Return On Ad Spend, w odniesieniu do Spółki oznacza wskaźnik przychodu uzyskiwanego w związku z wydatkowaniem każdego 1 PLN na usługi marketingowe. Wskaźnik ten jest ilorazem przychodu uzyskanego z działań marketingowych oraz kosztów takich działań (wynik taki może być mnożony przez 100% w celu uzyskania procentowego wyniku).

SaaS – Software As A Service, oznacza model udostępniania oprogramowania jako usługi. W odniesieniu do Spółki oznacza to, że Shoper udostępnia platformę Shoper do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS, czyli modelu abonamentowym. W ten sposób dostarcza użytkownikowi platformy Shoper kompleksowy produkt gotowy do użycia zaraz po zakupie. Dzięki temu użytkownik platformy Shoper nie musi instalować oprogramowania ani inwestować w infrastrukturę IT. Na podstawie wykupionej usługi abonamentowej może korzystać z pełnej funkcjonalności platformy Shoper.

SEM – Search Engine Marketing, oznacza zespół działań marketingowych w obrębie konkretnych wyszukiwarek (np. Google lub Bing), polegających na prowadzeniu różnych czynności promocyjnych (w tym również z zakresu SEO), których końcowym rezultatem ma być zwiększenie jakości wyszukiwania danego sklepu internetowego.

SEO – Search Engine Optimization, oznacza zespół działań mających na celu dostosowanie strony internetowej do lepszej współpracy z wyszukiwarkami, np. Google lub Bing. Celem jest uzyskanie przez daną stronę internetową możliwie najwyższej pozycji w tzw. organicznych wynikach wyszukiwarki (czyli wynikach pod sekcją reklam), które pojawiają się dla danego terminu (słów kluczowych).

Shoper Premium – to linia usług abonamentowych, dla klientów oczekujących większego zakresu indywidualnie dobranych funkcjonalności. Oferuje konfigurację sklepu, dedykowaną opiekę techniczną oraz zaawansowane integracje i wdrożenia.